Skrytá energie sdílené ekonomiky

Sdílená ekonomika, fenomén dnešní doby, který raketovým tempem vstoupil do společnosti, si získává stále více příznivců, alespoň mezi spotřebiteli. Jako bychom se od sdílení statusů, fotek a videí posunuli někam, kde se ze sdílení stala nová obchodní strategie, která svou efektivností boří dosud zažité zvyklosti— často velmi kontroverzním způsobem.

Co je vlastně sdílená ekonomika?

Vzpomeňme si na slavnou Einsteinovu rovnici E = mc², která popisuje veškerou energii uvnitř tělesa. A nyní si představte Váš byt, ve kterém si třeba čtete tento článek. I on v sobě ukrývá určité množství energie, které můžeme nazvat užitek. Ráno vstanete, jdete do práce, po práci s kamarády na pivo a ve výsledku v bytě trávíte sotva 10 hodin denně – využíváte ho ani ne na 50 %.

Co zbylých 50 % využít? Vaše náklady jsou mimo energie v zásadě nulové a při dobrém výběru cestovatele, který u Vás na pár dní přebývá, se nemusíte ani bát o svůj majetek. A přesně tak funguje sdílená ekonomika, snaha o využití co největšího množství energie ze statků, kterými se v duchu spotřební společnosti máme potřebu obklopovat.

Služby jako AirBnb (ubytování), RelayRides (automobily), Spinlister (jízdní kola), Lyft (doprava), Fon (Wi-Fi) nebo Poshmark (oblečení) jsou jedny z nejúspěšnějších projektů na světě, které představují možnosti sdílené ekonomiky a nebojí se je aplikovat v praxi.

Business až na prvním místě

Samotný pojem sdílená ekonomika působí trochu levicově, skoro by v očích neinformované veřejnosti mohl působit podobně jako heslo “všechno patří všem”. Opak je ale pravdou, neboť společnosti provozující služby sdílené ekonomiky se snaží stejně jako ostatní maximalizovat zisk, jenom to dělají neuvěřitelně efektivně.

Uvažujme v tuto chvíli Vaši domácnost jako malou firmu, pro kterou jsou, jak jsem již dříve zmínil, mezní náklady na krátkodobé ubytování téměř nulové, a je tedy schopna cenu za jednu noc nastavit klidně na úplnou nulu (služba Couchsurfing), protože jak víme z mikroekonomie, bodem uzavření firmy je okamžik, kdy není schopna uhradit své průměrné náklady na jednotku a ty jsou v tomto případě nulové. Nebo si může majitel bytu stanovit nějakou nepatrnou částku za jednu noc (služba AirBnb), která je, v porovnání se stejně vybavenými možnostmi ubytování, o mnoho nižší.

Pán domu pak získává zisk, aniž by musel cokoliv udělat. Téměř nulové náklady dělají tento obchodní model jedním z nejefektivnějších, který kdy kdo vymyslel, a díky moderním výpočetním technologiím, sdílením informací a propojování účtů na všelijakých internetových platformách Vám poskytnutí přístřeší cizinci nepřináší ani žádné administrativní náklady. Geniální systém přibližující využití energie ze statků téměř na úroveň teoretického maxima začíná otevírat cestu k ekonomice budoucnosti.

V ekonomice se ceny za služby zasažené fenoménem sdílení budou dramaticky blížit k nule a zpřístupní se tak každému. Všichni občané disponující účtem na dané platformě budou moci jezdit půjčeným autem, cestovat po světě jen za cenu letenek, využívat Wi-Fi ve všech místech zeměkoule nebo si vzít půjčku přímo od neznámých lidí za minimální úrok. Moderní technologie jako autonomní vozidla jen usnadňují cestu k přechodu od tradičních obchodních modelů ke sdílené ekonomice.

Role státu ve sdílené ekonomice

Důležité je, aby si stát uvědomil, že jeho posláním není bránit pokroku. I sdílená ekonomika samozřejmě musí platit daně, ale je potřeba najít jednoduchý způsob, který nebude zatěžovat spotřebitele a poběží na pozadí celého procesu sdílení. Podpora je slovo, které by mělo od vlád zaznít  – jejich cílem by za každých okolností mělo být zvyšování užitku a blahobytu spotřebitele.

Vyšší užitek by měly státní organizace prosazovat i za cenu konce dlouho fungujících společností. V přírodě odjakživa platí, že slabší uvolní místo silnějším. Stejně tak v ekonomice je nutné staré modely  – banky, pojišťovny, taxi služby nebo obchody s hudbou  – nahradit novými, nákladově efektivnějšími nástroji -  fintechy, sdílenou dopravou nebo veřejnou databází hudby.

Lék na sociální nerovnosti

Sdílená ekonomika skutečně působí mnoho kontroverzí a ne každý se chce smířit s tím, že trh a moderní technologie dokázaly ve společném souladu nalézt nová řešení. Byla jen otázka času, kdy se začala pod jejich vlivem měnit i ekonomika. Nepochopení obavy lidí z nového a neznámého jsou zatím jedinou překážkou rozvoje sdílené ekonomiky, která by mohla být jednou z cest, jak pomalu zavírat rozevírající se nůžky sociálních nerovností po celém světě.

Newsletter