Sin is in. Hříšné investování se na akciových trzích vyplatí

Spotřebitel 21. století je čím dál náročnější, což se týká požadavků na kvalitu, informace, ale i na etické chování výrobců, jejichž produkty využívá. Málokdo by dnes nakupoval u společnosti, která se veřejně hlásí k tomu, že zneužívá své zaměstnance, poškozuje životní prostředí nebo k tomu, že její výrobky přispívají k degradaci veřejného zdraví.

Vedle toho, že se aktivity tzv. společenské odpovědnosti firem (corporate social responsibility, CSR) stávají nezbytnou součástí udržování reputace každé vetší korporace, podobný trend se rozmáhá také v oblasti investování. Typickým příkladem jsou „zelené“ fondy, které investují do akcií firem, jejichž činnost určitým způsobem podporuje ochranu životního prostředí.

Katastrofy a kapitalismus. „Rejžují“ firmy na neštěstí spotřebitelů?

Investoři, kteří si oblíbili tyto fondy, chtějí přispět k dobré věci, ale zároveň věří, že ona dobrá věc zajistí, že se jejich vklady dobře zhodnotí. Pokud totiž firmy sázející na společensky odpovědné aktivity prosperují, měly by prosperovat i jejich akcie. Nicméně, pokud všichni stojí o tyto „dobré“ akcie, nebudou nakonec nadhodnocené, a tím pádem málo výnosné?

Mezi mnoha identifikovanými tržními anomáliemi, které odkazují na systematické odchylky od teorie efektivních trhů, podle níž by všechny akcie měly při očištění o riziko přinášet přibližně stejný výnos, najdeme také efekt tzv. zanedbaných firem (the neglected firms effect). Ten konkrétně říká, že akcie, o které nikdo nestojí, systematicky porážejí trh. 

Docela jinou investiční strategii oproti zeleným, etickým a dalším společensky odpovědným fondům tak nabízí investování do „hříšných“ akcií (sin stocks). To jsou akcie firem podílejících se na aktivitách, jež jsou považovány za neetické a nemorální. Typicky jde tedy o výrobce a prodejce alkoholu, tabákových výrobků, zbraní či podniků provozujících hazard nebo poskytujících erotické služby.

Komodita budoucnosti? Investujte do vody!

Úvaha, že akcie těchto společností by měly být výnosnější než trh, je založena právě na tom, že většina investorů se jim bude vyhýbat, a tak budou podhodnocené, a tím pádem výnosnější, vysvětluje na svých stránkách investiční firma Robeco. A i do těchto hříšných akcií můžete investovat prostřednictvím speciálního fondu; nejznámějším je Vice Fund, který funguje už od roku 2002.

Server Investopedia se tak veden snahou zjistit, zda je lepší (rozuměj výhodnější) být dobrý, anebo zlý investor, rozhodl porovnat výkon hříšného fondu Vice Fund a podobně reprezentativního zástupce společensky odpovědných fondů – fondu Pax Balanced Fund, který má již pětačtyřicetiletou historii. A jejich anualizované výsledky (data jsou do května roku 2017) naznačují, že být hříšným investorem se vyplatí poněkud více.

K podobnému závěru došel ve své studii s příznačným názvem „Hřích je in: Alternativa k společensky odpovědnému investování?“ (Sin Is In: An Alternative to Socially Responsible Investing?), která byla publikována časopisem Journal of Investing, Greg Richey. Podle jeho analýzy dosahuje Vice Fund se svými hříšnými investicemi vyšších rizikově očištěných výnosů oproti tržnímu portfoliu.

Pokud bylo portfolio rozděleno na pět částí podle jednotlivých odvětví, tyto závěry platily také, ovšem s výjimkou negativní, ale statisticky nevýznamné odchylky od benchmarku pro tabákové portfolio (stojí však za zmínku, že v době finanční krize trh překonalo). Navíc hříšné portfolio vykazovalo za sledované období nižší volatilitu než tržní portfolio, shrnuje výsledky server Mutual Funds.

Paradox investování. Dobré firmy jsou špatné investice

Newsletter