Spotřebitelské ceny klesly nejprudčeji od září 2013

Spotřebitelské ceny v tuzemsku klesly v listopadu proti říjnu o 0,4 procenta, což byl největší meziměsíční pokles cen od září 2013. Vývoj cen v listopadu ovlivnilo snížení cen ve většině oddílů spotřebního koše, z toho nejvíce u potravin, dále nealkoholické nápoje i alkoholu nebo tabáku, či dopravy. Ceny paliv jsou nejnižší od let 2009/2010. Data dnes zveřejnil ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Ceny tak rostly nejpomaleji od února.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ovoce a zeleniny shodně o 1,8 %, z toho ceny brambor klesly o 8,0 %. Pokles cen nastal i u řady dalších potravin. Ceny mouky klesly o 8,4 %, mléka o 4,4 %, sýrů o 0,7 %, jogurtů o 1,1 %, olejů a tuků o 2,1 %, cukru o 6,1 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,9 %, nealkoholických nápojů o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 2,6 %, piva o 0,6 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc pokles cen pohonných hmot, který byl v listopadu 2,4 %, vyjmenovává ČSÚ.

Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,67 Kč/l) byla v listopadu nejnižší od prosince 2009 a cena motorové nafty (29,44 Kč/l) od února 2010. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 2,2 %. V oddíle zdraví se snížily ceny lázeňských pobytů o 4,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly nižší ceny ubytovacích služeb o 0,9 %, ceny stravovacích služeb se nezměnily. Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 % a ceny služeb o 0,2 %.

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v listopadu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 7,2 % a ceny alkoholických nápojů o 1,9 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a v oddíle rekreace a kultura. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. Na snižování meziroční cenové hladiny působil nadále nejvíce pokles cen v oddíle doprava vlivem snížení cen pohonných hmot o 17,6 %. Snižující vliv, který v listopadu zesílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které byly v listopadu nižší o 1,4 %, vyjmenoval ČSÚ.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 0,3 %.

Newsletter