Startupy si zaslouží větší pozornost. Stát by se měl více angažovat

Zdroj: Depositphotos

Pro budoucnost české ekonomiky je důležité pěstovat zahraniční obraz Česka jako lídra v oblasti inovací, což se bez podpory startupů a mladých inovativních firem neobejde. Na tom se shodli zástupci úspěšných českých startupů i ministr zahraničí Tomáš Petříček během historicky prvního setkání, které zorganizovala platforma ELAI. Setkání, ačkoli vzhledem k situaci v online formě, mělo za cíl rozproudit debatu o tom, kam se ubírá inovativní a kreativní průmysl a jakým způsobem by se měla nasměrovat podpora státu k oblastem s vyšší přidanou hodnotou. “Česká republika v celosvětovém měřítku nemůže konkurovat svou velikostí, ale inovativními nápady,” uvedl Lukáš Sedláček, zakladatel a výkonný ředitel ELAI.  “Toto setkání je prvním setkáním startupové scény s vysokým vládním představitelem, z čehož máme velkou radost. Startupová scéna si zaslouží větší pozornost,” dodal Lukáš Sedláček s tím, že debata byla obsáhlá a přinesla mnoho podnětů. 

Větší flexibilita a podpora startupů při expanzi do zahraničí

Úspěšní a v zahraničí etablovaní inovátoři jako Avast, Průša3D, Brand Embassy, Nano Energies, Twisto, Frusack nebo Storyous zmínili například potřebu zrychlit administrativní procesy, především co se týče zaměstnávání cizinců, poskytnutí pomoci při hledání partnerů a talentů v zahraničí, asistenci při certifikaci, orientaci v regulatorním prostředí a větší flexibilitu. Všeobecně by měla zesílit podpora ministerstva při expanzi startupů do zahraničí.

“Budeme dál přemýšlet, jak podpořit začínající firmy a jak služby, které poskytuje ministerstvo tradičnímu odvětví, přizpůsobit startupům. Některé podněty, které padaly, nejsou v kompetenci ministerstva zahraničí, ale vybraná témata rád otevřu s kolegy z jiných rezortů,” přislíbil ministr Tomáš Petříček, který by do podpory rád zapojil nejen ekonomickou, ale i vědeckou diplomacii. Z debaty podle ministra zároveň vyplynulo, že o existujících nástrojích a službách ministerstva se málo ví, a je tedy potřeba začínající startupy aktivně oslovovat. S tím zúčastněné firmy přislíbily pomoc.

“Nechtěli jsme pana ministra jen bombardovat podněty, ale za komunitu co-founderů jsme také nabídli pomocnou ruku. Rádi zaštítíme komunikaci nebo pomůžeme identifikovat bariéry, které by bylo dobré odstranit. Na to nyní zpracováváme výzkum,” uvedl Vít Horký z Brand Embassy.

Opomíjená role státu jako spoluinvestora do inovací

Jakým způsobem potřeby startupového sektoru proměnila koronavirová krize? “Nás jako etablované technologické firmy konornavirová krize příliš neovlivnila, ale na začínající startupy, které své podnikání teprve rozjíždí a jsou tak mnohdy v červených číslech, se ze strany státu, co se týče nějaké podpory, úplně zapomnělo,“ zmínil Igor Třeslín ze Storyous. Přitom například ve Francii vyčlenili podle dat agentury Bloomberg na přímou pomoc startupům čtyři miliardy eur.

Potřebu větší angažovanosti státu jako investora do inovací zmínili i další zástupci technologického sektoru. “I v jiných státech Evropské unie jsme viděli finanční podporu startupů ze strany státu. Příkladem může být model, kdy, pokud startup najde soukromého investora, stát nabídne také nějakou částku za podíl v začínající firmě, a stane se tak spolumajitelem businessu. To mi přijde jako velmi unikátní model, přičemž z pozice státu jde o velmi pozitivní signál,” zdůraznil Michal Šmída ze společnosti Twisto. “Pokud bychom dokázali udělat takovýto investiční fond, podpoříme nejen rozvoj startupové scény, ale stát se zároveň dostane blízko inovátorům a novým technologiím, což může být velmi přínosné,” dodal Šmída.

Hana Fořtová ze společnosti Frusack zmínila inspirativní model z Velké Británie, který se u začínajících firem a angel investorů rozvinul bez ohledu na koronavirovou krizi. “Záleží na investované částce, ale 30-50 % se ve Velké Británii vrací investorovi na daních. U začínajících firem musí investor akceptovat větší riziko, ale stát při takovémto nastavení dané riziko snižuje a podporuje inovativní prostředí,” uvedla Fořtová. Státu se pak investice vrací  jiným způsobem, dodala.

Dnešní setkání úspěšných inovátorů a ministra Tomáše Petříčka otevřelo podnětnou debatu ohledně budoucí možné role státu při podpoře mladých firem a posun České republiky k roli lídra v oblasti inovací. Za startupovou scénu nelze než doufat, že nebylo poslední.

Newsletter