Skupina Sudop Group kupuje českou firmu ORBIT

Skupina Sudop Group, která zastřešuje převážně firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti, podepsala smlouvu o akvizici poradenské a konzultační IT firmy ORBIT. Posílí tím svoje podnikání v ICT a digitalizaci. Transakce zahrnuje převod stoprocentního obchodního podílu a její hodnota transakce dosahuje vyšších desítek milionů korun. Přesnou částku nebudou smluvní strany zveřejňovat.

Společnost ORBIT je ve střední Evropě zavedenou značkou ve virtualizaci IT zdrojů, konsolidaci datových center, doručování aplikací a poradenství v cloud compliance. Realizuje projekty pro finanční instituce, pojišťovny a telekomunikace napříč Evropou. Mezi její hlavní zákazníky patří například pojišťovna Generali, Kooperativa, Erste Group, skupina Raiffeisenbank nebo O2.

 „Akvizice ORBITu je naším dalším krokem v rozvoji nové strategické větve našeho byznysu zaměřené na digitalizaci a ICT. Její budování jsme zahájili v loňském roce převzetím podílu ve společnosti LinkSoft Technologies a založením BIM Consulting jako technologické podpory pro naše tradiční podnikání v projektové přípravě. Dnešní akvizice je důkazem, že ICT hraje a bude hrát v rámci Sudop Group stále důležitější roli,“ řekl Jan Kout, předseda představenstva Sudop Group.

„Posilování digitálních kompetencí skupiny Sudop Group je logickým krokem nejen v oblasti produktové expanze v hlavních činnostech společnosti, ale taktéž v nově budované vertikále zaměřené na ICT služby pro klienty mimo stavební průmysl. Je velmi inspirativní vidět, jak externí růst formou technologických akvizic napomáhá společnostem z relativně konvenčních průmyslových odvětví upevňovat svoje postavení na trhu a otvírat trhy nové,“ uvedl Managing Director Roklen Corporate Finance Jakub Burda

„ORBIT je na českém trhu dlouhodobě etablovaná firma s inspirativním přístupem a silnými kompetencemi. Jsem rád, že rozšíří naše portfolio služeb a produktů, a že budeme schopni našim klientům poskytovat širokou podporu v oblasti ICT potřeb. A zároveň věřím, že ORBIT bude velkým přínosem pro interní rozvoj naší skupiny,“ uvedl Jiří Živnůstka, člen představenstva SUDOP Consulting and Information Technology.

Transakční poradenství zajišťovala na straně kupujícího společnost Roklen Corporate Finance, právní poradenství advokátní kancelář Havel & Partners a účetní a daňové poradenství společnost TPA. Právní služby pro prodávající zajišťovala advokátní kancelář Evan. Transakčním a finančním poradcem prodávajících byl Pavel Šebera, který v ORBITu od roku 2015 působí jako finanční ředitel a v posledních dvou letech je jednatelem společnosti. Na této pozici zůstane i po akvizici.

 „Akvizice ORBITu ze strany Sudop Group je velkým oceněním naší práce v minulých letech i již připravených rozvojových plánů do příštích let. Jsme rádi, že získáváme vlastníka, který má zájem, aby se ORBIT dále rozvíjel a je schopen a ochoten do našich plánů investovat, a současně chce zachovat naši firemní kulturu. Mezi skupinou Sudop a ORBITem je celá řada strategických synergií a jsem rád, že se můžeme stát jedním ze základních kamenů vznikající IT části skupiny Sudop,“ uvedl Pavel Šebera, jednatel společnosti ORBIT.

O společnosti SUDOP GROUP a.s.
Společnost SUDOP GROUP a.s. představuje spojení dlouholetých tradic v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami. Představuje skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti spolu v mnoha případech vzájemně souvisí anebo se doplňují. Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské a bytové výstavby, energetiky a geotechniky.
SUDOP GROUP a.s. zaujímá i výraznější postavení jako developer, a to jak komerčního tak i rezidenčního developmentu. Aktivně působí při vytváření a rozvíjení nových projektových záměrů a vyhledává vhodné investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí i bytové výstavby. Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v realitní činnosti, údržbě a správě nemovitostí, zdravotnictví a rozvíjející se oblasti informačních technologií.
O společnosti ORBIT s.r.o.
Společnost ORBIT je ve střední Evropě zavedenou značkou ve virtualizaci IT zdrojů, konsolidaci datových center, doručování aplikací a poradenství v cloud compliance. Klienti společnosti ORBIT již přes 20 let oceňují excelentní znalosti, důslednou specializaci a perfektní porozumění klientským potřebám. ORBIT drží pozici největšího partnera Citrix, RSA, Densify v Česku, Slovensku a Maďarsku. V oblasti virtualizace realizuje rozsáhlé projekty s využitím vlastní metodiky 160+, která koncentruje dlouholeté know-how ověřené na stovkách projektů v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku, Rakousku a v dalších zemích i mimo Evropu. ORBIT za rok 2018 dosáhl tržeb ve výši 186 mil. Kč.

Newsletter