Štěpení O2 – trocha matematiky i alchymie

Po páteční zprávě o představenstvem schváleném rozdělení O2 na dvě společnosti, z nichž jedna již nebude obchodovatelná na burze, se akcie O2 dnes propadly na historické minimum – překonaly tak předchozí dno z roku 2001 ve výši 184 Kč. V tuto chvíli, kdy se cena pohybuje u 179 Kč, se ukazatel Price to Book – tedy tržní cena k účetní hodnotě, dostal na hodnotu 1. To znamená, že v tuto chvíli si můžete koupit společnost O2 za její účetní hodnotu – což zní jako relativně bezpečný obchod. Jak moc velké je riziko při těchto cenách O2 nakoupit? A dá se na tom vydělat?

Co víme

Tak za prvé krátké shrnutí – představenstvo tuzemské telekomunikační společnosti O2 schválilo, že se od O2 odštěpí společnost s novým názvem Česká telekomunikační infrastruktura, která bude vlastnit infrastrukturu (pevnou veřejnou komunikační síť, fyzickou infrastrukturu mobilní veřejné komunikační sítě) a datová centra – tato společnost nebude obchodovatelná na burze. Z O2 tedy zbude čistě operátor, zaměřený na poskytování hlasových, datových a internetových služeb, působící jak v segmentu pevných linek, tak v mobilním segmentu. Rozdělení společnosti musí ještě schválit valná hromada, termín této valné hromady však v kalendáři akcí O2 v sekci Vztahy s investory ještě není stanoven. Loni byla první valná hromada po oznámení celoroční výsledků 12. března.

Expertní odhad společnosti Deloitte určil hodnotu odštěpené části k 31.12. 2014 na 46,9 miliardy korun, což znamená zhruba 148 Kč na akcii. Všichni akcionáři O2 budou mít nárok na nové akcie v této odštěpené společnosti, ve stejném počtu, v jakém nyní vlastní akcie O2. Ti akcionáři, kteří nebudou s rozdělením společnosti souhlasit, budou mít možnost své akcie v odštěpené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura odprodat. Pokud budeme spekulovat, že nabídnutá cena se bude rovnat alespoň expertnímu odhadu ve výši zhruba 148 Kč, kam může spadnout cena „zbytku“ – tedy veřejně obchodovatelné společnosti O2?

Spekulace bez legrace

V pátek 27.2., těsně před oznámením schválení rozdělení firmy, zavřel titul O2 na ceně 208 Kč – proto se nyní na trhu objevují odhady, že by akcie O2 po odštěpení měla klesnout někam k 60 Kč. To by nabízelo při současné nákupní ceně kolem 179 Kč výnos 16,2 %. Samozřejmě všechny výpočty stojí na již zmíněném předpokladu, že se O2 (respektive majoritní vlastník PPF, respektive nově vzniklá společnost Česká telekomunikační infrastruktura) bude oceněním Deloittu řídit a opravdu stanovených 148 Kč akcionářům nabídne.

Valuace Deloittu je vztažena k 31.12.2014 – tržní cena akcie O2 k 31.12. byla přitom 233 Kč, což by napovídalo tržnímu ocenění zbylé části ke stejnému datu ve výši 85 Kč na akcii – tato varianta by nabízela výnos ještě vyšší. Průměrná cena akcie O2 za posledních 6 měsíců, očištěná o vyplacenou dividendu ve výši 18 Kč, je taktéž 233 Kč. Průměrná cílová cena akcií O2 dle agentury Bloomberg je přitom 249,5 Kč.

V tuto chvíli však na akcii zjevně působí nervozita investorů, kteří se obávají toho, jaký dopad bude štěpení mít na schopnost O2 vyplácet dividendu (rozdělením firmy se zvyšuje riziko, že firma atraktivní dividendu vyplácet nebude). Velkým rizikem je také stále ve vzduchu visící finanční asistence O2 směrem k PPF ve výši 24,8 miliard Kč, kterou dle informací O2 může PPF čerpat buď z obou společností, z nově vzniklé společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, nebo z nastupující zúžené společnosti O2 – poslední zmiňovaná varianta by měla samozřejmě negativní vliv na ocenění nových akcií O2. 

Při současných cenách u 179 Kč za akcii zbylá obchodovatelná část O2 vykazuje tržní cenu 31 Kč na akcii – tedy zhruba polovinu v tuto chvíli nejnižších (vyjádřených) odhadů na úrovni 60 Kč, což už se pro spekulanty, kteří jsou ochotni jít do vyššího rizika, může jevit jako zajímavá krátkodobá příležitost.

Proč si tedy nyní O2 nekoupit? Jak už bylo řečeno, s trochou štěstí se z ceny 179 Kč investorovi 148 Kč vrátí. A pokud by se cena akcie O2 po odštěpení České telekomunikační infrastruktury propadla ještě pod 31 Kč a investor by se tak spálil, tato částka je v podstatě ušetřený poplatek, který již od nového roku nemusíme platit za návštěvu lékaře. S dávkou cynismu se tedy dá říct, že ani v nejčernějším scénáři, kdy by se hodnota operátora O2 přiblížila k nule, není co ztratit.

Newsletter