Studie: Americké odbory snižují příjmovou nerovnost

Odboráři o sobě tvrdí, že jejich činnost je nezbytná pro vynucení lepších podmínek pro zaměstnance. Je tomu ale opravdu tak? Výzkum ekonomů z amerických univerzit objevil, že síla odborů je nepřímo úměrná příjmové nerovnosti. Navíc, američtí zaměstnanci, kteří jsou členy odborů, mají o 15 až 20 procent vyšší příjem než ti neorganizovaní.

Podle Henryho Farbera, Ilyany Kuziemko, Daniela Herbsta z Princetonské univerzity a Sureshe Naidu z University Columbia se v USA v letech, kdy byly odbory silné, snižovala příjmová nerovnost. Ekonomové provedli svůj výzkum Unions and Inequality Over the Twentieth Century: New Evidence from Survey Data na základě dat od roku 1936 až do současnosti. Výsledkem je, že často diskutovaná rostoucí mezera v příjmové nerovnosti ve Spojených státech koreluje s poklesem síly odborů od 60.let minulého století.

Autoři spekulují, že ke zvýšení mezd v „silných“ letech docházelo také díky tomu, že firmy měly strach právě z toho, že se zaměstnanci zorganizují do odboru. Odbory lobbovaly pro vyšší minimální mzdy a usilovaly o nezvýšení těch manažerských. K jedné z priorit také patřil lobbing pro lepší přístup ke zdravotnímu pojištění, které nepřímo ovlivňuje disponibilní příjem chudších.

Dva přední mechanismy 

Větší mezera v příjmové nerovnosti se začala objevovat ve Spojených státech v 70.letech. Od té doby ekonomové hledají příčinu, přičemž mezi akademiky převládají dvě vysvětlení.

První, pravděpodobně kvantitativně důležitější, vysvětlení je založené na myšlence technologického vývoje a bylo popsané v knize The Race Between Education and Technology od profesora Lawrence Katze a Claudie Goldinové z Harvardu. Podle něj rychlý technologický vývoj zapříčinil, že lépe vzdělaní zaměstnanci, kteří byli schopni se adaptovat na nové požadavky, si v mzdové struktuře polepšili. Díky nárůstu jejich produktivity byly firmy ochotné nabídnout vyšší mzdy. Naopak u méně vzdělaných zaměstnanců mzdy stagnovaly.

Žijeme na skvělém místě, nevěříte?

Dalším vysvětlením je právě snížení významnosti odborových organizací. Ekonomové, kteří studují tento možný mechanismus, zdůrazňují, že změna institucí ve společnosti, a na trhu práce především, je možné řešení k potlačení stále se zvyšující mzdové mezery. 

Odbory a příjmová nerovnost

Autoři využili databázi Gallup, která od 30.let shromažďovala data o členech odborů a o jejich postavení na trhu práce. Nejsilnější odborářské období bylo v USA v 50. a 60. letech, tehdy byla také vzdělanost odborových a neodborových zaměstnanců nejvíce rozdílná – v odborových organizacích byli organizováni především méně vzdělaní pracovníci. Právě v 50. a 60. letech byla ve Spojených státech nejmenší mzdová nerovnost.

Ekonomové z Princetonu také zjistili, že více odborových organizací bylo v době menší příjmové nerovnosti. Výzkum tedy ukazuje, že americké labor unions tvořily klíčovou oporu pro vyjednávání podmínek s americkými firmami. Nelze ale zapomenout na další ekonomické faktory, které při porovnání ve sledovaných letech hrály roli.

Zejména v 60.letech minulého století docházelo k dynamickému rozvoji sociální politiky. Prezident Lyndon Johnson hrál pro nízkopříjmové Američany úlohu jakéhosi spasitele. Jeho program Great Society byl zaměřen právě na snížení nerovnosti v americké společnosti s podporou nízkopříjmových skupin. V roce 1966 byla nezaměstnanost pod 5 procenty, kdežto nezaměstnanost v druhé polovině 70.let a první polovině 80.let byla výrazně vyšší, v roce 1982 se dokonce dotkla deseti procent. Je tedy velice obtížné porovnávat příjmovou nerovnost v dvou takto odlišných obdobích.

Sousedův teleport omezuje mou svobodu!

V dnešní době už jsou ve Spojených státech odbory slabší, a dokonce se čeká, že ještě oslabí. V nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států z června letošního roku stojí, že odbory budou dále omezeny ve své kapacitě, tedy kolik zaměstnanců mohou reprezentovat. Další omezení je také zastavení příjmů od skupiny vládních zaměstnanců.

Příjmy ve Spojených státech jsou v současnosti tak nerovné, jako byly ve 20.letech minulého století, ukazuje World Inequality database. A pokud máme vycházet ze závěrů zmíněného výzkumu, omezením odborů vznikne další tlak na zvyšení příjmové nerovnosti. 

Newsletter