Státní rozpočet se v září propadl do schodku

Státní rozpočet se v září dostal do schodku 2,8 miliardy korun. S srpnu hospodaření státu skončilo s přebytkem 19 miliard korun. Podle ministerstva financí jde o nejlepší výsledek hospodaření ke konci září od roku 2008. Loni v září byl rozpočet ve schodku 34,4 miliardy korun. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun.

Letos byl kromě září schodek rozpočtu v dubnu (0,4 miliardy korun) a v květnu (22,1 miliardy korun).

O co vyšší příjmy z fondů, o to výdaje

Celkové příjmy rozpočtu stouply v září meziročně o 82,2 miliardy na 908,5 miliardy korun. Na tom se podílely zejména příjmy z EU fondů, které vzrostly meziročně o téměř 53 miliard korun.

Podle ministerstva financí výsledky rozpočtu potvrzují oživení české ekonomiky. Příjmy rozpočtu z daně z příjmu právnických osob podle úřadu stouply meziročně o 12 procent na 78,5 miliardy Kč, a jsou tak za devět měsíců roku nejvyšší od vypuknutí finanční krize v roce 2008.

Celkové daňové příjmy bez sociálního zabezpečení stouply meziročně o 14,7 miliardy na 435,4 miliardy korun.

Výběr DPH: +0,4 miliardy

Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouplo o 0,4 miliardy na 166,7 miliardy korun. DPH je současně hlavním zdrojem daňových příjmů náležejících podle platného rozpočtového určení daní obcím a krajům. Ty by tak podle odhadu MF měly na konci roku dostat 92,6 miliardy korun, což by bylo o 0,3 miliardy více než MF plánovalo.

 

Schodek veřejných financí loni stoupl, stále je ale bezpečně pod maastrichtským požadavkem. Nepřeceňujme ta čísla, varuje Lukáš Kovanda

Posted by Roklen24 on 1. říjen 2015

Celkové výdaje rozpočtu stouply meziročně o 50,5 miliardy na 911,3 miliardy korun. Na sociálních dávkách stát vydal 373,3 miliardy korun, což je meziroční růst o 9,1 miliardy korun.

V souvislosti se zrychleným čerpáním peněz z fondů EU stouply ke konci září i investiční výdaje rozpočtu, a to o 28,9 miliardy na 88,6 miliardy korun.

Hospodaření státu v miliardách korun:

leden – září 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
saldo -40.516 25.748 1489 36.316 10.473 -87.296 -99.555 -105.138 -71.412 -38.241 -34.391 -2775

Zdroj: MF

Newsletter