Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Soukromé úvěry jsou alternativou v době, kdy roste tlak na bankovnictví

Zdroj: Depositphotos

Soukromý dluh se může stát důležitým zdrojem kapitálu pro evropské společnosti, protože banky v důsledku rostoucích sazeb a většího důrazu na regulační požadavky zpřísňují úvěrové požadavky.

Dohoda mezi UBS a Credit Suisse sice zažehnala bezprostřední hrozbu bankovní krize, ale po fúzi dvou největších evropských bank, krachu Silicon Valley Bank a dalších dvou menších amerických institucí je zřejmé, že sektor je pod tlakem a že problémy, kterým banky čelí, mohou trvat delší dobu.

„Nedomníváme se, že by hrozil kolaps celého bankovního systému: banky jsou nyní v silnější pozici než kdykoli před globální finanční krizi, mají lepší kapitálové krytí, jsou i silnější, co se týče ukazatelů krytí likvidity. Otřesy v některých částech bankovního trhu však pravděpodobně urychlí ústup od poskytování úvěrů podnikům – zejména rizikovějším firmám a středním podnikům – s tím, jak se zvyšují vlastní náklady na financování a zpřísňují se regulatorní požadavky. To může vytvořit další příležitosti pro soukromé zapůjčovatele, kteří by mohli nastoupit na místo bank,“ říká Michael Curtis, analytik Fidelity International.

Seismický posun

Ještě před sérií likvidních událostí v posledních několika týdnech se vyhlídky bank měnily. Průzkum ECB o bankovních úvěrech již upozornil na výrazné zpřísnění úvěrových standardů v Evropě, v prostředí rostoucích sazeb. Tento trend se po událostech posledních týdnů pravděpodobně jen zrychlí.

Graf: Zpřísnění úvěrových standardů v eurozóně

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Rostoucí omezování bankovních úvěrů však sahá mnohem dále než k nedávným změnám sazeb. Jedním z důvodů, proč je bankovní sektor mnohem robustnější než v roce 2008, je restriktivní regulační prostředí, které se zde vytvořilo. Od doby velké finanční krize se velká část bankovní regulace zaměřila na požadavky bank při poskytování úvěrů, přičemž zejména Basel III zvýšil minimální kapitálové požadavky bank a omezil úroveň zadlužení. Po posledních pádech bank v Kalifornii a Švýcarsku se toto pravděpodobně ještě zpřísní.

To nemusí být nutně negativní pro větší, významné banky, které jsou již nyní pod přísným dohledem regulátorů, ale pád menší SVB by mohl zaměřit pozornost regulátorů na regionální a lokální banky – tradiční věřitele středně velkých firem – a zde bychom mohli být svědky nejprudšího poklesu objemu úvěrů. Ze všech financování pomocí unitranche sjednaných v Evropě v roce 2022 banky půjčily přibližně 45 % v Německu, 52 % ve Francii a 77 % v Rakousku/Švýcarsku.

Soukromá možnost

Po patnácti letech od velké finanční krize soukromí věřitelé posílili, takže podnikům mohou poskytnout alternativní zdroj financování. „Domníváme se, že nyní – kdy se úvěry od bank budou ještě více omezovat a náklady na financování porostou – by role, kterou budou hrát soukromé dluhové trhy, mohla být ještě důležitější,“ uvádí Michael Curtis.

Poptávka po úvěrech ze soukromých rukou se v posledních letech zvýšila, protože věřitelé využili útlumu bank. Jen objem evropských aktiv přímo z úvěrů dosáhl v polovině roku 2022 celkem 216 miliard dolarů. Nedávné potíže Credit Suisse a zejména SVB nejenže vedly k odchodu významných konkurentů ze zápůjčního trhu, ale mohly by také znamenat, že se na sekundárním trhu objeví nové příležitosti pro soukromé investice.

„Náš pozitivní výhled, co se týče soukromých úvěrů, však nevyplývá pouze z šance převzít aktiva od bank, které se potýkají s problémy. Obecně očekáváme, že se na soukromých úvěrových trzích objeví obrovské příležitosti, a předpokládáme, že tento rok bude obzvláště atraktivní, co se týče obchodů,“ vysvětluje Michael Curtis.

Vzhledem k tomu, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou se mění ve prospěch věřitelů, budeme pravděpodobně svědky transakcí s nižšími dluhy, lepší dokumentací a ochrannými opatřeními. S rostoucími základními sazbami i maržemi představují výnosy očištěné o riziko, které mají soukromí věřitelé k dispozici, atraktivní nabídku a s tím, jak se banky stále více vyhýbají riziku a ustupují od poskytování úvěrů, se tento trend bude pravděpodobně jen rozšiřovat.

Graf: Náklady na financování v amerických bankách

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Odvětvové čtvrtletní náklady na financování výnosných aktiv podle velikosti aktiv představují anualizované celkové úrokové náklady z vkladů a ostatních cizích zdrojů jako procento průměrných výnosných aktiv na konsolidovaném základě. Zdroj: Bloomberg, FDIC; Fidelity International, březen 2023.

Současná krize pravděpodobně nepřinese konec bankovního systému, jak ho známe. Mohla by však být začátkem nové kapitoly pro soukromé úvěry. To investorům umožní prozkoumat možná zajímavější dynamiku výnosů s ohledem na riziko.

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter