Sněhová vločka rozehřála akciové trhy

Snowflake je první samostatná firma specializovaná na cloudovou infrastrukturu. Všichni tři velcí hráči (Google Cloud, AWS a Azure) totiž ve skutečnosti spadají pod větší technologické společnosti. Tato skutečnost, spolu s přímo explozivním růstem a rozparáděným trhem s IPO, způsobila, že mohla firma kvůli velké poptávce po svých akciích zvýšit svou cenu IPO. Při střední ceně je tedy nyní hodnota společnosti 29,1 miliardy USD a její nabídka přilákala i velké investory jako např. Berkshire Hathaway. Vysoké ohodnocení dnes mají všechny špičkové firmy a Snowflake není výjimkou.

První samostatná firma specializovaná na infrastrukturu podnikových cloudů by rozhodně měla přilákat pozornost investorů, neboť právě tato rychle rostoucí část globálního IT odvětví vystřelila mezi nejhodnotnější firmy světa i Amazon. Snowflake splňuje všechny parametry dnešního nažhaveného trhu s IPO – je to americká technologická firma, nabízí cloudovou infrastrukturu, je úzce zaměřená, má vysoký růst výnosů a negativní provozní cash flow. Dokonce i společnost Berkshire Hathaway, která totálně promeškala největší změnu globální ekonomiky, se vrhla na akcie Snowflake. Jedná se tak o jedno z největších IPO letošního roku.

Porazí velké hráče?

Hlavním produktem Snowflake je tzv. Cloud Data Platform, která umožňuje podnikům sjednotit data z různých cloudových platforem, ať je to Google Cloud, AWS, nebo Azure. Díky této integraci mohou firmy snadno přesouvat data mezi různými poskytovateli cloudů, přepínat mezi nimi a provádět různé datové procesy (viz obrázek). Takže zatímco mnoho dalších poskytovatelů cloudu je omezeno pouze na vlastní prostředí, Snowflake je flexibilní a dokáže zkonsolidovat všechna cloudová řešení. To znamená, že jeden tým může používat Google Cloud a druhý AWS, ale organizace potom s pomocí Snowflake dokáže vše integrovat do jednoho workflow.

Snowflake operuje v rostoucím světě dat, kde čím dál více podniků přechází na digitální platformy a produkuje tuny dat, která je třeba ukládat a následně analyzovat. Pokud si myslíte, že se bude svět v budoucnu ještě více točit kolem dat, bude se Snowflake sympatizovat, protože dokáže podobné datové trendy maximálně využít. Tato platforma se používá v mnoha odvětvích, od finančních služeb, přes výrobu a zdravotnictví až po technologie. Zatím poslední údaje z 31. července 2020 hovoří o nárůstu počtu zákazníků z loňských 1547 na 3117, o velmi vysoké retenci a o firmách, které se staly zákazníky Snowflake a teď dál rozšiřují své podnikání.

Jak je patrné z níže uvedených údajů, objem podnikání rychle roste a výnosy ve fiskálním roce 2019 stouply meziročně o 174 %. Očekává se ale, že ve fiskálním roce 2020, který končí 31. ledna 2021, toto číslo lehce poklesne na meziročních 122 %. Výnosy za posledních 12 měsíců činily 402,7 milionu dolarů, což odpovídá hrubému zisku 245,7 milionu. Společnost Snowflake agresivně zvyšuje náklady na odbyt a marketing, aby si zajistila další růst. Má tak značné provozní výdaje a v konečném důsledku záporný zisk před započtením úroků, daní a odpisů -343,5 milionů dolarů. Očekává se, že se ve fiskálním roce 2020 její EBITDA propadne až na -382 milionů. Pokud se zaměříme na hotovostní toky, byl provozní cash flow o něco blíž bodu zvratu a hotovost z provozní činnosti za šest měsíců končících 31. červencem 2020 činila 45 milionů dolarů. Za tento nesoulad mezi cash flow a údaji z výsledovky však mohou z velké části výdaje na firemní program odměn ve formě vlastních akcií. Pozitivní ovšem je, že závazky společnosti mají nulové úročení, takže ji nemohou poškodit vyšší úrokové sazby, i když by se to na jejím ohodnocení mohlo negativně podepsat skrze vyšší diskontní sazbu budoucího cash flow.

