Ta naše chudoba česká

Milionu Čechů hrozí příjmová chudoba. Přesně třetina českých domácností si loni nemohla dopřát dovolenou mimo domov. Tato aktuální čísla neznějí příliš povzbudivě. Však si na nich minulý týden také média ve svých titulcích pěkně smlsla. Z titulků novin nebývá daleko do mozkoven pokrokářských politiků. Ti jsou ve jménu – či spíše pod záminkou – boje s chudobou připraveni k dodatečnému zvýšení přerozdělování, případně dokonce k ubrání dalšího kousíčku našich svobod.

Politici ale také sem tam rádi „zasazují do realistického rámce“. Pokusme se o to také. Co se týče dovolených mimo domov, předloni si ani jednu takovou nemohlo dovolit takřka 38 procent domácností, v roce 2013 bezmála 40 procent, a v roce 2012 dokonce 44 procent. Nelze se příliš čemu divit, vždyť to byla krizí pohublá léta. Češi se tehdy strachovali o práci, pokud o ni tedy rovnou nepřišli. Jenže i v takovém roce 2007, kdy ještě česká ekonomika zažívala svého druhu boom, na dovolenou nemělo zhruba 35 procent domácností. Tedy více než v současnosti. Pokud se na aktuální číslo, onu třetinu, podíváme v kontextu dosavadního vývoje, pokud jej zasadíme do realistického rámce, chcete-li, měli bychom si naopak gratulovat. Aby si celé dvě třetiny českých domácností mohly dopřát dovolenou mimo domov, to tu zkrátka ještě nebylo.

Co se stane, když do realistického rámce zasadíme onen milion Čechů ohrožených chudobou? Zaprvé, celková chudoba je v ČR nejnižší v Evropské unii – nižší než v Dánsku, Nizozemí, Německu, Finsku,… Ano, v celé Evropě nás asi překonává třeba Monako, ale jinak…? Zadruhé, jak název napovídá, nejde ještě automaticky o chudé lidi. Statistici totiž posuzují pouze příjem, nikoli majetek či úspory. Zatřetí, loňská studie Sociologického ústavu AV ČR dokládá, že většina Čechů, přesněji 61 procent, kteří prokazatelně trpí příjmovou chudobou, si nestěžuje, že by nevycházela s příjmy. Ačkoli je pravda, že někteří lidé, kteří statisticky chudobou ohroženi nejsou, si zase naopak na to, že s příjmy nevyjde, stěžuje. Začtvrté, u naprosté většiny Čechů, kteří se ocitnou v ohrožení chudobou, jde o přechodný stav.

Realisticky viděno, opravdová chudoba v ČR prakticky neexistuje.

Vyšlo v Reflexu.

Newsletter