Světový unikát: Blockchain v mezinárodním obchodě

Revoluční technologie blockchain opět přispěla ke zlepšení dosavadního způsobu obchodování. Tentokrát byla decentralizovaná databáze využita k uskutečnění obchodního kontraktu s bavlnou, který pomohla uzavřít americká banka Wells Fargo a australská Commonwealth Bank of Australia. Jde o světově vůbec první přeshraniční deal, který byl proveden tímto způsobem.

Samotný obchod se skládal z nákupu bavlny a její následné přepravy z Texasu do subprovinčního čínského města Čching-tao. Jeho provedení by za běžných podmínek bylo spojeno s velkým množstvím dokumentace, nemluvě o komunikaci mezi oběma stranami, která by musela být hned několikrát ověřována, zda je opravdu aktuální, a to jak u nakupujícího, tak i prodávajícího. Blockchain veškeré tyto náklady pomohl eliminovat.

Decentralizovaná databáze společně s „chytrým kontraktem“, který byl speciálně vytvořen pro daný obchod, umožnily naprosto bezproblémový průběh transakce. Jakmile se bavlna dostala do příslušného přístavu, kde byly naskenovány veškeré její informace, „chytrý kontrakt“ nahraný v databázi blockchain podle předem daných podmínek převedl vlastnická práva, stejně tak provedl i samotnou autorizaci platby. To všem proběhlo za situace, kdy jak nákupčí, tak i prodejce disponovali aktuální verzí smlouvy, kterou si mezi sebou navzájem odsouhlasily.

Blockchain zažehne ekonomickou revoluci rozvojových trhů

„Dosavadní proces vypořádání mezinárodních obchodů je zralý k transformaci,“ řekl pro server CNBC Michael Eidel, generální ředitel Commonwealth Bank of Australia. „Námi provedený obchod je tím nejlepší důkazem, jak mohou společnosti po celém světě profitovat z nových a expandujících technologií.“

Není to však pouze mezinárodní obchod, kde je možné blockchain použit. Hovoří se především o oblasti financí, kde by tato technologie přispěla k poměrně výrazné úspoře nákladů. Proto se není čemu divit, že například britská banka Barclays již dříve tohoto roku vytvořila „chytrý kontrakt“, pomocí něhož obchodovala s deriváty. Jiné použití se pak nabízí například v oblasti mezinárodního platebního systému.

Newsletter