The beauty premium: Proč mají krásní lidé vyšší mzdy?

Pokud jste si mysleli, že atraktivní lidé jsou úspěšní proto, že kromě krásy dostali do vínku ještě jakousi magickou kombinaci píle, talentu a schopností, nebojte – Bůh není zas až tak nespravedlivý. Ovšem úspěch ano; výzkumy ukazují, že trh práce je tak trochu povrchní.

Jestliže patříte ke krásnější polovině populace, máte na pracovním pohovoru vyšší šance, než vaši méně okouzlující rivalové. A pokud vypadáte dobře, můžete očekávat o 12 % vyšší mzdu než vaši hůře vypadající kolegové.

Psychologové tomu říkají beauty premium neboli „prémie za krásu“.  Rozdíly mezi příjmy atraktivních a příjmy neatraktivních lidí jsou signifikantní a dají srovnávat s rozdíly mezi příjmy mužů a žen či jednotlivých etnik. Markus Mobius a Tanya Rosenblat, vědci z Michiganské univerzity, identifikovali ve svém článku „Proč na kráse záleží“ (Why Beauty Matters) hned tři důvody, proč tomu tak je.

  1. Atraktivnější lidé jsou vnímáni jako schopnější

Experiment michiganských vědců ukázal, že zaměstnavatelé považují fyzicky atraktivní pracovníky za schopnější; a proto jsou jim ochotni zaplatit více. Mobius a Rosenblat modelovali proces najímání s fotografiemi, přičemž potenciální zaměstnavatelé byli připraveni nabídnout v průměru o 10,5 vyšší platy atraktivním uchazečům než těm méně atraktivním.

Šéfka České Miss: Krása a ženy hýbou světem

  1. Skvělý vzhled asociuje skvělou osobnost

Atraktivní lidé jsou nejen neprávem považováni za schopnější, ale tak nějak za lepší lidi obecně. Co se týče vzhledu, drtivá část populace totiž trpí „haló efektem“ – aniž bychom si to uvědomovali, často bereme něčí vzhled jako vypovídající o osobnosti dotyčného. A jinak na tom nejsou ani zaměstnavatelé.

Je to přirozené, jelikož na neznámém člověku si první všimneme toho, jak vypadá. A pokud vypadá dobře, pak máme tendenci očekávat, že je dobrý ve všem. Experimenty ukázaly, že atraktivní osoby považujeme za inteligentnější, mentálně zdravější, společenštější a sociálně obratnější než méně atraktivnější osoby. A dokonce i za sexuálně zdatnější.

  1. Vyšší důvěra znamená lepší výsledek

Mobius a Rosenblat pak v souvislosti s beauty premium upozorňují na jakési sebenaplňující proroctví, které je patrné nejen v práci, ale i ve vzdělávání. Učitelé mají sklon považovat atraktivnější žáky a studenty za více nadané, a proto se jim také ve škole více věnují. Tato důvěra posiluje jejich sebevědomí a také snahu, což si posléze odnášejí i do pracovního života.

Podobně to funguje i se sociálními a komunikačními dovednostmi; pokud se od krásných lidí očekává společenské a v pozitivním slova smyslu extrovertní chování, pak snadněji nacházejí sebedůvěru k tomu, aby takoví byli. Komunikační dovednosti pak přirozeně zvyšují produktivitu pracovníka, proto je pak zaměstnavatel ochoten zaplatit atraktivnímu zaměstnanci vyšší mzdu.

 

Newsletter