Stát nabízí další spořící dluhopisy. Chce pět miliard a zaplatit rychleji

Ministerstvo financí spustilo další jarní emisi spořících dluhopisů. Změnilo u nich podmínky pro zaplacení. Ministr financí Andrej Babiš uvedl, že cílem je získat kolem pěti miliard korun.

Nově chce úřad uhradit dluhopisy do tří dnů od objednávky, dosud to bylo do pěti dnů od konce upisovacího období, vyplývá mimo jiné ze zveřejněných informací k emisi. Důvodej je dle MF možnost „efektivněji řídit průběh úpisu a rozhodnout o jeho případném ukončení za situace omezenější nabídky proti předchozím emisím“.

„Jedná se o návrat k původnímu mechanismu z pilotní emise v roce 2011. Je tím také eliminováno zpoždění mezi datem objednávky a datem přijetí prostředků, což zároveň snižuje riziko nesplacených objednávek,“ uvedlo MF.

Příjem objednávek má dle zveřejněného plánu probíhat do 4. června přes téměř 900 poboček České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. V případě vyššího zájmu či z jiného motivu může MF upisovací období zkrátit, pak mají být investoři informování jeden den dopředu.

MF nabízí tři typy spořících dluhopisů: pětiletý reinvestiční s průměrným ročním výnosem necelá dvě procenta, sedmiletý protiinflační dluhopis a variabilně úročený dluhopis. Ten je dle MF vhodný zejména pro ty investory, kteří očekávají v následujících letech růst krátkodobých úrokových sazeb.

V předchozích emisích si dluhopisů s nominální hodnotou jedna koruna museli zájemci koupit minimálně 1000 kusů. Podmínka zůstala zachována. Maximem je v případě reinvestičního a variabilního dluhopisu jeden milion korun. V případě protiinflačního dluhopisu to je 50 milionů korun.

Loni si MF půjčilo ve dvou emisích spořících státních dluhopisů 38,8 miliardy korun. Zatím není jasné, mimo jiné kvůli plánovanému nízkému objemu emise, zda bude ministerstvo financí stejně jako u dřívějších emisích informovat o průběžném zájmu investorů o dluhopisy.

Newsletter