Start-upům v Česku mají pomoci fondy s miliardami korun

Stát chce podpořit rozjezd trhu rizikového kapitálu, ze kterého se financují začínající podnikatelské projekty. Pro startupy má být vyčleněno celkem přes dvě miliardy korun. Většina peněz půjde z unijních fondů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje vytvoření investiční společnosti s názvem Národní inovační fond (NIF), která bude vytvářet a obhospodařovat investiční fondy. Jejich prostřednictvím bude za účasti soukromého kapitálu investováno do cílových společností či soukromých fondů. Materiál ve středu projedná vláda.

Projekt počítá s využitím peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) ve výši až 50 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 1,35 miliardy korun a zapojení dalších soukromých zdrojů ve výši 32 milionů eur, v přepočtu přes 860 milionů korun.

Trh rizikového kapitálu v ČR je zatím stále málo rozvinutý a patří k nejslabším v EU. Start-upy mají významný problém s obstaráním externího financování. Ve srovnání zemí EU zaujímá ČR v objemu těchto investic jedno z posledních míst, a to i v rámci regionu střední a východní Evropy, uvádí předkládací zpráva.

Na rozdíl od okolních zemí jako je Slovensko, Polsko či Maďarsko zatím v Česku nebyla zavedena státní podpora rizikového kapitálu.

NIF bude spadat pod dohled České národní banky. Projekt je v první fázi plánován na deset let, státní investiční společnost by měla vzniknout příští rok.

V programovém období 2014 až 2020 budou v OP PIK realizovány dva oddělené finanční nástroje kapitálových vstupů. Program Rizikový kapitál je zaměřen na financování již fungujících start-upů, program Proof-of-concept by směřoval do komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve výzkumných organizacích a zakládání tzv. spin-offů. Jde o firmy, které propojují univerzitní výzkum s komerční praxí.

Součástí návrhu je studie proveditelnosti. Cílem celého projektu je podle ministerstva urychlit rozjezd tvořivých podnikatelských nápadů s vysokou přidanou hodnotou a to od nápadu a prototypu přes počáteční fáze podnikání až po úspěšnou obchodní realizaci a podpoření hospodářského růstu.

Vedle cesty dotací je skloňovanou a ve světě velmi dynamicky rostoucí cestou alternativního získávání kapitálu crowdfunding, v podobě přímého nákupu podílu ve start-upu pak equity crowdfunding. V ČR takovou platformu pod názvem Fundlift společně připravují investiční skupiny Rockaway a finanční skupina Roklen. Registrace projektů jsou možné od června.

Samostatný, dnes zveřejněný průzkum BDO ukazuje, že české firmy kritizují složitost čerpání peněz z evropských fondů a nejvíce jim vadí nadměrná byrokracie. Tu považuje za největší problém více než polovina (56 procent) firem. Spolu s administrativní náročnosti považují české firmy za složité také dokládání veškerých požadovaných podkladů. „Žadatelé navíc často situaci podceňují a nechávají vše na poslední chvíli. Udělat chybu, která pak znemožní čerpání peněz, není přitom vůbec těžké,“ podotkl Ondřej Šnejdar z BDO. Dalších 23 procent firem vnímá jako problematický celý proces žádosti, 13 procent pak nejvíce naráží na potíže s vyčerpáním všech poskytnutých finančních prostředků. Žádný problém v evropských dotacích neshledává jen pět procent firem.

Newsletter