Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar se obchoduje v mírné ztrátě nad 1,0840 za euro. Koruna obrátila do lehkého zisku pod 25,35 za euro.

Téměř 80 % zaměstnanců se zajímá o sociální odpověd. svého zaměstnavatele

Sociální odpovědnost a udržitelnost se stávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost jednotlivých podniků. Firmy svými programy společenské udržitelnosti a odpovědnosti reagují na situaci na trhu práce, demografické změny i měnící se chování svých zákazníků a veřejnosti. Z průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že je pro více než tři čtvrtiny dotázaných důležité, zda je jejich zaměstnavatel odpovědný. Podle nich by velké firmy měli nejvíce podporovat férové chování k zaměstnancům (47 %), ochranu životního prostředí (46 %) a vzdělávání (30 %).

Sociální odpovědnost se stává často tématem, s nímž se setkávají žáci už na základní škole, což je také jedním z důvodů, proč má zejména mladší generace od zaměstnavatelů v této oblasti velká očekávání. „Společensky odpovědné chování podnikům přináší v dlouhodobém hledisku velké konkurenční výhody, jako je například zlepšení pozice na trhu či lepší image v očích zákazníků.  Na základní škole v Opavě jsme vedli žáky ke společenské odpovědnosti například v rámci projektu Šance pro každého žáka, jehož cílem je vytvoření kvalitních podmínek pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ říká Mgr. Ivana Chramostová, MBA, absolventka oboru Executive MBA na institutu CEMI a bývalá ředitelka ZŠ v Opavě.

Právě na institutu CEMI se mají možnost v této oblasti vzdělat i dospělí manažeři, kteří se s tímto tématem doposud příliš nesetkali. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nosných manažerských témat v posledních letech, učíme v rámci MBA studia manažery, jak k této problematice přistupovat, včetně praktické aplikace CSR ve své firmě,“ doplňuje Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

Podle Ipsosu firmy dnes nevidí CSR (Corporate Social Responsibility) jen jako charitu, ale snaží se propojit společenskou odpovědnost co nejvíce se svým oborem. Že se firmy budou věnovat přednostně tomu, k čemu mají nejblíže, je všeobecné očekávání široké veřejnosti.

Newsletter