Sláva utrácení. Které země nejvíce plýtvají veřejnými prostředky?

Nejefektivnější je, když utrácíme vlastní peníze pro sebe. O něco horší pak je, když utrácíme cizí peníze pro sebe, anebo vlastní peníze pro jiné. Avšak úplně nejméně efektivní je, pokud utrácíme cizí peníze pro cizí. Alespoň tak se problematiku utrácení – a zejména vládního utrácení, které můžeme zařadit do poslední kategorie – díval legendární americký ekonom Milton Friedman. Které vlády ve vyspělých zemích jsou v neefektivním utrácení rekordmany?

Na tuto otázku odpovídá Světové ekonomické fórum (WEF) na základě dat ze svého Global Competitiveness Survey (Průzkum globální konkurenceschopnosti). Do tohoto rozsáhlého výzkumu zařadilo WEF i index, který hodnotí, „jak efektivně jsou vynakládány zdroje z veřejných prostředků“, a to na škále od 1 do 7 (čím nižší číslo, tím méně efektivní hospodaření vlád). Žádná země nedosáhla hodnocení 7. Nejvíce se však k němu přiblížily Spojené arabské emiráty, které získaly 6 bodů. Na pomyslnou stříbrnou medaili za efektivní hospodaření pak dosáhl Singapur s výsledkem 5,9.

Daňová pekla: Pětadvacet zemí s enormně vysokou daňovou zátěží

Business Insider vybral ze žebříčku 136 států ty, které patří do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V jejich rámci pak sestavil pořadí 17 zemí, jejichž vlády utrácí veřejné prostředky nejméně efektivně. 

 • 17. Austrálie

Skóre: 3,5

 • 16. Rakousko

Skóre: 3,4

 • 15. Belgie

Skóre: 3,3

 • 14. Jižní Korea

Skóre: 3,2

 • 13./12. Francie

Skóre: 3,1

 • 13./12. USA

Skóre: 3,1

 • 11./10. Izrael

Skóre: 3,0

 • 11./10. Lotyšsko

Skóre: 3,0

 • 9. Polsko

 • 8. Portugalsko

Skóre: 2,8

 • 7./6. Maďarsko

Skóre: 2,6

 • 7./6. Mexiko

Skóre: 2,6

 • 5. Španělsko

Skóre: 2,5

 • 4. Slovensko

Skóre: 2,3

 • 3./2. Řecko

Skóre: 2,2

 • 3./2. Slovinsko

Skóre: 2,2

 • 1. Itálie

Skóre: 1,9

Kde se podnikání vyplatí? Žebříček zemí s nejnižšími odvody

 

Newsletter