Táňa Kuchařová: Nenadávám, měním svět kolem sebe. Jak?

Nadějí budoucnosti je například virtuální realita. Již teď je hojně využívaná pro zábavu a hry, ale lze ji s úspěchem používat i pro jiné účely. Serveru Roklen24 to řekla topmodelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci Táňa Gregor Kuchařová. V české společnosti je málo pozitivních vzorů, není důvěra v nic, na ničem jakoby nezáleželo. Jak to změnit?

R24: O Češích se často říká, že mají nízké sebevědomí, a to napříč generacemi. Jak se na to díváte Vy?

Souhlasím. Když si podíváte do historie, kde bychom to sebevědomí měli vzít? Jak nám naši rodiče a jejich rodiče měli předat sebevědomí? Dějiny k nám byly neúprosné, i když jsme měli snahu vydobýt si respekt. Na druhou stranu, za hodně si můžeme také sami. Až od revoluce máme možnost se nějak svobodně projevovat, ale když se podíváme na současnou situaci, mám pocit, že pořád máme tendenci sklouzávat k minulosti a že se neučíme z chyb. To je občas demotivující a myslím, že i pro mnoho mladých lidí.

R24: Narážíte na někoho konkrétního ze současných politiků/stran?

Narážím na nestabilitu celé vlády za posledních několik let, ale i na celospolečenskou scénu a morální hodnoty. Je málo pozitivních vzorů, není důvěra v nic, na ničem jakoby nezáleželo. Už máme dost čekání, že se něco změní, pochopila jsem, že musíme jednat sami a já věřím v novou, mladou generaci, která bude mít možnost a prostor věci měnit k lepšímu. Sama se cítím nejen jako Češka, ale jako obyvatel planety Země, moje práce je mezinárodní a tento přesah vnímám i v osobní rovině. Jsem zároveň patriotka a jsem na svůj česko-slovenský původ patřičně hrdá, nicméně si myslím, že je důležité nemít zavřené oči a dívat se jen na naše české prostředí, ale vnímat svět kolem nás.

Jsme obyvatelé planety Země, to nám musí dávat nadhled, toleranci a zároveň schopnost si uchovat českou hrdost. Myslím si, že je velice důležité, aby člověk měl svoji vlastní činnost, aby projevoval vlastní iniciativu. Aby nenadával jenom na Facebooku nebo anonymně na chatu, ale aby názory a myšlenky říkal nahlas, tak jak si je myslí a sám něco dělal pro změnu. Pro mě, protože se podílím na neziskové činnosti své nadace Krása pomoci, konkrétně se svojí aktivní prací snažím měnit situaci pro starší generace a seniory, vnímám, že to o čem mluvím, je důležité.

R24: V poslední době je na neziskové organizace nahlíženo jako na zbytečné instituce, kde pracují lidé, kteří by se v jiném sektoru neuplatnili. Co na to říkáte?

Tento názor je aktuálně módní a je nedůstojně bagatelizován. Pokud má někdo nějakou konkrétní výtku, ať ji řekne přímo. Neziskovky odvádějí velký kus práce a jsou nepostradatelnou součástí společnosti a protiváhy státu. Mimo jiné vykonávají služby, na které stát nemá kapacity. Doplňují proto logicky státní a soukromý sektor, a kdyby tu nebyly, jistě bychom to rychle pocítili. Po revoluci nebylo moc zkušeností a jistě někteří udělali hodně přešlapů v neziskovém sektoru. I pomáhat se musí umět. Nicméně od té doby se hodně změnilo. Neziskovky jsou profesionální organizace, jsou transparentní a velmi důkladně kontrolované. Každý si může najít tu, která mu vyhovuje nejvíce a tu podporovat. Zároveň připouštím, že některé neziskovky, mohou mít odvrácenou stranu a spousta lidí může mít špatnou zkušenost, ale není možné všechny házet do jednoho pytle.

Plošně pomlouvat a škodit všem neziskovkám, které mají příležitosti na mezinárodních konferencích v OSN, které tady opravdu něco pro danou problematiku dělají, mění ji, není fér. Ve svém volném čase pracuji pro Krásu pomoci devět let pro bono, přispěli jsme v této oblasti pro zajištění seniorů v domácím prostředí částkou přesahující 30 milionů Kč. Také jsme naprosto nezanedbatelně přispěli k upozorňování na téma stáří a demografických změn a mezigeneračních vztahů v médiích i u veřejnosti, děláme osvětové kampaně (Zruš doživotí samoty), organizujeme kulaté stoly na téma demografických změn a jejích dopadů na pracovních trh (Stařešina do každé korporace nebo-li Kmet chce zpět) a pod. – to vše v malém týmu mladých, nadšených lidí. A to mi tedy opravdu nepřijde jako bezvýznamná nebo dokonce zbytečná aktivita. Měli by se odlišovat neziskovky a neziskovky, měla by se ocenit jejich práce a efekt.

R24: Jaká je tedy Krása pomoci?

Působíme na na několika úrovních, spolupracujeme s městskými částmi a nemocnicemi, lobbujeme za změny zákona ve prospěch zaměstnávání seniorů nebo za zaregistrování naší nové sociální služby pro seniory Doma bez obav, která komplexně zajišťuje seniory v jejich domácím prostředí a podporujeme moderní sociální služby pro seniory (osobní asistenci, pečovatelskou službu, mobilní paliativní péči), ostatních neziskových organizací po celé České republice. Děláme osvětové kampaně a projekty (Zruš doživotí samoty), jsme inovativní a snažíme se, aby se změny realizovaly komplexně. V tom je naše činnost výjimečná a přála bych si, aby s námi stát víc spolupracoval a podporoval nás.

