Spotřebitelská důvěra v ČR strmě roste. Nikoli však kvůli intervenci ČNB (komentář ekonoma)

Celková důvěra v domácí ekonomiku v červnu vzrostla. Dnes zveřejněná čísla Českého statistického úřadu tak potvrzují trend oživování tuzemské ekonomiky. Souhrnný indikátor důvěry se ve srovnání s květnem zvýšil o 1,2 bodu.

Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v domácí ekonomiku roste

V předchozích měsících celková důvěra v ekonomiku stagnovala. Zvláště povzbudivý je červnový růst důvěry spotřebitelů. Její index se aktuálně vyhoupl na nejvyšší úroveň od prvního čtvrtletí 2008. Vůbec, spotřebitelská důvěra roste zhruba od loňského léta poměrně strmě.

Vyšší spotřebitelská důvěra se odráží v růstu spotřebitelských výdajů domácností, které si v prvním čtvrtletí letošního roku připsaly mezičtvrtletně 1,2 procenta.

V kontextu diskuse posledních měsíců se nabízí otázka, do jaké míry se na pozitivním vývoji podílí listopadová intervence České národní banky za oslabení koruny, jejímž jedním z deklarovaných cílů bylo právě povzbuzení spotřebitelských výdajů. Osobně bych ji v tomto ohledu nepřeceňoval.

Česká národní banka intervencí zamýšlela – kromě jiného – zvýšit inflační očekávání obyvatelstva, například zvýšením cen dováženého zboží. To by ale samo o sobě nestačilo. Odborný ekonomický výzkum ukazuje, že pokud lidé očekávají pouze vyšší ceny, ale nikoli zvýšení svého příjmu, mohou naopak spotřebu ještě dále omezit. Protože budou vyhlížet své reálné zchudnutí.

K aktuálnímu růstu spotřebitelské důvěry, stejně jako k růstu spotřebitelských výdajů v prvním čtvrtletí, přispěla mnohem spíše poměrně příznivá situace na trhu práce, kde dochází k pozvolnému snižování míry nezaměstnanosti a kde rovněž v prvním kvartálu vzrostly poměrně citelně reálné mzdy zaměstnanců. Na situaci na trhu práce ale v prvním čtvrtletí nemohla mít intervence ČNB ještě příliš vliv, neboť ukazatele trhu práce jsou zpožděnými ukazateli, které zpravidla reagují na měnověpolitický stimul s odstupem několika čtvrtletí.  

Newsletter