Spustí regulace ECB výprodeje vládních dluhopisů?

Výprodej dluhopisů v objemu přesahujícím jeden bilion eur může podle analýzy ratingové agentury Fitch spustit případná implementace omezení držby státních dluhopisů komerčními bankami. ECB krok připravuje v rámci zpřísnění expozice bank vůči státním dluhopisům těch zemí, ve kterých samy banky sídlí.

V podstatě se jedná o opatření, které by neumožňovalo například německým bankám držet větší než regulátorem stanovené procento vlastních kapitálových zdrojů v německých státních dluhopisech. Cílem je omezit expozici evropských bank vůči jedné konkrétní protistraně.

Dle studie Fitch by největší restrukturalizací portfolia prošly německé banky, které by musely prodat německé bondy o hodnotě 330 miliard euro. Na druhém místě jsou pak italské banky. Ty by musely prodat vládní dluh o hodnotě 243 miliard euro. Třetí největší expozici státních dluhopisů vlastní země pak drží španělské banky. Je by čekal prodej bondů o hodnotě téměř 206 miliard euro, vyvozuje Fitch.

Zavedení této regulace by donutilo banky držet ve své rozvaze převážně bondy jiných než vlastních zemí či nakupovat aktiva zcela jiné podoby. Dle Daniéle Nouyové, vedoucí pracovnice Jednotného mechanismu evropského dohledu, je toto opatření nutné. Banky hromadně navyšují objem držených dluhopisů vlastních zemí,což by „při otřesech na trhu vládního dluhu mohlo podkopat celkové zdraví finančního systému“, řekla Nouyová serveru Financial Times.

Dle zprávy agentury Fitch by hranice držených dluhopisů vlastní země na úrovni 25 % kapitálových zdrojů každé banky vedla k více jak biliónovému přeprodeji. Na úrovni 10 % by pak bylo nutné provést restrukturalizaci rozvah bank o hodnotě více jak 1,34 bilionu eur.

Newsletter