Singer: Česká ekonomika drží slušný růst, i bez „tahu“ zahraničí

Rozdíl mezi tempy růstu u nás a u ekonomik našich významných obchodních partnerů se v podstatě setřel nebo v některých případech i otočil. Českou ekonomiku nyní již netáhnou vpřed zahraniční faktory, zdaleka ne do té míry, v jaké tomu bylo v minulosti. Píše to guvernér České národní banky Miroslav Singer ve svém blogu na stránkách ČNB.

Šéf ČNB tak reaguje na první odhad růstu HDP za druhé čtvrtletí, zveřejněný v minulém týdnu. Česká ekonomika podle něj stagnovala a zklamala tak analytiky a ekonomy, jejichž konsensus byl nastaven na 0,3procentní růst. „Mnohem zajímavější skutečností než mírná odchylka vůči konsensu analytiků v této informaci je ale potvrzení pohybu fundamentu české ekonomiky směrem vzhůru,“ míní Singer.

Tuzemská ekonomika stagnovala, zasáhly ji i tabákové daně

HDP ve 2. čtvrtletí: Čekal se lepší výsledek… Německé zpomalení se navíc teprve projeví

První odhad růstu HDP se od konsensu analytiků lišil o 0,3 procentního bodu k horšímu (od odhadu ČNB o 0,2 procentního bodu), což je u tohoto agregátu v podstatě bezvýznamná odchylka, už proto, že revize definitivních odhadů HDP mají často podobný rozměr, mírní guvernér zklamání.

„Mnohem zajímavější je zřejmě první potvrzení toho, že česká ekonomika je schopna udržet si poměrně překvapivě vysoký a jednorázovými faktory mírně navýšený objem HDP z prvního kvartálu už patrně bez pomoci jednorázových „stimulantů“ a to je v druhém kvartálu spíše handikapována tím, že ke konci minulého roku došlo k předzásobení se tabákovými výrobky.“

Tuzemská ekonomika dle Singera k meziročně velmi slušným růstům mezi 2 a 3 procenty už nepotřebuje „být táhnuta“ zahraničím. „Vůči Německu jsme při srovnání meziročních temp růstu v prvním i druhém kvartálu loňského roku vykázali o více než dva procentní body horší výkon naší ekonomiky, rozdíl vůči Slovensku osciloval kolem dvou a půl procentního bodu. Letos je již situace podstatně jiná – jak z hlediska meziročních, tak mezičtvrtletních temp růstu rosteme rychleji než Německo, u Slovenska rosteme rychleji z hlediska meziročních temp, z hlediska mezičtvrtletních byl výsledek Slovenska v druhém kvartálu lepší, i konzervativně ale lze odhadnout, že v první polovině tohoto roku rosteme rychleji,“ uvádí Singer.

Stále platí, že česká ekonomika je exportně orientovaná, ovšem o „táhnutí“ ze strany zahraničí nemůže být podle Singera řeč. „Táhnout“ totiž může ten, kdo je rychlejší, dodává.

Newsletter