Symbióza blockchainu, vědeckých prací a zisku

Projekt Globex SCI je světově první platformou, která pomáhá s výměnou výzkumných prací, vědeckých rukopisů, veřejných dat, experimentů, klinických údajů, výsledků testů a dalších významných informací mezi vědci, a to s využitím blockchain technologie. Cílem projektu je vytvoření komunity, v rámci které se budou moci vědci z celého světa navzájem podporovat.

Tým projektu se skládá z vědců pohybujících se v medicíně, z blockchain vývojářů a vrcholových manažerů, proto je největší pozornost zaměřena na výzkum medicíny, blockchainu a velkých dat. Zároveň se jedná o vůbec první symbiózu poznatků medicíny a výhod blockchain technologie. Toto spojení může pomoci dosáhnout nových významných objevů. Mimo to by mechanismus ekosystému Globex SCI měl umožňovat předvídat budoucí úspěšnosti vědeckých prací.   

Aby mohli autoři začít vydělávat na svých pracích, musí pouze zaplatit vstupní poplatek a následně publikovat své vědecké práce, toť vše. Autoři poté dostávají zaplaceno podle množství hlasů, které může udělit čtenář danému článku, autorská práva zůstávají však nedotčená.   

 

 

V současné době, dokud je prototyp Globex SCI platformy stále ve vývoji, vyjednává tým s Nature Publishing Group o koupi jejich archivů, které by tak mohly být umístěny na platformu.

Projekt Globex SCI má velký potenciál, který bude plně využit ve chvíli, kdy se více a více lidí připojí k platformě. Nový GSI token je klíčem pro použití GlobexSci platformy a bude také využíván k přístupu k této výzkumné a blockchain vývojové platformě. Veřejný prodej tokenů pro GlobexSci platformu bude mít dvě stádia: pre-ICO a ICO.

První fáze prodeje (pre-ICO) začala 6. prosince 2017 a trvala jeden měsíc. V předprodeji mohli investoři získat speciální 30procentní slevu na tokeny. Všechny finance získané během předprodeje budou použity na spuštění projektu, aby v druhé fázi prodeje mohl tým nabídnout komunitě a investorům připravený produkt.

 

Newsletter