Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Správce budov čeká vstup do 21. století

Miro Hachlinec, zdroj: BeiT

Správce nemovitostí čekají zásadní změny. Energy efficiency directive (EED), směrnice Evropské unie zaměřená na boj se změnou klimatu, totiž přináší řadu novinek. Patří mezi ně například i zavádění takzvaných „smart grids“. Součástí těchto chytrých sítí budou mimo jiné dálkové odpočty spotřebovaných energií.

Domácnosti a firmy tak získají daleko lepší přehled o spotřebované energii. Správcovské firmy jim totiž budou moci poskytovat tyto údaje na měsíční bázi. To se hodí, zvlášť dnes, kdy spotřebitelé citelně pociťují změny na energetickém trhu na svých peněženkách. Správcům budov proto ubude papírování a mnohem více budou pracovat s digitálními nástroji.

EED jim proto znatelně změní způsob práce. Ale změny nemusejí být tak komplikované. Pomoci jim s nimi může startup BeiT, který již nyní pomáhá spravovat přes 25 tisíc domovů a 400 budov. Jeho zakladatel a CEO Miro Hachlinec má za sebou projekty v oblasti inovativních technologií, softwaru a hardwaru. Jak bude vypadat digitální budoucnost? Přečtěte si rozhovor.

Kdo jsou vaši hlavní klienti?

Pro oblast inteligentní správy jsou to firmy, které spravují bytové domy. Většinou se jedná o společnosti spravující tisíce bytových jednotek. Na ně pak navazují jejich zákazníci – tedy společenství vlastníků jednotek a obyvatelé domů. Současně dodáváme řešení i pro menší energetické firmy v oblasti výroby a distribuce vody, tepla, elektřiny a plynu ve formě tzv. Smart Grid (chytrá energetická síť).

Co musejí na své straně udělat, abyste jim mohli poskytovat své služby?

Nejdůležitější je mít chuť digitalizovat a automatizovat zavedené postupy. Poté následuje postupná implementace všeho potřebného pro přechod na moderní technologie. Často nejsou potřeba ani nová zařízení. U řady měřičů umíme přidat vlastní hardware, který po instalaci umožní dálkový sběr dat o výdajích za energie, přestože to předtím nebylo možné.

Některá měřící zařízení je ale nutné vyměnit. Někteří výrobci totiž záměrně zamykají dálkově odečitatelné zařízení do takzvaného “vendor locku”, který zákazníkům neumožňuje přístup k datům.

Jak mohou vaši klienti ušetřit na správě budov? Jakým způsobem za vaše služby platí?

Naši zákazníci, správcovské a energetické firmy, dokáží s naším systémem ušetřit značnou část interních nákladů a současně zvýšit obrat za pomoci nových služeb. My si z nich účtujeme jen zlomek. Zbytek je přímý výnos klientů. Tím ale naše přidaná hodnota nekončí. Koncovým klientům a obyvatelům domů dokážeme uspořit čtvrtinu nákladů za energie, což je v dnešních rostoucích cenách skutečně obrovská úspora. A možná na dlouhou dobu jediná cesta k udržení nákladů za energie v únosné výši. To vše za pomoci toho, že má zákazník pravidelný přehled o svých výdajích a může je tak korigovat.

Co reguluje směrnice Evropské unie EED?

Mimo energetických cílů tato směrnice řeší způsob měření vybraných energií v bytových domech a jejich zobrazování. K její účinnosti je nutná národní legislativa, která počítá s povinností instalovat dálkové měření tepla a teplé vody ve všech bytech, v nichž se nová měřidla budou instalovat od 1. ledna 2022.

Navíc přibude další povinnost zobrazovat a digitálně doručit spotřeby těchto měření obyvatelům jednou měsíčně. To je významná změna situace oproti užívaným postupům v tomto odvětví. Doteď se obyvatelé dozvídali stav své spotřeby jednou ročně, a to ještě s několikaměsíčním zpožděním.

Bude mít lockdown nějaký trvalý vliv na výdaje domácností za energie?

Rozhodně. Z našich vyhodnocení vychází, že v průběhu lockdownu či domácí izolace jenom spotřeba elektřiny v domácnostech vzrostla zhruba o třicet procent.

Jak daleko digitalizace v tomto odvětví pokročila?

Zatím minimálně. Správa budov je jedna z technologicky nejzaostalejších oblastí. Je to způsobeno charakterem samotných budov. Jsou komplexní, žádná není stejná. Jejich životní cyklus je navíc velice dlouhý. Firmy se starají o nové budovy společně s těmi, které jsou staré i více než sto let. Samotná správa je tak mimořádně složitá a skládá se z tisíců drobných úkonů.

Na globální úrovni jsou si však tyto činnosti podobné a je možné je digitalizovat. Je na to ale potřeba velice komplexní a sofistikovaný systém. Takový jsme v BeiT vyvinuli a naši současní klienti z něj již nyní těží. Dnešní stav je stále z velké míry výhradně analogový, nepřehledný, nesrozumitelný a plýtvající časem, energiemi a jinými náklady. To se chystáme změnit.

Zaznamenali jste v souvislosti s růstem cen energií větší zájem potenciálních klientů? Jakými argumenty je obvykle přesvědčíte?

Ano, a předpokládáme, že se zájem ještě zvýší, až se situace na trhu energií ustálí. Zdá se totiž, že nárůst cen může být ještě dramatičtější než doteď.

Velký vliv na značný zájem potenciálních klientů mají výstupy z našeho produktu a jak jim dokáže usnadnit život. Transparentnost, srozumitelnost a přehlednost je natolik jednoznačná, že se dokáží pro BeiT nadchnout velice rychle.

Kam se s vašim unikátním produktem chcete dále ubírat?

Aktuálně ukazujeme správcovským firmám v ČR, že naše řešení dává smysl. Je komplexní a vyplatí se jim. Snaha je samozřejmě pokrýt co největší část trhu.

Opatrně již spouštíme i mezinárodní expanzi. První na řadě je Německo, kde již máme domluvené projekty. Nedávno jsme vyhráli soutěž technologických firem v Lisabonu při příležitosti největší technologické konference v Evropské unii – Web Summitu. Tento úspěch a další spolupráce, mimo jiné s agenturami CzechInvest a CzechTrade, nám celkem rychle otevírají zahraniční trhy. Jednáme s investory, nabíráme nové kolegy doma i v zahraničí a zdokonalujeme produkt, aby nám šlo škálování hladce.

Miro Hachlinec (1981) je zakladatel a CEO BeiT. Před jeho založením sbíral patnáct let zkušenosti především na poli technologií. Prošel mimo jiné společnostmi Interturbine, SITA a BARANI. Je absolventem inženýrského studia pražské VŠE v oboru mezinárodního obchodu a bakalářského právního programu na Panevropské vysoké škole.

BeiT je inovátor v oblasti digitalizace správy nemovitostí a distribuce energií. Využívá nejnovější technologie pro chytrou správu budov. Mezi ně patří například i využití internetu věcí (IoT). Firma taky vyvíjí vlastní zařízení, datové sítě, databázové systémy, komplexní ERP (enterprise resource planning) software pro správce nemovitostí a mobilní aplikace k efektivnímu sběru a ukládání informací o nákladech budov. K jejím klientům patří správcovská firma SBD Praha, která má ve své správě více než 300 bytových domů a 20 tisíc bytů.

Zdroj: Beit

Newsletter