SocGen: Bankovní sektor již předkrizový boom nezažije

Societe Generale se v tomto roce zavázala snížit náklady a snaží se ujistit investory, že si je svým výhledem pro rok 2016 jistá, ačkoli zástupce generálního ředitele varoval, že se bankovní sektor k předkrizovému boomu nikdy nevrátí.

Druhá největší banka ve Francii ve středu uvedla, že čistý zisk v prvním čtvrtletí vzrostl o 6,5 procenta na 924 milionů eur. Také dodala, že je přesvědčena o svých předběžných výsledcích pro rok 2016 díky diverzifikovanému obchodnímu modelu, který pomohl převážit slabost investičního bankovnictví v prvním čtvrtletí. Séverin Cabannes, zástupce generálního ředitele Société Générale, CNBC řekl, že růst banky byl závislý na širším ekonomickém prostředí, a že se ziskovost nemusí vrátit do úrovně před krizí. „Co se týče výnosů, odpověď zní jednoznačně ne. Výnosy v bankovním odvětví ani ziskovost v bankovním sektoru se nikdy nevrátí na úroveň před krizí,“ řekl. Dodal také, že růst banky byl závislý na makroekonomickém růstu. Ani o globálním HDP si ale nemyslí, že se vrátí do předkrizové úrovně.

Po očištění o mimořádné položky, jako přecenění vlastního dluhu SocGen, klesl čistý zisk o 0,5 procenta na 829 milionů eur.

Jak banka uvedla: „Podporu obchodním a finančním výkonu by měla dodat síla diverzifikovaného obchodního modelu, další úsilí v nákladech a solidní kvalita aktiv.“ Cabannes CNBC řekl, že „v normalizovaném podnikatelského prostředí“ by byla banka schopna dodat 10 procent návratnosti vlastního kapitálu (ROE).“ „Neříkám, že to bude letos, vzhledem k nestálému tržnímu prostředí, ale jde o to, že dobře diverzifikovaný, dobře vyvážený a integrovaný obchodní model je schopen tento typ návratu dodat.“

„Výhled pro růst se, podle našeho názoru, v roce 2016 oproti roku 2015 stabilizuje a je zde také lepší výhled pro rok 2017, zejména v Evropě a v zemích eurozóny. Celkově lze říci, že dynamika v Evropě je asi lepší než všude jinde, pokud jde o trendy a například ve Francii vidíme, že poptávka po investičních úvěrech od podniků v tomto čtvrtletí vzrostla,“ řekl.

Newsletter