Slovensko? Klíčová bude investiční nálada

Politické změny na výhledu vnějšího prostředí budou představovat zásadní výzvu pro slovenskou ekonomiku. Růst HDP vyjádřen mezičtvrtletní změnou zpomaluje. Tento vývoj je ještě výraznější, pokud jde o meziroční dynamiku. Celkově vzato, ekonomický růst v tomto roce dosáhne 3,1 procenta, následně zpomalí na 2,4 procenta v roce 2017. Vyplývá to z čtvrtletní zprávy analytiků Komerční banky. Ke kladnému vývoji cenového hladiny podle nich dojde na počátku příštího roku především díky vlivu statistické základny cen ropy.

Objem mezd a platů je stimulován vysokou mírou zaměstnanosti, nízkou mírou nezaměstnanosti a rostoucí mírou participace. Celkově trh práce vytváří solidní základnu pro soukromou spotřebu. V příštím roce je další zlepšení možné a situace na trhu práce by pak měla gradovat v roce 2018.

Investice budou během letošního roku slabé s tím, jak soukromý sektor není schopen kompenzovat pád vládních investic v důsledku nízkého toku finančních prostředků z EU. Navíc politická nejistota představuje riziko slabšího vývoje investic, přestože analytici KB očekávají obecně jejich vyšší dynamiku v příštím roce.

Nízká investiční aktivita podporuje kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP kvůli nízkým dovozům. Schodek obchodní bilance zůstane pozitivní, ale do budoucna bude následovat klesající tendenci. Podíl bilance běžného účtu na HDP by měl i nadále stagnovat kolem 0 %.

Slovensko jedná s Japonci o investici za desítky milionů eur

Historicky nejvyšší deflace v červenci, meziročně minus 0,9 %, začala postupně ustupovat a ceny budou dále růst. Analytici očekávají, že dynamika cen se příští rok přehoupne do kladných čísel a v roce 2018 dále přidá. Tento nárůst je důsledkem hlavně efektu statistické základny cen ropy, které se promítají do administrativních cen, jakož i jiných cenových položek. Další nárůst korigované inflace je podporován rostoucí spotřebou domácností.

 

Newsletter