Správu nemovitostí musí opustit analogová práce lidských rukou. Budoucnost spočívá v kompletní digitalizaci

Martin Kroh, zdroj: Stavební bytového družstvo Praha

V internetovém bankovnictví můžete operovat se svými financemi, máte o nich přehled a můžete jej sdílet se svými blízkými. Takové možnosti by se měly v budoucnu stát ve správě nemovitostí běžným standardem. Výzvou pro mne je dostat správu a monitoring provozu bytových domů do digitální úrovně dnešních bank, řekl v rozhovoru Martin Kroh předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha a jeden z prvních implementátorů řešení pro digitalizaci správy bytových domů na trhu od společnosti BeiT. Co od digitalizace čekat? Dozvíte se v rozhovoru! 

V čem podle vás spočívá budoucnost správy nemovitostí? Jak by v tomto směru vypadal ideální svět? 

Dle mého názoru tkví ve schopnosti sbírat informace o bytovém domu v reálném čase, vzájemně je sdílet všem zúčastněným stranám a v reálném čase poskytovat plnohodnotné výstupy nebo služby na základě těchto informací. Taková vize koneckonců není žádné sci-fi. Každý, kdo dnes využívá internetové bankovnictví, může mít stejně tak přehled o svých financích a sám s nimi a se svými osobními a kontaktními údaji vzdáleně operovat bez nutnosti osobně navštívit pobočku. Takové možnosti by se měly v budoucnu stát ve správě nemovitostí běžným standardem. Výzvou pro mne je dostat správu a monitoring provozu bytových domů do digitální úrovně dnešních bank – prostřednictvím vzdáleného připojení kteréhokoli člena domácnosti a jenom nezbytné řešit se správcem osobně. 

Kdy jste se s řešením BeiT poprvé setkal? 

Řešení mi poprvé představili Miro Hachlinec, CEO BeiT, a Radek Fiala, technologický expert na IoT (internet věcí). Z dnešního pohledu všichni víme, že na začátku ani oni sami neměli tušení o obrovské šíři věcí, které musí dnešní facility manažer rezidenčních nemovitostí obsáhnout, protože evropská směrnice EED tehdy teprve získávala své první obrysy. A já se spolu s BeiT prostřednictvím nich začal více zaměřovat na sledování a monitoring energií. Hned na první schůzce jsme si řekli, že automatizované řešení má obrovský smysl, pokud se na to dokážeme podívat ze širšího hlediska a podstoupit digitalizaci v bytových domech na vícero úrovních. Konzultovali jsme v SBD společně s BeiT tento vývoj do budoucna – které části ekosystému prioritizovat, které půjdou rychleji do praxe a jaký je reálný scénář komplexní automatizace a digitalizace správy a provozu bytových domů v nejbližších letech.

Co si slibujete od digitalizace ve vašem odvětví?

Náklady na správu bytových domů dnes tvoří z 85 % osobní náklady a náklady související s pracovní pozicí. Celá naše branže je založena na osobním nasazení, zkrátka na lidské práci. Ta představuje potenciální hrozbu jak z hlediska dostupnosti, spolehlivosti, ale především nákladovosti. Jednoduše řečeno, klient není ochoten platit o tolik víc, o kolik rostou náklady na mzdy a náročnost práce každým rokem. Ostatní odvětví se s tím vyrovnala již dávno. Nahradila rutinní činnosti technologiemi a lidskou sílu si ponechala pro specializované poradenství, komunikaci a osobní péči, kterou klient ocení nejen úsměvem, ale i penězi.

Jsou ostatní firmy v oboru řešením nakloněny?

Já jsem z podstaty vizionář, a asi i proto mne komunita kolem mé osoby dlouhou dobu přezdívala Georgem Lucasem bytových družstev, konstruujícím něco na úrovni Hvězdných válek. Tedy někdo, kdo vidí budoucnost dřív než ostatní a nemarní úsilí se za ní rozběhnout co nejdřív. Bytová družstva v České republice spravují přibližně 1 milion bytů a toto číslo neklesá. Bohužel nemalou část firem v našem oboru zefektivnění práce a nové služby pro klienty vůbec nezajímají. Zbytek firem se myšlenkou zefektivnění správy pomocí digitalizace zabývá a lze je rozdělit do dvou kategorií. První hledá smysluplné řešení, ale chybí jí know-how jej vytvořit a nenašla ani řešení na trhu, protože hledala ve skupině tradičních dodavatelů softwaru pro správu, kteří toho sami namnoze nejsou schopni dosáhnout nebo pro to nejsou ochotni obětovat svůj artikl. Po důkladnější analýze možností jsou často zklamaní. Do této skupiny jsem patřil i já, než jsem potkal BeiT. Druhá skupina se hledáním nějakých systémů také zabývá, ale jejich představy většinou uvázly v období devadesátých let. Teď se snaží vytvořit nějaký doplněk svého systému z téhož období, který by uměl něco málo navíc, ale nic víc by je nestál. Z pohledu toho, čeho jsme v oblasti digitalizace již dosáhli, je tato cesta spíše úsměvná až naivní. Když se nad tím zamyslím, tak neznám odvětví, kde by v střednědobém horizontu přežily firmy, které neinvestují do své budoucnosti a současně ignorují přání svých klientů.

Setkal jste se v minulosti s podobným řešením, jakým je BeiT?

Setkal jsem se s obecným systémem na úrovni SAPu, který je však pro operativní správu bytového domu v praxi nepoužitelný. Pro správu budovy totiž nemáme pouze jednoho partnera, jednu obchodní činnost – spravujeme množství interakcí a činností se všemi úrovněmi bytové korporace najednou, se statutárním orgánem, se členy bytové korporace, s dodavateli apod. Tento svět je specifický, a právě proto potřebujeme nástroj, který se zaměří na nejmenší detaily a současně bude dostatečně intuitivní pro běžného uživatele bytu. Jednotlivé položky rozúčtování vyžadují přesnost a preciznost a musejí odpovídat i nejnovějším právním předpisům. Proto jsem přesvědčen, že technologie si v tomto případě poradí lépe než člověk a dokáže eliminovat chyby, které v současnosti zcela zbytečně vznikají, například při chybném rozúčtování.

Martin Kroh je od roku 2000 předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Praha, které poskytuje služby správy bytových domů pro přibližně 400 budov, SVJ a bytová družstva, v nichž se nachází asi 24 000 bytových jednotek. Kromě toho je také velkým příznivcem digitalizace správy nemovitostí a jedním z prvních implementátorů nejpokrokovějšího řešení pro digitalizaci správy bytových domů na trhu od společnosti BeiT. 

Newsletter