Staronová debata o zrušení superhrubé mzdy

Minulý týden ministryně financí Schillerová představila nebo spíš připomněla záměr zrušit superhrubou mzdu. Zatím jen víme, že po zrušení superhrubé mzdy by zaměstnanci odváděli 19 procent ze své hrubé mzdy. Nejde však o žádnou novinku, záměr zrušit superhrubou mzdu a vypočítávat daň ze mzdy hrubé se už na MF pod vedením současné ministryně diskutoval.

Jak to u medializovaných nápadů na změnu politik bývá, o návrhu ví veřejnost jen velmi málo. Nedostatek informací prakticky vylučuje možnost jakéhokoliv odborného hodnocení. Proto spíše než posouzením návrhu je vhodné začít otázkami, na které bude důležité odpovědět.

První přirozenou otázkou je, jak nový daňový systém dopadne na jednotlivé zaměstnance podle jejich příjmů. Tedy, zda bude nová daňová sazba (na papíře) progresivní, nebo rovná. A důležitěji, jaký vliv bude mít nový daňový systém na regresivitu celého systému povinných odvodů, tedy včetně všech daňových výjimek, (zastropovaného) sociálního a zdravotního pojištění nebo solidární daně.

Druhou velkou skupinou otázek je dopad na OSVČ. Povede zrušení superhrubé mzdy ke změně odvodů pro OSVČ? V roce 2018, kdy se návrh o zrušení superhrubé mzdy projednával naposledy, se počítalo s tím, že by si lidé pracující jako OSVČ mohli odečíst 75 % ze zaplaceného pojistného. V důsledku tak plánovaná reforma byla výhodnější pro OSVČ než pro zaměstnance.

Analýza plánované reformy z roku 2018 dále ukázala, že po zrušení superhrubé mzdy, tak jak bylo před dvěma roky plánováno, by nikdo neodváděl na povinných odvodech více než před tím. Zároveň by zamýšlená reforma nijak neovlivnila domácnosti s nejnižšími příjmy. Očekávaného poklesu průměrné daňové sazby kolem jednoho procentního bodu, tak jak o tom mluví paní ministryně (z 20,1 % na 19 %), by se dočkala více než polovina zaměstnanců.

Současná diskuze o návrhu na zrušení superhrubé mzdy zatím vyvolává především otázky. Tou hlavní pro mě však je, zda lze změnu daňového systému stihnout prosadit do konce současného volebního období. Osobně bych si vsadil, že i kdyby byl zájem ministerstva upřímný, do konce volebního období se takto politicky a odborně složitou reformu prosadit nepovede.

Newsletter