Svět v příštích pěti letech. Vlády v nesnázích i potravinová nejistota

Zdroj: Depositphotos

Think-tank Global Business Policy Council poradenské společnosti Kearney přináší svou pravidelnou analýzu pěti globálních makrotrendů, které budou mít během příštích pěti let významný dopad na firmy, veřejné instituce i občany po celém světě.

Vlády v nesnázích

Tři krize – rostoucí nerovnost, změna klimatu a COVID-19 – se nyní sbíhají a vytvářejí bezprecedentní fiskální a politický tlak na vlády po celém světě. S pokračováním fiskálních deficitů až do roku 2025 se jednotlivé vlády (stále více omezované svým dluhem a menšími výsadami hospodářské politiky) obrátí na místní samosprávu a soukromý sektor s žádostí o podporu a zachování důvěry veřejnosti.

Zdroj: Global Business Policy Council
Zdroj: Global Business Policy Council

Tlak na národní soběstačnost

Pandemie posloužila jako budíček vlád v otázkách soběstačnosti a odolnosti tváří v tvář krizi. Jak se vlády budou snažit zlepšit domácí schopnosti v klíčových odvětvích – zdravotnictví, technologie, potravinářství, energetika a výroba – může najít soukromý sektor více příležitostí ke spolupráci se státní sférou. Příliš mnoho vládních zásahů by však z dlouhodobého hlediska mohlo potlačit inovace.

Zdroj: Global Business Policy Council
Zdroj: Global Business Policy Council

Ohrožené segmenty společnosti

V příštích pěti letech bude rostoucí nerovnost – prohloubená během krize COVID-19 – ve zvýšené míře marginalizovat určité společenské skupiny – např. menšiny, pracovníky s nízkou kvalifikací, studenty, děti a svobodné matky. Jejich opětovná integrace bude ve slabém ekonomickém prostředí velmi náročná. Vlády a podniky by proto měly spolupracovat na rekvalifikaci a začlenění těchto důležitých skupin v rámci společnosti.

Zdroj: Global Business Policy Council
Zdroj: Global Business Policy Council

Nárůst potravinové nejistoty

Globální potravinová krize je na obzoru a bude mít nepřiměřeně negativní důsledky pro rozvíjející se země. Zásoby potravin jsou kvůli obchodním omezením a přerušení výroby způsobených COVIDem hůře dostupné. Příjmy během hospodářských problémů klesají. Pětiletý výhled naznačuje, že se situace bude nadále zhoršovat, což bude mít za následek změny v potravinářském průmyslu, prohloubení nerovnosti mezi zeměmi a celkově sníženou produktivitu.

Zdroj: Global Business Policy Council
Zdroj: Global Business Policy Council

Konsolidace, fúze a akvizice v odvětvích

Hospodářské dopady pandemie oslabily finanční pozici podniků po celém světě. Tento trend povede k vlně změn i konsolidace odvětví, protože silnější společnosti pohltí oslabené rivaly a získají jejich technologie nebo aktiva. Soukromý kapitál, technologičtí giganti a energetický průmysl jsou nachystané na fundamentální proměnu právě v příštích pěti letech.

Zdroj: Global Business Policy Council
Zdroj: Global Business Policy Council

Kompletní verze studie v anglickém jazyce je k dispozici ZDE.

Newsletter