Americké výnosy středních splatností korigují včerejší růst. Dolar zpevnil pod 1,0650 za euro po nad očekávání horších inxech PMI z Francie. Měny regionu v zisku. Koruna zpevnila pod 24,40 za euro.

Stavební suť už nemusí končit jako odpad. Cementum jí dává nový život

Jan Čermák, CEO Cementum

Výroba betonu významně přispívá ke změně klimatu. Do budoucna proto poroste tlak na šetrnější používání stavebnin. To s sebou přinese výzvy, ale také nové příležitosti. Jednou z možných cest nabízí český startup Cementum, který se orientuje na výrobu udržitelných výrobků ze stavební a demoliční suti. Ta již nemusí končit jako odpad, ale může dále posloužit. Cementum tak díky svému působení významně přispívá k takzvané cirkulární ekonomice, v jejímž rámci se klade důraz na snížení plýtvání a opětovné využití odpadu.

Tento inovativní přístup vynesl firmě Cementum bronz v soutěži Creative Business Cup pořádané agenturou CzechInvest. Jaké výzvy přináší výroba udržitelného betonu? Jakou roli zde hraje design? Přečtěte si rozhovor se šéfem Cementum Janem Čermákem.

Stavební suť, zdroj: Cementum

Vyrábíte designové výrobky z udržitelného betonu. Co tento pojem znamená?

Beton, který využíváme pro výrobu našich produktů, neobsahuje přírodní kamenivo. To je nahrazeno recyklovanou stavební a demoliční sutí. Proces recyklace je opakovatelný – vyrobené výrobky umíme zrecyklovat a použít znovu, proto pojem „udržitelný beton“.

Jak vaše výroba funguje? Vyvíjíte výrobky sami?

V současné době jsme schopni si připravit výrobek od jeho designu přes výrobu formy a prototypu po uvedení do sériové výroby, což za sebou má určitý vývoj. V prvních měsících jsme se intenzivně věnovali vývoji a hlavně designu forem a jejich kombinaci s návrhem výrobků. Zpočátku jsme totiž měli problémy se zmetkovitostí výrobků kvůli jejich nevhodnému designu vzhledem k užitným vlastnostem betonu.

Svíčky, zdroj: Cementum

Jaké množství materiálů ročně zpracujete pro vaše produkty? Máte nějaký plán, na kolik zvýšíte výrobu?

V minulém roce jsme uspořili zhruba 13,5 tuny přírodního kameniva a prodali 298 kusů výrobků.

Budoucí výroba se odvíjí od poptávky po určitých produktech. V současné době se zaměřujeme na čtyři hlavní segmenty – Městský mobiliář, developerské projekty a vybavení kanceláří, interiérové doplňky a dárkové předměty a spolu s naším partnerem 3Deposition na 3D tisk betonu. Dle současných poptávek a objednávek předpokládáme zhruba desetinásobný růst a úspory okolo 135 tun kameniva za rok 2022.

Jaké materiály jdou nejsnáze zpracovat? Jaké jsou naopak nejkomplikovanější?

Recyklovanou stavební a demoliční suť lze zpracovat pouze v případě, že neobsahuje nežádoucí složky, například hlíny nebo jíly. Tyto složky by ovlivňovaly výsledné užitné vlastnosti betonu. Co se týče složení suti, nehraje moc velkou roli, zda obsahuje více starého betonu, cihel nebo sanitárních produktů, umíme si s tím poradit.

V poslední době zapracováváme do našich výrobků recyklované sklo od společnosti Preciosa, výrobky poté brousíme a leštíme, aby dané sklo vyniklo a dalo výrobkům unikátní vzhled. Právě zapracování skla je prozatím největší výzvou, protože sklo musí i při broušení zůstat v betonu a nevylamovat se. Proto je nutné beton tomuto použití uzpůsobit.

zdroj: Cementum

Letos plánujete spustit mobilní betonárnu. Co to je a jak bude fungovat?

Jedná se o společný projekt s našimi partnery z oblasti stavebnictví. V rámci tohoto projektu bychom chtěli vyrábět beton s využitím recyklovaného kameniva pro běžně používané prefabrikáty. Také bychom chtěli realizovat koncept našeho udržitelného prefabrikovaného domu.

Při prezentaci v soutěži Creative Business Cup jste uvedli, že životnost městských mobiliářů je pět let. To je nějak pevně stanoveno, nebo to je spíše vaše doporučení? Můžou je případně města využívat i po skončení této doby?

Je to spíše tak, že za pět let jsme schopni mobiliář vzít a zrestaurovat nebo zrecyklovat a vyrobit z něj mobiliář nový. Beton má mnohem delší životnost a je možné, jak v současné době vidíme v mnoha městech, mobiliář využívat desítky let. Pak však již nekoresponduje se současnými trendy a moc se do měst a obcí nehodí.

V rámci mobiliáře nabízíme městům a obcím i jeho pronájem právě na pět let. Poté si mobiliář vezmeme zpět na opravu nebo recyklaci a prodáme jej dále.

Design pravděpodobně hraje u vašich výrobků velkou roli. Jaké principy jsou zde pro vás nejdůležitější?

V rámci designu se zaměřujeme především na praktickou využitelnost a udržitelnost. Vyrábíme například svíčky, které je možné po vypálení poslat zpět na doplnění nebo je osázet různými rostlinami. Nechceme dělat výrobky na jedno použití.

zdroj: Cementum

Jste součástí takzvané cirkulární ekonomiky. Je jí věnována dostatečná pozornost? Jak by ji stát mohl více podpořit?

V současné chvíli je obecně těžké budovat novou firmu. Stát v rámci cirkulární ekonomiky umožňuje různé pozitivní věci, například cirkulární veřejné zadávání. To nám nahrává při veřejných zakázkách, avšak implementace do výběrových řízení je spíše pomalejší, možná by bylo zajímavé proces akcelerovat.

Také by bylo zajímavé podpořit či jinak zvýhodnit firmy, které šetří přírodní zdroje a využívají recyklované odpady či druhotné suroviny.

Čím jste podle vás přesvědčili porotu Creative Business Cup (CBC)? Jak hodnotíte vaši zkušenost v této soutěži?

Kolega Ondřej Koc jistě porotce uchvátil skvělým projevem a konceptem našeho projektu. Za úspěchem v CBC stojí udržitelnost našeho projektu a jeho velký potenciál, kdy v České republice i Evropě na jedné straně dochází přírodní kámen a na straně druhé přebývá stavební demoliční odpad. Cílem naší společnosti je snížení environmentálního dopadu betonových výrobků. My v tento cíl opravdu věříme a děláme vše proto, abychom ho naplnili.

Firma Cementum tvoří součást takzvaného oběhového hospodářství. Vyrábí udržitelné betonové výrobky ze stavební a demoliční suti. V letošním ročníku Creative Business Cup skončila na třetím místě.

Newsletter