Téměř tři čtvrtiny firem outsourcují daně, budoucnost daňařů je v datové analytice

Zdroj: Depositphotos

Outsourcing vnímá jako primární strategii pro jednu nebo více činností v oblasti daní téměř tři čtvrtiny firem. 43 % společností navíc za svou největší výzvu považuje zajištění daňového reportingu v souladu s dynamicky se měnícím prostředí daní, vyplývá z nového průzkumu Trendy v daňové transformaci 2023, který zveřejnila poradenská a technologická společnost Deloitte. 

Daňová oddělení firem po celém světě musí čím dál častěji reagovat na stále složitější změny a předpisy, včetně požadavků druhého pilíře OECD, ESG, globálních daňových povinností nebo nárůstu digitalizace – zejména v oblasti nepřímých daní. K tomu všemu budou podle průzkumu Deloitte v budoucnu čím dál častěji potřebovat úzce spolupracovat s datovými a technologickými experty a mít přístup k přesným a včasným údajům, která budou integrována napříč celou firmou.

“Rychle se měnící prostředí vyvíjí na daňová oddělení obrovský tlak. K jeho zvládnutí a splnění vytyčených cílů využívají daňaři stále častěji širokou škálu zdrojů – od IT a financí, které pomáhají integrovat daně do systémů ERP, až po získávání technologií a odborných znalostí prostřednictvím outsourcingu. Náš průzkum poměrně dobře zrcadlí to, co sami slyšíme od našich klientů. Studie rovněž poodhaluje, jak se po pandemii změnily priority, jakým transformačním úsilím firmy prochází a bez čeho se žádní daňaři a jejich týmy v budoucnu neobejdou,” říká Miroslav Svoboda, country leader Deloitte Česká republika.

Na otázku, která se týkala nejdůležitějších strategií firem k dosažení nižších nákladů respondenti nejčastěji uváděli zavádění či rozšiřování center sdílených služeb (53 %), přesun činností mimo daňová oddělení do jiných týmů v rámci podniku (48 %) a outsourcing třetích stran (40 %). Všechny tři tyto strategie se oproti výsledkům průzkumu z roku 2021 zvýšily.

“Čím dál častěji na činnostech souvisejících s daňovou problematikou spolupracují i lidé a týmy z jiných oddělení – napříč celou firmou a někdy i experti zvenčí. Jsem přesvědčen, že s rostoucí digitalizací a automatizací se daňová oddělení neobejdou bez úzké spolupráce s IT profesionály a datovými analytiky,“ myslí si Jaroslav Beneš, ředitel a CTO v oddělení daňového poradenství Deloitte, který stojí za zrodem několika technologických daňových nástrojů jako je například taxCube nebo Maják.

Klíčová zjištění z nového průzkumu trendů daňové transformace 2023

–  Závažnost a význam změn daňového reportingu v dynamicky se měnícím prostředí daní považuje za jednu z největších výzev v příštích třech až pěti letech 43 % firem.

– Náklady a efektivita jsou stále důležité, ale nejsou hlavní prioritou úsilí o daňovou transformaci. Ačkoli se téma měnících daňových zákonů a předpisů posunulo na první místo v agendě mnoha daňových oddělení, důležitým cílem zůstává dosažení vyšší efektivity. 31 % respondentů uvedlo zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů svých daňového oddělení jako jednu z priorit do příštích let.

– Hlavní strategií pro přístup k technologickým možnostem je outsourcing, který je dlouhodobě vnímán jako nástroj pro zvýšení efektivity. 54 % respondentů rovněž uvedlo, že klíčovým důvodem outsourcingu je získání přístupu k technologickým nástrojům. Jako důležitý přínos outsourcingu bylo rovněž zmíněno snížení potřeby kapitálových investic do technologií (45 %).

Na otázku, v jaké oblasti bude jejich daňové oddělení v příštích třech až pěti letech nejvíce potřebovat kvalifikované pracovníky, respondenti nejčastěji uváděli analýzu a správu dat nebo strategické informace založené na datech (44 %) – což souvisí s rostoucím významem datové analytiky a se zvýšenými požadavky států a úřadů na přímý přístup k daňovým údajům firem a obecně digitalizace finanční správy v globálním měřítku.

“Výsledky průzkumu mimo jiné nastiňují, že budoucnost celého oboru a požadavky na dovednosti daňařů dá vzniknout ‚hybridnímu daňovému odborníkovi‘. A není divu. Vzhledem k tomu, že se daňová oddělení reorganizují a přizpůsobují měnícímu se právnímu a regulačnímu prostředí, potřebují vytvářet profesionální týmy s novými požadovanými schopnostmi, zejména v oblasti správy dat a technologií,” dodává Jaroslav Beneš z Deloitte.

Průzkum Trendy daňové transformace provádí Deloitte každé dva roky už více než 10 let. Letošní šetření uskutečnil mezi 300 vedoucími pracovníky v oblasti daní a financí ve firmách napříč odvětvími, velikostí a regiony. Cílem bylo zmapovat vize a představu o budoucnosti v daňové oblasti na základě kvalitativních individuálních rozhovorů s daňovými manažery z velkých nadnárodních společností a získat hlubší vhled do jejich úsilí o daňovou transformaci.

Zdroj: Deloitte 

Newsletter