Smartifikace Prahy? Ve hře může být přes tisíc budov

Praha má přes tisíc budov, které by si zasloužily revizi z pohledu nákladů na energie. V šesti objektech v majetku hlavního města Prahy byla zahájena modernizace jejich technologických zařízení. Projekt je realizován formou EPC, tedy energetických služeb se zárukou, kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Ve video rozhovoru Roklen24 se dozvíte, jaký je cíl snížení spotřeby a o kolik nižší budou emise?

Jaké další EPC projekty v Praze společnost Operátor ICT připravuje?

Generální ředitel městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer: Praha má přes tisíc budov, které by si zasloužily revizi z pohledu nákladů na energie. Po postupném hodnocení pilotního projektu budeme přistupovat k jednotlivým budovám a budeme se snažit ty, které jsou vhodné pro energetickou úsporu metodou EPC zařadit a realizovat další úspory jak v nákladech, tak na životním prostředí.

Můžete představit projekt energetických úspor?

Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák: Pilotní projekt z oblasti Smart City v oblasti budov v Praze je šest budov a jejich smartifikace. Mimochodem, budov velmi ikonických, stojíme v Obecním domě, ale ty další jsou Výstaviště Holešovice, velké aquacentrum Šutka, ředitelství městské policie a další.

Obecní dům, Výstaviště Praha Holešovice, Olivova dětská léčebna v Říčanech, Aquacentrum Šutka, Ředitelství městské policie a centrála Technické správy komunikací hl. m. Prahy ušetří nejméně 7,2 milionu korun ročně. V rámci energetického managementu budou dále měřena a vyhodnocována data o spotřebě v jednotlivých budovách, která budou sloužit k jejich efektivnímu řízení a navrhování dalších úsporných opatření. Dodavatelem projektu je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

 

Jak je garantována úspora projektu jak finančně, tak na emisích?

Ředitel společnosti ENESA Václav Taubr: Praha na tomto projektu po dobu trvání, to znamená dvanáct let, ušetří více jak 86 milionů korun. A přepočteno na emise, tak je to více jak 37 tisíc tun emisí CO2.

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je lídrem v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro firmy, obce i stát. Společnost vznikla na podzim roku 2014 s vizí integrovat dosavadní dceřiné společnosti ČEZ zabývající se energetickými službami a na tomto poli dál organicky i akvizičně expandovat. V současnosti má ČEZ ESCO 17 dceřiných společností a přes 1800 zaměstnancův Česku i na Slovensku. Skupina ČEZ poskytuje ESCO služby také na trzích v Německu, Polsku a Rumunsku, a to prostřednictvím sesterské ESCO International, která má dalších více než 2000 zaměstnanců. ČEZ je tak největším poskytovatelem těchto řešení v regionu.
Mezi zákazníky ČEZ ESCO a jeho dceřiných firem patří průmyslové společnosti, malé a střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů, od rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po sportovní haly.

 

 

Newsletter