Statistici v říjnu vytvoří vyšší růst i nižší zadlužení české ekonomiky

Český statistický úřad s počátkem října představí revize údajů o hrubém o domácím produktu (HDP). Zasáhne zpětně všechny roky od roku 1990. Například v roce 2012 revize zvyší HDP o 202 miliard korun na více než čtyři biliony korun. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval Vladimír Kermiet z odboru národních účtů ČSÚ. Revize představí i další země EU.

Data v případě ČR rovněž snižují deficit veřejných financí a podíl dluhu na HDP. Meziroční vývoj ekonomiky revize ovlivní jen minimálně, v řádu maximálně několika desetin procenta. Revize bude pro roky 1990 až 1992 zahrnovat jen vybrané ukazatele, od roku 1993 pak všechny ukazatele související s národními účty.

Například vládní dluh na základě revizí klesne za rok 2010 na 38,2 procenta z 38,4 procenta. Deficit veřejných financí klesne na 4,4 procenta z 4,7 procenta podle původní metodiky. Samotný HDP v roce 2010 stoupne vlivem revize o 163 miliard korun na 3,95 bilionu korun.

„Důvodem změn je přechod na nový evropský standard ESA 2010, snaha reagovat na vývoj ekonomiky a nové trendy a zpřesnit čísla na základě využití nových informačních zdrojů,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Výzkum a vývoj, drobný majetek, vojsko

Nová metodika zavádí nově kapitalizaci výdajů na výzkum a vývoj, drobného majetku a vojenských výdajů. Dosud se tyto položky vykazovaly jako běžné náklady, zatímco podle nové metodiky jsou například výdaje na výzkum a vývoj brány jako výdaje, které přinášejí do budoucna ekonomický přínos.

V případě vojenských výdajů se nově bude přihlížet k životnosti, zastarávání a opotřebovávání zbraní. Zbraně tak nebudou zachyceny v rámci národních účtů v mezispotřebě, ale ve tvorbě hrubého fixního kapitálu. V případě drobného majetku nová metodika ruší hranici investic 500 eur (asi 13.800 Kč) a zahrnuje výdaje na aktiva s dobou použití více než jeden rok. Jde například o počítače, tablety, chytré telefony a další drobné nástroje.

Statistici zároveň změny evropské metodiky využili i ke změně výpočtu nájemného do statistik k HDP s využitím dat ze sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011.

ČNB přepočítá platební bilanci

Změny se dotknou i České národní banky, která bude revidovat časové řady platební bilance. Podle představitelů ČNB ovšem nebudou změny tak výrazné, jako u HDP. Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl dnes uvedl, že centrální banka nová data zveřejní 14. října.

Revize národních účtů se koná celoevropsky a je koordinována Eurostatem. Nové evropské standardy přitom vycházejí z celosvětového standardu SNA 2008. Jako první zrevidovala účty Austrálie, která tak zvýšila objem HDP za rok 2010 o 4,4 procenta. Z evropských zemí již provedly revizi Nizozemsko a Francie. Nizozemsko za rok 2010 zvýšilo HDP o 7,6 procenta a Francie o 3,2 procenta.

Ritschelová upozornila, že zatímco ČR zveřejní v říjnu revizi celé časové řady, některé evropské země jen revizi údajů z posledních pár let. Plně sladěné národní účty na evropské úrovni budou tak na evropské úrovni zřejmě až po roce 2020.

Zároveň by se podle ČSÚ revize neměla projevit ani v odvodech ČR do rozpočtu EU, které se odvíjí od HDP. Následující dva až tři roky totiž budou odvody počítány nadále podle dřívější metodiky ESA 95.

Newsletter