Švýcarské referendum o repatriaci zlata: čekat rally?

30. listopadu proběhne ve Švýcarsku referendum o repatriaci zlata. Pokud by prošlo, Švýcarská národní banka (SNB) by byla nucena navýšit své zlaté rezervy na 20 % hodnoty držených aktiv oproti dnešním 8%. To by znamenalo nákup nejméně 1500 tun zlata o hodnotě 56,3 mld. dolarů při současných cenách.

Podle údajů MMF drží SNB přibližně 1040 tun zlata, což z ní dělá v pořadí sedmou největší banku z hlediska deponovaných zlatých rezerv. Podle odhadů Michaela Widmera z Bank of America by nákup 1500 tun zlata odpovídal přibližně 7 % celkového objemu světové poptávky. Ceny by se tak vyšplhaly až na 1350 dolarů za unci, což by oproti současnosti představovalo nárůst o 17 %.

Samotný návrh byl iniciován Švýcarskou lidovou stranou společně s pravicovými demokraty a hnutím Lega dei Ticicnesi. Těm se již minulý rok podařilo shromáždit 100 tisíc podpisů potřebných k pořádání referenda. Hlavním cílem je zastavení prodeje švýcarských zlatých rezerv a repatriace těch, které jsou uloženy v zahraničí.

Za SNB se vyjádřil víceguvernér Jean-Peirre Danthine, který podložil základní argumenty, proč se centrální banka staví proti tomuto návrhu: Povinnost držet 20 % hodnoty aktiv ve zlatě by značně znemožnila SNB efektivní řízení měnové politiky. Vzhledem k tomu, že každé opatření monetární autority hýbe s hodnotou aktiv, bylo by potřeba neustále manipulovat i s množstvím zlatých rezerv, což by podle Danthiena vedlo k prohibitivnímu růstu nákladů. Zákaz prodeje švýcarského zlata by pak podle něj mohl vést k situaci, kdy budou zlaté rezervy absolutně největší položkou rozvahy SNB, které se nebude možné nijak zbavit.

V současné době drží SNB u sebe 70% svých celkových zlatých rezerv, 20% je uloženo u Bank of Canada a zbylých 10% u Bank of England.  „Zlato funguje v podstatě jako ‚klidný přístav‘, jenž má sloužit jako rezerva v krizových letech,“ uvedl viceguvernér. Proto je potřeba jeho uskladnění na dostatečně likvidních trzích, kde je možné s ním manipulovat rychle a s minimálními náklady. Tento požadavek přesně splňuje britský i kanadský trh.

Minulý měsíc se k referendu vyjádřil i další člen rady guvernérů SNB Fritz Zurbruegg. Ten je stejně jako Danthine striktním odpůrcem návrhu a uvádí, že „jeho přijetí by velmi vážně narušilo fungování centrální banky“ a silně omezilo její manévrovací prostor.

Pád komodit pokračuje. Uvidíme zlato letos pod 1000 dolarů?

Pád cen kovů povede zlato a železná ruda, čeká Morgan Stanley

Newsletter