Těžařský boom v USA a druhá strana mince

V souvislosti s tragickým víkendovým zemětřesením v Nepálu, je obdobné téma v centru pozornosti ve Spojených státech. Vědci si jsou čím dál jistější, že za zemětřesením v USA stojí vrty na těžbu zemního plynu a ropy. Jejich názory potvrzuje řada studií. Doposud byly otřesy většinou malé a nenapáchaly větší škody než trhliny v omítce, popraskané cihly či pocuchané nervy. Seismologové ale varují, že rostoucí četnost otřesů dramaticky zvyšuje riziko na větší a více nebezpečná zemětřesení.

Možnost vzniku člověkem vyvolaného zemětřesení je „důležitou a legitimní obavou a je třeba, aby ji regulační orgány braly velmi vážně,“ řekl Jason Bordoff, zakládající ředitel Centra pro globální energetickou politiku na Columbijské univerzitě. Dodal, že firmy a státy mohou snížit riziko tím, že zavedou taková opatření, která budou činnost lépe monitorovat, nebo zavedou přísnější normy na recyklaci odpadní vody, která při vrtání vzniká. Zatím se vypouští do podzemí. Řada vládních a akademických studií však v posledních letech – včetně nejméně dvou zpráv zveřejněných v tomto týdnu – viní především „vrtný boom“ v USA, založený na rozmachu těžby z břidlic, který v posledních letech vytvořil kvantum pracovních míst a generoval velké daňové příjmy.

Ve čtvrtek vydala USGS (US Geological Survey) první komplexní mapy, zvýrazňující více než tucet oblastí ve střední a východní části USA, kde bylo zaznamenáno zemětřesení, u kterého vědci poukazují na fakt, že bylo způsobeno vrtnou činností. Zpráva říká, že umělá zemětřesení, vázaná na průmysl jsou na vzestupu. Jeho tvorbu vědci připisují především odpadní vodě, která je při vrtání vypouštěna do podzemí. To potvrdil i geofyzik USGS William Ellsworth. Agentura pro ochranu životního prostředí nicméně sdělila, že v reakci na studii USGS žádné nové právní předpisy nechystá.

Oklahoma – 2 až 3 otřesy denně…

Až do nedávné doby byla Oklahoma (jeden z největších producentů energie v rámci států USA) na hledání spojitostí mezi zemětřesením a vrtnou těžbou opatrná. Ovšem i průzkum Oklahoma Geological Survey začátkem tohoto týdne uznal, že je „velmi pravděpodobné“, že nedávná seismická aktivita byla způsobena odpadními vodami při vrtání. Podle státních geologů byla v roce 2013 v Oklahomě četnost zemětřesení až 70krát vyšší, než tomu bylo před rokem 2008. Oklahoma dříve zaznamenala ročně v průměru 1,5 zemětřesení o velikosti 3 a více stupně Richterovy škály. Podle geologů je nynější průměr takových otřesů 2,5 denně.

…už i v Praze

Největší zemětřesení, jehož původ je připisován právě odpadním vodám, mělo velikost 5,6 stupně Richterovy škály a zasáhlo město Prague ve státě Oklahoma, založené českými imigranty. Nárůst zemětřesení v Oklahomě vedl tamní regulační orgány k radikální revizi všech navrhovaných vrtů. Komise, která reguluje ropný a plynárenský průmysl, nařídila desítky vrtů zlikvidovat, zastavit provoz či změnit způsob těžby. To vše z důvodu obav, že by mohly být spouštěčem zemětřesení, řekl mluvčí Matt Skinner a dodal, že budou přijata i další opatření. 

Newsletter