Spor o PRIBOR. Nemíchejme jablka a hrušky, říká ČNB

Bankéři představují trh. Kdyby do sazby zasahovala Česká národní banka nebo Ministerstvo financí, pak by se teprve dalo mluvit o „netržní sazbě“. Sazba 3M PRIBOR není navíc jediným benchmarkem pro pohyblivé sazby úvěrů v ekonomice a u řady z nich (např. u hypotečních úvěrů) není ani tím nejdůležitějším.

Repo sazbu naopak není možno považovat za „podmínky trhu“, jde o měnověpolitickou (netržní!) sazbu centrální banky. Sazby na mezibankovním trhu mohou kromě sazeb centrální banky odrážet tržní faktory, jako je likviditní prémie, kreditní riziko protistrany apod.

Upozorněním na tato fakta reaguje Česká národní banka na rozruch, který způsobil dopis náměstka ministra financí Martina Prose guvernérovi ČNB Miroslavu Singerovi s žádostí o prošetření pražské mezibankovní úrokové sazby PRIBOR.

Tomšík: ČNB chce důkazy manipulace se sazbou PRIBOR

MF žádá: Vyšetřete manipulace sazeb PRIBOR. ČNB odmítá

Šéf komunikace ČNB Tomáš Zimmermann navíc pro Roklen24 upozornil na studii ČNB 1/2013, podle které do rozdílu mezi kotací PRIBORu u bank a repo sazbou centrální banky vstupuje řada faktorů a odchýlení obou sazeb není ničím výjimečným.

Analýzou faktorů ovlivňujících výši spreadu mezi kotací 3M PRIBORu u jednotlivých bank a repo sazbou se zabýval Working Paper ČNB 1/2013, a vyznění této analýzy je následující: „Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničních vlivů, mezibankovních vztahů a strategického chování bank,“ stojí ve vyjádření ČNB poskytnutém Roklen24.

Pro hypotézu o vědomé manipulaci kotací PRIBORu ze strany bank podle vyjádření nenachází analýza přesvědčivé důkazy a naopak uzavírá, že výše spreadu je ovlivňována řadou tržních podmínek. Kromě toho je spread 3M PRIBOR a 2W repo nejnižší za řadu posledních let od krize a dále se (mírně) snižuje –  a to i více než dva roky po snížení sazeb ČNB na nulu.

 Průměr spreadu mezi 3M PRIBOR a 2W repo sazbou v předkrizových letech pokročilého cílování 2002-2006 byl pouze o 0,06 procentního bodu. Jeho aktuální výše lehce pod 0,30 p.b. (0,28 p.b.) je tak na jednu stranu radikálně nižší než na vrcholu krize (koncem roku 2008 přesahovala 1,3 p.b.), ale na druhou stranu vyšší než v průměru v předkrizových letech. Nicméně i v letech 2002-2006 lze najít období (například v létě roku 2004), kdy se spread blížil aktuálním hodnotám.

Je sice pravda, že 3M EURIBOR je aktuálně jen těsně nad nulou (cca 0,03 %), přičemž 2T refinanční sazba ECB je 0,05 %, tj. obě sazby jsou velmi blízko. Ovšem tato snaha o srovnání se situací v ČR je irelevantní, upozorňuje dále ve vyjádření ČNB.

Ke smysluplnému srovnání je podle české centrální banky nutná znalost instrumentária ECB a ČNB. „Konkrétně je nutno vědět, že 2T refinanční sazba ECB je sazbou na dodávání likvidity do systému, zatímco u nás je 2T repo sazbou na stahování likvidity. V situaci, kdy by v eurozóně ze strany ECB záměrně vytvořen vysoký přebytek likvidity, ztrácí její 2T refinanční sazba fakticky klíčovou roli, která přechází na sazbu na její depozitní facilitě, tj. jediném nástroji ukládání přebytečné likvidity u ECB. Tato sazba (analogie našeho diskontu) je aktuálně nastavena na -0,20 %. Spread 3M EURIBORu vůči této sazbě je tedy cca 0,23 p.b. a zásadně se neliší oproti spreadu v ČR,“ stojí ve vyjádření Tomáše Zimmermana za ČNB pro Roklen24.

 Podle ČNB tedy není ekonomicky správné argumentovat, že při neexistenci spreadu mezi 2T repo a 3M PRIBORem by byly sazby z úvěrů byly automaticky nižší. „Minimálně pro dluhové kontrakty podepsané od roku 2007 dále je nutno předpokládat, že jak banka, tak její klient, si byli existence daného spreadu vědomi a zohlednili ho ve výši marže, kterou si banka účtuje nad PRIBOR. Jednoduchý příklad: Je-li spread 3M PRIBOR a  2T repo konstantní na 0,3 p.b. a obě strany kontraktu to vědí, je ekvivalentní, zda se dohodnou na úročení třeba 3M PRIBOR + 0,7 p.b., nebo na 2T repo + 1 p.b., nabízí návodný propočet ČNB.

Newsletter