Dolar proti euru rozšiřuje zisky a posouvá se pod hranici 1,1600 EURUSD. Silný dolar potápí procyklické měny a měny regionu. Koruna oslabuje nad 25,70 za euro.

Strach z krize? Jsme opět v roce 1946?

Materializace obav z růstu úrokových sazeb a z příchodu další krize na sebe nenechala dlouho čekat, první dny roku 2016 s sebou přinesly propady většiny trhů.

Finančníci a bankéři se klepou strachy, zkušenosti z roku 2008 a z let bezprostředně následujících jsou ještě příliš čerstvé na to, aby se na ně zlehka zapomnělo. Zapomnělo se ale na historickou zkušenost, kterou je třeba v těchto černějších dnech připomenout.

Poválečné obavy

Podobná situace totiž není ničím nová, nastala i po Velké hospodářské krizi. Ta byla přerušena druhou světovou válkou, po jejímž konci se zejména v USA mluvilo o možném návratu hospodářských potíží. Do ekonomiky měli být vrženi vojáci, jejichž návrat měl opět zvednout nezaměstnanost. U konce bylo období gigantických státních výdajů, které zadlužily USA na léta dopředu, stejně tak mělo odzvonit dvojcifernému meziročnímu růstu HDP.

Žádná z obav se ale nenaplnila. V roce 1946 sice reálné HDP pokleslo o 11 procent, v dalších letech se ale ekonomika nastartovala k bezprecedentnímu růstu, který trval až do 70. let. Příliv vysloužilých vojáků nijak drasticky neovlivnil ani nezaměstnanost. Nebyla už sice 1,2 procenta jako například v roce 1944, krizových měr se ale vůbec nedotkla, zůstala bezpečně jednociferná.

Čínské akcie znovu propadají, otřásá se mezibankovní trh

Analogie

Ono „poválečné“ období zažíváme i dnes. „Naše“ hospodářská krize ale nebyla přerušena válkou a obrovskými státními výdaji (vůči celkovému HDP), narušila ji uvolněná měnová politika: nulové úrokové míry a kvantitativní uvolňování. Trhy tak do jisté míry jen odpovídají na postupnou měnovou normalizaci (co dělá Čína, nevím).

Co ale všichni ti prognostici, kteří předpovídají další rok 2008? To se všichni mýlí? Odpověď nám opět může poskytnout poválečný vývoj v USA.

První ztrátový rok pro Apple od finanční krize?

Pokrizová kocovina

Od 50. let se agregují a průměrují predikce desítek vybraných ekonomů v Livingston Survey. Zpětně tedy můžeme zjistit, jaká u ekonomů panovala nálada ohledně obnovy americké ekonomiky po „přerušené“ Velké hospodářské krizi. Pokud skutečný růst přestřelovali, byla pozitivní. Negativní pak v situaci, kdyby ho podstřelovali.

Výsledky jsou jednoznačné. Od roku 1952 do roku 1959 byla průměrná predikce HDP na další rok vždy nižší, než jaká byla realita. Ekonomové tak systematicky tuto veličinu podstřelovali.

Data ukazují, že ekonomům chvilku trvá, než si uvědomí, že jsou hospodářské propady za námi. Nezažíváme tedy i dnes podobnou pokrizovou kocovinu?

Komodity v 2015: Nejhorší sentiment od finanční krize

Newsletter