Skoro pětina tuzemských závazků je placena v eurech

Česká národní banka pravidelně provádí statistické šetření mezi nefinančními podniky, z něhož mimo jiné vyplynulo, že v České republice dlouhodobě roste podíl plateb v eurech mezi dodavateli a odběrateli. Může se to možná pro někoho zdát překvapivé, ale bezmála jedna pětina všech plateb mezi podniky v rámci České republiky již probíhá v eurech a tento podíl s jistými výkyvy nadále roste.

Zatímco ještě v březnu roku 2012 byl podíl plateb dodavatelům a inkasa od odběratelů v eurech 8,7 %, respektive 9,3 %, letos po čtyřech letech je to již 19,3 %, respektive 17,4 %. Srovnání prvních čtvrtletí posledních pěti let nabízí následující tabulka:

Období

Platby dodavatelům rezidentům na území ČR v minulém čtvrtletí (podíl plateb v eurech)

Inkasa od odběratelů rezidentů na území ČR v minulém čtvrtletí (podíl plateb v eurech)

31.3.2016

19,3 %

17,4 %

31.3.2015

25,3 %

13,6 %

31.3.2014

15,2 %

16,1 %

31.3.2013

12,3 %

14,4 %

31.3.2012

8,7 %

9,3 %

 (zdroj: Databáze časových řad ARAD, ČNB)

Největší podíl plateb v eurech dodavatelům za jejich materiál, výrobky a služby byl v průzkumu zaznamenán v prvním čtvrtletí minulého roku, kdy se tento podíl vyšplhal až na 25,3 %. Naopak podíl inkas od odběratelů byl nejvyšší o půl roku později, kdy dosáhl 18,9 %.

Co stojí za tím vším? Proč si firmy své závazky mezi sebou vypořádávají čím dál častěji ve společné evropské měně? Důvodem je bezpochyby neustále se zvyšující ekonomická provázanost české ekonomiky se zeměmi eurozóny. Ačkoli se u nás neplatí eurem, a jak to tak vypadá, ani v dohledné době nebude, podstatná část firem již funguje v režimu společného evropského platidla. Ne nadarmo jsme s výjimkou Polska obklopeni zeměmi, které již euro přijali za svou národní měnu.

Česká republika je velmi proexportně zaměřená a je pochopitelné, že obchod například s naším největším obchodním partnerem Německem probíhá v eurech. Firmy, které ve větší míře obchodují se zahraničím, a mají současně některé dodavatele z České republiky, samozřejmě preferují obchod i s těmito dodavateli v eurech. Je to pro ně jednodušší a odstraňují tím kurzové riziko plynoucí ze zahraničního obchodu.

Bez ohledu na to, jestli politická reprezentace České republiky přijme euro v horizontu pěti, deseti nebo dvaceti let, bude obchod ve společné evropské měně mezi rezidenty nadále růst.

Newsletter