Telexit aneb kolik hodin zbývá do vyskočení z vlaku O2?

Evropská unie má svůj Brexit, eurozóna Grexit a ani pražská burza nezůstává pozadu. Ti, kteří ještě drží titul O2, mají totiž dnes údajně jednu z posledních šancí zvážit svůj Telexit. Prodat či neprodat akcie O2 a nejpozději do kdy, je v posledních dnech velmi diskutovaným tématem, přičemž ze strany analytiků zní urgence prodat DNES. Na úvod krátce zrekapitulujme scénáře, které se v tuto chvíli akcionářům nabízejí:

  1. Prodat akcie dnes a vzdát se 13 Kč dividendy, ovšem bez rizik vyplývajících z rozdělení společnosti
  2. Vydržet, hlasovat na valné hromadě (28.4.) proti rozdělení, získat dividendu a přijmout nabídku na odkup akcie nově vzniklé společnosti Cetin (která se může od posledního odhadu ve výši cca 150 Kč za akcii lišit)
  3. Hlasovat pro rozdělení/nedělat nic, získat dividendu a ponechat si akcie v nově vzniklé společnosti Cetin, která ovšem nebude veřejně obchodovatelná na žádném evropském regulovaném trhu

 Ubíhají tedy poslední hodiny do momentu, kdy je možné z vlaku vyskočit?

Klíčové hlasování o dividendě a rozdělení O2 se blíží 

Abych ušetřila minuty těm, kteří tento krok ještě zvažují, odpovím hned NE. Dnešní datum je důležité především pro ty, kteří mají chuť spekulovat a akcie před hlasováním o rozdělení společnosti O2 nakoupit. Dnes je totiž poslední den, kdy se akcie O2 s nárokem na účast na valné hromadě obchodují. Prodat akcie mohou akcionáři kdykoli. Příští týden, za měsíc, prostě do té doby, než se společnost fakticky nerozdělí, což má být údajně 1. června. Kdo v tento datum nebude držet akcie stávající O2 C.R., nebudou mu nové akcie (akcie obchodovatelné zúžené O2 a akcie neobchodovatelné odštěpené společnosti Cetin) přiděleny.

Otázkou ovšem samozřejmě zůstává, jak se po dnešku bude cena akcií vyvíjet. Není pravděpodobné, že by cena akcií nějak výrazně narostla, a to ani po dnešní optimistické zprávě společnosti, že výsledky za 1. čtvrtletí výrazně překonají odhady analytiků. Akcie tak budou velmi pravděpodobně spíše pod tlakem. Současná cena u 220 Kč je navíc relativně zajímavou úrovní (v kontextu vývoje posledních týdnů), na které se akcie obchodovaly naposledy 12. února.

Jasným milníkem bude 24.4., kdy se akcie obchodují naposledy s nárokem na 13 Kč dividendu. Poté se dá očekávat pokles cen akcií. Pod tlak se však mohou akcie dostat už příští týden podle toho, jak se zbývající akcionáři budou chtít titulu před valnou hromadou zbavovat, jak bude na titul působit hrozba vyloučení z mezinárodních indexů (spekuluje se o vyloučení O2 z indexu MSCI kvůli nízkému podílu volně obchodovaných akcií na trhu – rebalance indexu MSCI by měla nastat k 12.květnu) či další rizika spojená s rozdělením společnosti.

Závěrem tedy nutno říci, že ten, kdo neprodá akcie dnes, ještě nemusí být z kola ven pro prodej v následujících týdnech a může si ještě slušně pohrát s kombinací všech možností, které se nyní k titulu pojí (ačkoli samozřejmě za cenu, která je pro málokoho, kdo v minulosti akcie O2 nakoupil, výhodná). Hodiny tikají v tuto chvíli hlavně pro ty, kdo chtějí do této hry ještě naskočit. Pro ty, kteří ještě v tuto chvíli přemýšlí, jak složit onu rubikovu kostku co nejlépe (nákup, hlasování, dividenda, prodej, přijetí nabídky na odkup akcií Cetin, setrvání v nové O2 i Cetin), je v každém případě důležitý následující harmonogram:

17.4. Poslední den, kdy se akcie obchodují s nárokem na hlasování na valné hromadě
21.4. Rozhodný den pro účast na valné hromadě
22.4. Termín pro doručení hlasovacích lístků od akcionářů, hlasujících o bodech valné hromady korespondečně
24.4. Poslední den, kdy se akcie O2 C.R. obchodují s nárokem na 13 Kč dividendu
28.4. Rozhodný den pro výplatu dividendy
28.4. Valná hromada, hlasování o 13 Kč dividendě i rozdělení společnosti
28.5. Datum výplaty dividendy
12.5. Revize mezinárodního indexu MSCI, ze kterého může být titul O2 vyloučen
13.5. Zveřejnění  výsledků O2 C.R. za 1Q 2015
1.6. Plánovaný zápis rozdělení společnosti do obchodního rejstříku, na pražské burze zůstanou akcie pouze zúžené společnosti O2 bez telekomunikační infrastruktury a vybraných aktiv, které přejdou do nové společnosti CETIN
15.6. Nabídka na odkup akcií CETIN

Newsletter