Růst přináší senzační ohodnocení

Registrační formulář SEC S-1 byl zveřejněn 8. září 2020 s cenovým rozpětím 75-85 USD za akcii, ale později firma kvůli vysoké poptávce po svých akciích toto rozpětí zvedla na 100-110 dolarů. Tuto nabídku tvoří 32 761 904 nových akcií, přičemž 28 000 000 je určeno pro veřejnost a zbytek získaly v rámci neveřejné nabídky za cenu IPO společnosti Berkshire Hathaway a Salesforce Ventures. Kromě toho dostaly investiční banky nabídku greenshoe opce na 4 200 000 akcií. Pokud nepočítáme tuto greenshoe opci bude po IPO v oběhu celkem 277 290 066 akcií, což při střední ceně odpovídá tržnímu ohodnocení 29,1 miliardy dolarů. Po zohlednění nejnovějších údajů o hotovosti a investicích zvýší výtěžek 3,44 miliard dolarů hotovost a investice na 4,33 miliard dolarů. Při závazcích s nulovým úročením bude EV Snowflake (její tržní kapitalizace plus čistý dluh) činit 24,8 miliardy dolarů.

To podle našeho odhadu výnosů pro fiskální rok 2020 (končící 31. lednem 2021) ve výši 588 milionů dolarů odpovídá forwardovému poměr EV k tržbám (neboli EV/S) 42,2, což je na úrovni vysoce hodnocených firem, jako je Zoom, která se obchoduje na úrovni 38,6 pro forwardové EV/S. Jak jsme psali již v květnu, vysoký poměr EV/S je charakteristický pro „bubliny“, které brzy splasknou, ale už od počátku roku 2013 mají akcie s vysokým poměrem EV/S výrazně lepší výsledky než ty s nízkým. Jinými slovy, růstové akcie si vedou mnohem lépe než ty hodnotové. Snowflake hraje do karet také rozjetý trh IPO, silná poptávka po amerických technologických akciích a růžové vyhlídky celého odvětví kolem cloudové infrastruktury, od nichž se odvíjejí i vyhlídky na další očekávaný růst výnosů.

Snowflake představuje vzácnou příležitost pro investory a může se stát i zajímavou akvizicí pro některou z firem, které v oblasti cloudu zaostávají, jako je například Oracle. Zájem by mohl mít také Intel, který by takové softwarové řešení začlenil v rámci vertikální integrace do svého podnikání v oblasti datových center. Navzdory vyhlídkám na další růst i tomu, že my sami vnímáme firmu pozitivně, se zdá být její ohodnocení až příliš agresivní. Na druhou stranu ale bude při tomto tempu růstu stačit jen pár čtvrtletí, aby se dostalo do příjemnější oblasti. Celkově hodnotíme IPO firmy Snowflake pozitivně, ale investorům, kteří budou její akcie kupovat, doporučujeme, aby počítali s vysokou volatilitou a raději nezapomínali na přísné rizikové limity (stop loss).

Rizika

Následující odstavec popisuje některá klíčová rizika, s nimiž by měl investor počítat. Snowflake je poměrně mladá firma a podniká v odvětví s tvrdou konkurencí, proto jí může v delším časovém horizontu ublížit. Zvlášť, pokud se začne s konkurenty předhánět, kdo nabídne cloudové služby za nižší ceny. Z hlediska cash flow je navíc zatím nerentabilní, takže jí vzhledem k současnému ohodnocení hrozí značné riziko prudkého výprodeje, pokud nedosáhne očekávaných výnosů a zisků.

Snowflake je v nesnadné situaci, kdy je pro velké hráče (Google Cloud, AWS a Azure) zároveň zákazníkem i konkurentem, což může vést v budoucnu k provozním problémům. Jakékoli narušení bezpečnosti na platformě Snowflake může mít vážné negativní dopady na její podnikání i na důvěru současných i budoucích zákazníků. Na ohodnocení by se mohly v budoucnu ošklivě podepsat i vyšší úrokové sazby, protože budou mít budoucí hotovostní toky nižší současnou hodnotu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter