Skupině ČEZ ve čtvrtletí rostl zisk i tržby. Pomohly jaderné elektrárny

AKTUALIZOVÁNO – Skupině ČEZ se v letošním prvním čtvrtletí dařilo, výsledky naplnily očekávání společnosti. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se zvýšil meziročně o desetinu na  19,3 miliardy korun a čistý zisk o 14 procent na 8,3 miliardy. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením roku vzrostl o pětinu na 8,8 miliardy korun. Za zvýšením zisku je hlavně růst realizačních cen vyrobené elektřiny a vyšší výroba v jaderných elektrárnách.

„Hospodářské i provozní výsledky prvního čtvrtletí jsou v souladu s naším očekáváním. Po letech meziročních poklesů realizačních cen vyrobené elektřiny se v našich výsledcích projevuje růst cen elektřiny na velkoobchodních trzích, a navíc se nám podařilo meziročně vyrobit o 1,1 TWh elektřiny více. Na valné hromadě budeme navrhovat dividendu ze zisku roku 2018 ve výši 24 Kč na jednu akcii, tj. rozdělit našim akcionářům celkem 12,9 miliardy korun, což odpovídá horní hranici platné dividendové politiky společnosti, “ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Představenstvo bude na valné hromadě, která se uskuteční 26. června, navrhovat dividendu ve výši 24 Kč na akcii.

Provozní výnosy meziročně rostly o 12 procent na 51,8 miliardy korun. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů dosáhla 16,6 TWh a meziročně se zvýšila o šest procent, výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky dosáhla 0,7 TWh a meziročně stoupla o 18 procent.

Z hlediska objemu narostla nejvíce výroba v jaderných elektrárnách, a to o 0,5 TWh a o 0,4 TWh stoupla výroba v paroplynové elektrárně Počerady. Naopak negativně se projevily vyšší náklady na emisní povolenky pro výrobu elektřiny z důvodu růstu tržních cen a nižšího objemu bezplatně přidělených povolenek. Meziroční negativní dopad tohoto faktoru na úrovni EBITDA byl 700 milionů korun.

„Potvrzujeme náš celoroční výhled provozního zisku EBITDA ve výši 57 – 59 miliard korun i výhled čistého zisku na úrovni 17 – 19 miliard korun. Predikce předpokládá výrobu elektřiny 68,8 TWh, z toho 31,2 TWh v jaderných zdrojích, tj. celkový meziroční nárůst výroby o 9 procent. V prvním čtvrtletí Skupina ČEZ vygenerovala provozní cash flow přes 19,7 miliardy korun, meziročně o 15 procent více a celkový čistý dluh poklesl o 5,3 miliardy korun, “ uvedl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 1,8 procenta, po klimatickém a kalendářním očištění, kdy letošní začátek roku byl teplejší, však naopak spotřeba elektřiny vzrostla o 1,1 procenta.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který přes ministerstvo financí drží procent akcií největší české energetické společnosti.

Newsletter