Světové bohatství kleslo poprvé od pádu Lehman Brothers

Prudké výkyvy na měnových trzích si vybraly svou daň na celkovém světovém bohatství. Smrsklo se poprvé od globální finanční krize. Zatímco ale celková zásoba hotovosti klesla, propast mezi bohatými a chudými se zvětšila. Podle výroční zprávy Credit Suisse o světovém bohatství drží nyní horní procento nejbohatších až 50 procent veškerých aktiv domácností. Celkové bohatství se od roku 2000 zdvojnásobilo. Až pětinásobný růst zaznamenala Čína, o něco nižší, avšak stále velmi rychlý nárůst bohatství zaznamenala také Indie.

„Nerovnost bohatství se v průběhu času mění pomalu. Je tedy poměrně obtížné určit faktory, které tento trend ovlivňují. Významný vliv mají finančních aktiva a to zejména korporátní cenné papíry. Je pravděpodobné, že právě ty jsou důležitým faktorem. Bohatší jednotlivci totiž v této finanční formě aktiv drží nepoměrný podíl,“ uvádí zpráva.

Celková světové bohatství propadlo o 12,4 bilionu dolarů na 250,1 bilionu dolarů, také vlivem silného amerického dolaru, v němž je bohatství vyjadřováno. Čisté jmění kleslo v podstatě v každém regionu s výjimkou Číny a Severní Ameriky. Celkové světové bohatství pokleslo poprvé od ekonomické krize z let 2007 – 2008. Když však odhlédneme od vlivu měnových trhů, základní trend ukazuje, že čisté jmění roste v tomto století každým rokem, kromě období finanční krize.

Pokles v celkovém bohatství také zasáhl počet milionářů, kterých oproti loňsku ubylo. Z počtu 36,1 milionu z roku 2014 jich je v letošním roce pouze 33,7 milionu, a to zejména vlivem pohybů směnných kurzů. „Růst počtu milionářů o 146 procent od roku 2000 odráží růst počtu obyvatel a skutečnost, že inflace postupně snižuje laťku pro členství v klubu nejbohatších. I po diskontování těchto faktorů však počet milionářů signifikantně vzrostl,“ uvádějí autoři zprávy.

Žebříček zemí, ve kterých bohatství vzrostlo nejvíce, vede USA s nárůstem 4,6 bilionu dolarů. Je to sice nárůst o 9 miliard dolarů nižší, než jaký byl zaznamenán před rokem, ale v globálním kontextu je velmi „podstatný“, uvádí Credit Suisse. Bohatství také vzrostlo v Číně o významných 1,5 bilionu dolarů a ve Spojeném království o 360 miliard dolarů. V žádné jiné zemi nevzrostlo bohatství o více než 100 miliard dolarů. Naopak ve 27 zemích bohatství o zmíněných 100 miliard kleslo a v 9 zemích kleslo dokonce o více než 500 miliard dolarů. Mezi země, které nejvíc ztratily, patří například Francie, Německo, Itálie či Španělsko – což jsou země eurozóny, u kterých fluktuace měnového kurzu zapracovala v jejich prospěch již před rokem. Bohatství také podstatně kleslo opět v Japonsku, tentokrát o 3,5 bilionu dolarů.

Newsletter