Terminátor útočí na Wall Street. Analytici v ohrožení

Přední společnosti na Wall Street mají zájem na mnohem širším využití umělé inteligence. Poslední zkoumanou oblastí, kde se tzv. „UI“ začala postupně uplatňovat, je příprava podkladů pro finančních analýzy a reporty. Díky intenzivnímu zájmu se tak na přední světovou burzu vrhlo několik startupů zabývajících se vytvořením softwaru, který by dokázal na základě sebraných dat vyprodukovat smysluplný výstup prezentovatelný vedení, akcionářům, ale i vlastním zákazníkům.

Krize a práce na Wall Street aneb peníze versus jistota

Ve finančním světě tak vzniká jistá obava z absolutního zdecimování analytické komunity, která by ve výsledku byla nahrazena několika málo výkonnými počítači. V několika případech se tak už dokonce téměř stalo. Někteří obchodníci, ale i finanční poradci byli jednoduše vyměněni za algoritmy. 

Jak ve své studii píše poradenská společnost McKinsey, „brilantní technologie jednu nahradí nejen obchodníky a analytiky píšící finanční analýzy a reporty, avšak má ambice na převzetí určitých povinností vrcholného vedení.“  O něco obdobného se pokusila například hongkongská venture capital firma Deep Konwledge Ventures, která se pokusila počítačem a příslušným algoritmem nahradit samotné představenstvo vybrané firmy.

Dle informací serveru Wall Street Journal byl prvním průkopníkem počítačem generovaných zpravodajských článků, resp. jejich základu, společnost Narrative Scince. Ta už v roce 2013 použila speciálně sestavený software k tomu, aby vytvořila nové prospekty služeb několika finančních společností. V tuto chvíli tvoří tyto podniky zhruba 60% podíl klientské základy zmiňované společnosti. 

V rámci snahy o celkové snížení nákladů a zvýšení vlastní efektivity na trhu se umělá inteligence dostává do chodu čím dál tím více finančních institucí. Většina softwarů vychází z interních databází, dokumentů a archivů, které spojuje prostřednictvím algoritmů, aby tak získala potřebný základ pro prezentaci firmy či svého produktu. Programy fungují levně a rychle, čímž tak firma může publikovat své analýzy mnohem častěji.

„Analytici potřebují svými reporty předejít samotné klientské myšlence, nikoliv jen stroze nahlásit, co se na trzích děje,“ řekl na otázku rostoucí obliby umělé inteligence Barry Hurewitz, provozní ředitel finanční společnosti UBS. Nejvíce se tento trend bude projevovat u velkých firem. Právě ty totiž budou mít zájem na své vlastní automatizaci.

Z konkrétních případů můžeme jmenovat například Credit Suisse, jež využívá platformu Qill zmiňované společnosti Narrative Science. Stejný pracovní základ pak používá i American Century Investment. Platforma nalezla své uplatnění obzvláště v oblasti vytváření souhrnu výkonnosti fondů či genezi výstupů ze zvolené databáze.

Kritici, poukazující na rostoucí využití „UI“ ve finančním sektoru, však tvrdí, že algoritmické softwary mají stále problém se zpracováním a smysluplném sesumírování vybraných dat. Hlavním argumentem je taktéž fakt, že analytici si udržují dobré vztahy a neustálý kontakt s výkonnými řediteli obchodovaných společností, od kterých pak získávají informace. V tomto směru je tudíž jejich činnost v podstatě nenahraditelná.

Algoritmus JPMorgan pozná, že chcete v práci škodit

Kdy i vám umělá inteligence sebere práci?

Vize Facebooku – budoucnost lidstva?

Newsletter