Směr průmyslu ve zbytku roku udají tři klíčové události

Průmyslová produkce v srpnu meziročně klesla reálně o 5,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 2,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 3,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,4 %, uvedl dnes ČSÚ.

Tuzemský průmysl v srpnu výrazně klesl. I pod vlivem dovolených

Po vysoce příznivém vývoji průmyslové produkce v červenci, který předčil očekávání, je srpnová situace zchlazením, ač do měsíční statistiky promluvily dovolené, zejména v automobilkách. Do stavu průmyslové výroby v ČR se výrazně promítly nepříznivé zahraniční faktory. V prvé řadě jde o pokles výkonu německé ekonomiky, který mimo jiné zasahuje i její průmyslovou výrobu – německé podniky čelily v srpnu podle pondělních údajů nejvýraznějšímu propadu objednávek od roku 2009, dnes nejvýraznější pokles od úvodu roku 2009 potvrdila statistika tamní průmyslové výroby. Ačkoli tuzemští podnikatelé v oblasti průmyslu očekávali ještě ke konci srpna téměř neměnné tempo vývoje výrobní činnosti v dalších třech měsících, po dnešních číslech lze takové očekávání označit za nerealistické.

Vývoj ve zbytku roku v oblasti tuzemského průmyslu bude do značné míry záviset na třech klíčových říjnových událostech. Na Ukrajině se budou koncem měsíce konat parlamentní volby, které mohou přinést zklidnění – ale zrovna tak další eskalaci – tamního konfliktu. V eurozóně budou do konce měsíce známy výsledky zátěžových testů bank, který výrazně napoví, jaké je opravdové zdraví jejího bankovního sektoru. Určitá nejistota je pak spjata i s plánovaným ukončením nekonvenčního poskytování likvidity americkou centrální bankou. Byť česká ekonomika momentálně roste do značné míry „ze svých zdrojů“ – bez ohledu na vývoj v zahraničí – zřetelně negativní bilance zmíněných tří událostí by zprostředkovaně představovala i vážné ohrožení jejího, zatím stále křehkého oživení.

Newsletter