R24: Jak by stát mohl pomoci?

Aby spolupráce mezi vládou a nevládními organizacemi probíhala na respektovanější úrovni a aby spolupracovaly mnohem intenzivněji a častěji. To se v zahraničí děje velmi dobře. V USA a dalších zemích to funguje fantasticky, u nás je to třeba posílit. Nejsme konkurence státu, pomáháme mu a měli bychom být vyrovnanými partnery. V minulosti jsme navázali spolupráci a věřím, že v ní budeme pokračovat a zintenzivňovat ji.

R24: Nedávno se Krása pomoci spojila s online supermarketem Rohlík.cz na projektu dovážení jídla seniorům ve vybraných časech zdarma. Co si od spolupráce slibujete?

Z našich zkušeností víme, že tato služba je jedna z věcí, kterou senioři, kteří žijí sami a jsou částečně nesoběstační, opravdu ocení, protože tahat se s nákupy už je pro ně vysilující. Takže jsem moc ráda, že jsme mohli přispět k tomuto projektu a službě pro seniory a spojili se s rohlíkem.cz v pravý čas.

R24: Proč právě s Rohlíkem.cz a proč právě nyní, v souvislosti s kauzou okolo zaměstnávání cizinců s nevyhovujícím pracovním povolením?

Tento projekt se chystal přes půl roku. Naši spolupráci a hlavně přínos této služby seniorům, kauza absolutně neovlivní. Věřím, že si Rohlík.cz vyřeší, co je třeba. Služba donášky nákupu seniorům až do domu nebo jejich bytu, je obrovsky potřebná, seniorům je jídlo doneseno opravdu, až do bytu – to je pro ně obrovská pomoc. Jsem ráda, že jsme neziskovým partnerem projektu a že můžeme šířit povědomí o této službě, kterou nesoběstační senioři potřebují.

R24: Jaké jsou plány Krásy pomoci do budoucna?

Chceme oslovit i další partnery v oblasti podobných nápomocných služeb pro seniory, získat více partnerů pro tuto cílovou skupinu lidí, rozšiřovat naše kontaktní místa do dalších nemocnic v ČR a rozlišovat tak naší sociální službu „Doma bez obav“ i mimo Prahu, prali bychom si rozšiřovat naše sociální služby o doprovody pro seniory, chceme rozšířit i náš dobrovolnický program v domácnostech seniorů o další dvojice (dobrovolník&senior) nebo se chceme zasloužit o změny zákona v podpoře zaměstnávání seniorů ve firmách a korporacích. Na celospolečenské úrovni bychom si přáli pracovat na odbourání stereotypů o seniorech a celkově přispívat ke změně náhledu na seniory jako takové. Také nás zajímá virtuální realita a nové technologie a jejich použití pro prospěch a prevenci degeneračních onemocnění.

R24: Co konkrétně v oblasti virtuální reality?

Virtuální realita je budoucnost, již teď je hojně využívaná pro zábavu a hry, ale lze ji s úspěchem používat i pro jiné účely, například jako prevenci v počátcích degeneračních onemocnění – demence, Alzheimerovy choroby a podobně. Může pomoci také lidem, kteří mají cukrovku. Ti mohou v nejhorších případech přijít o končetinu – virtuální realita dokáže léčit tuto bolest, většinou to lidé mají tak, že cítí končetinu, kterou už ale nemají. Rádi bychom se podíleli na rozšíření používání virtuální reality pro lidi v domácím prostředí i v rámci terapií s odborníky a tím zužitečnili tyto dnešní technologie i pro seniory.

Zároveň uvažujeme o vlastním sociálním bussiness startupu, přála bych si, aby naše neziskovka, a myslím, že je to budoucnost všech neziskovek, byla částečně samo financovatelná, abychom nebyli tolik závislí na podpoře zvenku. Dnes je situace taková, že téměř každá velká firma má svoji nadaci, takže samotné shánění financí, zvlášť na podporu seniorů, není lehké. Pro mě výsledek nebude, „jenom“ když rozdělíme XY milionů korun ročně na zajištění seniorů v domácím prostředí, ale když krok za krokem budeme působit tak, aby se věci měnily k trvalé, lepší změně pro seniory a další generace.

Taťána Gregor Kuchařová je předsedkyní správní rady Nadace Krása pomoci. Získala jako zatím jediná Češka titul Miss World, je úspěšnou českou topmodelkou, příležitostnou herečkou, ale také dlouholetým lídrem neziskové organizace Krása pomoci a patří mezi přední influencery dnešní mladé generace. Její nadace se dlouhodobě věnuje seniorům, stárnutí populace a mezigeneračním vtahům. Od začátku založení své nadace se ji podařilo podpořit projekty, které pomáhají seniorům žít důstojný život v domácím prostředí a s profesionální péčí, částkou přesahující 30 mil. Kč. Byla označena světovou organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) jako lídr mladé generace a získala nebývalý úspěch, kdy osobně prezentovala činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a v Ženevě.

Newsletter