S&P o CETV: Lepší rating i výhled, současný dluh však neudržitelný

Ratingová agentura Standard & Poor’s zvýšila úvěrový rating mediální skupiny Central European Media Enterprises z B- na B+ a zlepšila výhled z negativního na stabilní. Důvodem je úspěšné refinancování dluhu společnosti CETV a posunutí nejbližší splatnosti dluhu do listopadu roku 2017.

Společnost CETV minulý týden oznámila refinancování dluhopisů splatných v letech 2015 a 2017, zásadní pomoc nabídl opět klíčový akcionář Time Warner. Ten pomohl s dluhem společnosti již v loňském roce, během letošního roku však znovu narostly obavy z toho, že společnost CETV své závazky nezvládne splatit a bude hrozit výrazné naředění minoritních akcionářů.

CETV snižuje náklady na dluh, splatnost prodlužuje do listopadu 2017

Díky refinancování dluhopisů by se měl výrazněji vylepšit cash flow společnosti, jelikož má CETV možnost vyhnout se splácení úroků v hotovosti a úroky raději kapitalizovat (to znamená zanést úrokové náklady do účetnictví jako aktivum). Společnost již dříve tohoto roku avizovala, že chce v příštím roce dosáhnout pozitivního cash flow, tímto krokem by mohlo volné cash flow dosáhnout zhruba 50 milionů dolarů.

KB o CETV: Čekáme zásadní zlepšení cash flow

Agentura Standard & Poor’s očekává, že díky refinancování dluhu si CETV bude schopna udržet kvalitu úvěrového portfolia v následujících 12 měsících, čemuž by měla pomoci i mírně zlepšující se situace na klíčových trzích. Standard & Poor’s očekává růst příjmů z reklam v letech 2014 – 2015 o zhruba 3 %, z čehož 5% růst tržeb očekává v České republice. Provozní zisk EBITDA by letos podle odhadů agentury měl činit 85 milionů dolarů.

Time Warner má v CETV zhruba 68% ekonomický podíl a z pohledu hlasovacích práv zhruba 49% podíl. V CETV však Time Warner drží další opce a warranty, které by mohly zvýšit finančně-ekonomický podíl až na 75 %. Tímto krokem se výrazně posiluje vliv Time Warneru na CETV, což však pozitivně příliš nevyznívá. Standard & Poor’s v tuto chvíli vnímá CETV pro Time Warner jako „strategicky důležitou“ divizi.

Agentura Standard & Poor’s však dál upozorňuje na vysokou zadluženost společnosti, která by v následujících letech měla zůstat na více než 10násobku poměru dluhu k provoznímu zisku EBITDA. Takovouto dluhovou zátěž považuje za dlouhodobě neudržitelnou a je jasné, že do roku 2017 bude muset CETV podniknout další kroky k vylepšení této situace. Riziko rozředění akcionářů se tak snížilo pouze do roku 2016. Pokud se však bude dále zlepšovat provozní ziskovost společnosti CETV, je možné, že před splatností dluhu v listopadu roku 2017 bude schopna dojednat další refinancování za přijatelných podmínek bez potřeby získat kapitál formou vydání nových akcií. 

Newsletter