Technologie a změna Středního východu

Zrak ekonomů i politiků se momentálně upírá směrem na Jordánsko, kde právě probíhá zasedání Světového ekonomického fóra pro Střední Východ a severní Afriku. Cílem zástupců vlád a podniků je vytvořit v regionu prostředí míru a prosperity. Tento krok přichází v nelehké době, kdy geopolitický tlak ze strany vojáků Islámského státu sužuje všechny státy, které se kolem jeho území nacházejí.

Jedním z hlavních témat je i vybudování strategického rámce, který v sobě zahrnuje řešení všech politických i ekonomických výzev Středního Východu. Klíčovým prvkem v souvislosti s tímto cílem jsou především investice do technologií. Právě ty mají mít významnou roli nejen pro vytvoření nových pracovních míst, ale hlavně pro nastartování samotné ekonomiky.

Právě v Jordánsku chce vláda v dohledné době položit základy digitální transformace prostřednictví projektu vybudování celostátní širokopásmové sítě. Ta by měla sloužit jako hlavní vysokorychlostní spojení mezi úřady, školami, nemocnicemi a dalšími veřejnými místy. Všeobecně se věří, že digitální spojení dohromady s postupným zaváděním internetu se jordánská ekonomika dostane na dráhu dynamického hospodářského růstu a zároveň bude sloužit jako vzorový model pro ostatní země.

V mnoha pohledech je Jordánsko už teď významnou technologickou spojnicí daného regionu. V tamní ekonomice dnes sídlí 1500 informačních a telekomunikačních společností, které dohromady zaměstnávají více jak 19 tisíc lidí. A to je dle ambicí jordánské vlády teprve začátek.

Hlavní investiční oblastí mají být technologické startupy zaměřující se na práci s různými druhy paliv. Plánuje se, že do této oblasti připluje několik milionů, které pomohou především mladým podnikatelům k tomu, aby se začlenili do globálního konkurenčního prostředí a zároveň se tak vyřešil jeden z největších problémů země, a to nezaměstnanost mladých lidí. Ta momentálně totiž dosahuje 27 %, což je více jak dvojnásobek světového průměru.

Nová pracovní místa by tuto úroveň sice pomohla snížit, avšak všechny problémy by vyřešeny zdaleka nebyly. Další komplikací je totiž nedostatek kvalifikované síly, která by vyplnila mezeru vzniklou v důsledku otevření nových pracovních míst. Právě v tomto směru je potřeba, aby se státní sektor spojil se soukromým a společně tak vytvořily kvalifikační programy, které by mladé lidi připravily na budoucí zaměstnání.

V současnosti běží v Jordánsku programy zaměřené obzvláště na vzdělání v oblasti tvorby sítí a automobilové techniky. Ty už doposud pomohly tisícům studentům k zaměstnání ve správě a tvorbě počítačových sítí či výrobě a inovace elektronických systémů a zařízení v automobilech. Je však potřeba, aby byly tyto programy rozšířeny i do škol, aby studenti měli možnost skloubit teoretické znalosti nabyté studiem se zkušeností z praxe.

Nové technologie najdou uplatnění taktéž ve zdravotnickém sektoru. Obyvatelé venkovních a jiných odlehlých oblastí nemají ke zdravotním zařízení tak dobrý přístup. Vzdálenost i cestovní náklady stojí v cestě tomu, aby nemocní mohli osobně navštívit lékaře. Možnost online komunikace s lékaři by tento problém vyřešila. Lidé by v rámci osobní online konzultace měli alespoň možnost jasně popsat svůj problém a lékař by na dálku mohl doporučit léčebný postup.

Tento postup už v současnosti běží na několika místech. Zavedla ho jordánská vláda ve spolupráci s počítačovou společností Cisco. Prostřednictvím online spojení pacienta a lékaře již bylo „ošetřeno“ více jak 110 tisíc lidí.

K tomu, aby výše zmiňované projekty podpořily ekonomický růst země, je však nejprve potřeba vybudovat národní síťovou infrastrukturu. Státy, kterým se jako prvním podaří pokrýt naprostou většinu svého území, budou mít konkurenční výhodu oproti ostatním. Rychleji se tak nastartuje růst a s ním přijde i celkové zlepšení sociální oblasti.

Jordánsko: Alternativní, ale zároveň bezpečná investice?

Newsletter