Tip: Investujte do „sociálně zodpovědných“ firem

Když se řekne „zodpovědné investování“, mnoho lidí si představí více či méně bohulibé činnosti firem, spojené s vysazováním stromků nebo tříděním odpadu – a sem tam nějaké vydělané peníze. Ve skutečnosti je ale zodpovědný přístup k podnikání velkým trendem v mnoha globálních i lokálních firmách – a jako na dalších trendech se dá i na této tendenci vydělat.

Na poli náboru mladých talentů dnes podle četných zpráv hraje prim work-life balance (tedy rovnováha mezi pracovním a soukromým životem) a sociální zodpovědnost firmy. Nadějným lidem s potenciálem nejde jen o rychlý výdělek, který je naopak často nabízen v nedůvěryhodných inzerátech, ale i o pocit, že se věnují něčemu smysluplnému a že je jejich práce rozvíjí.  Stejně tak i zákazníci často zjišťují původ výrobků a kladou větší důraz na reputaci firmy, která je vyrábí – byť přirozeně velmi bedlivě sledují i cenu, za kterou je nakupují. Také objem prostředků investovaných do příležitostí, které splňují kritéria zodpovědné firmy, rapidně narůstá, o čemž se můžete přesvědčit na prvním grafu v naší galerii.

Investování do sociálně zodpovědných firem a projektů navíc může investorovi kromě slušného dlouhodobého výdělku přinášet také pocit, že jeho investice přispívají k udržení kvalitního životního prostředí nebo harmonických vztahů na pracovišti a že produkty, se kterými přicházejí na trh firmy, které spoluvlastní, neškodí lidskému zdraví.

Sociálně zodpovědné firmy jsou dnes lídry v inovacích na mnoha trzích a mají velký potenciál do budoucnosti. Z toho vyplývá logická otázka, kterou si investor může položit – „Jak se na tomto trendu můžu podílet a umístit část svého portfolia do společensky odpovědných firem?“ V tomto článku se zaměříme na strategie investování do zodpovědných firem spojené s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které jsou stále oblíbenější alternativou podílových fondů, a se kterými lze jednoduše obchodovat skrz online brokera.

Symbol Název Poplatek za správu Počet vlastněných akcií Zhodnocení od 1.1.2015
WIL Women in Leadership ETN 0.45% neuvedeno 3.60%
DSI KLD 400 Social Index Fund 0.50% 399 2.50%
KLD iShares MSCI USA ESG Select ETF 0.50% 99 1.81%
EQLT Workplace Equality Portfolio ETF 0.75% 198 2.76%
HECO EcoLogical Strategy ETF 0.95% 69 1.24%

Klasickými reprezentanty ETF, které ve svém portfoliu drží firmy, dbající na společenskou odpovědnost a pozitivní dopady své činnosti v sociální a environmentální sféře (společně s corporate governance se jedná o tzv. rámec ESG), jsou KLD 400 Social Index Fund (DSI) a iShares MSCI USA ESG Select ETF (KLD). Kromě velkých nadnárodních firem se zaměřují možná překvapivě i na středně velké podniky. Z hlediska sektorů u obou ETF mírně převládají technologické firmy (kolem 22 %), jinak jsou však rozložené napříč celou řadou odvětví. DSI a KLD dosahovaly za poslední rok velice podobných výsledků jako americký index S&P500; svým investorům tak přinesly zhodnocení 13,41 %, respektive 13,16 %. Pokud se potvrdí hypotéza o příznivých dopadech zodpovědné firemní politiky na dlouhodobý úspěch na světových trzích, mohly by tyto investice i v dlouhém období překonávat výnosy trhu – přičemž je však třeba zohlednit výši poplatků, která je o něco vyšší než u indexových fondů, ale zároveň nižší než v případě podílových fondů.

Mezi méně obvyklé fondy patří Women in Leadership ETN (WIL), který cíleně kupuje jen akcie firem, kde mají větší slovo ženy. Kritériem výběru je, že firma má buď na postu CEO ženu nebo má alespoň 25 % výkonné rady obsazeno osobami něžného pohlaví – případně obojí najednou. Výzkumy z University of British Columbia a dalších univerzit ukazují, že ženy mohou řídit firmu pečlivěji než muži a že mají tendenci provádět méně špatných akvizic, na kterých velké firmy zbytečně ztrácejí peníze i potenciál do budoucnosti – často s potřebou provedení náročných divestic. Nedá se samozřejmě jasně usuzovat, že se firmám řízeným do větší míry ženami bude určitě dařit lépe, přesto jde o zajímavou myšlenku, kterou stojí za to sledovat. Při zvažování investice do tohoto fondu je ale třeba počítat s tím, že má strukturu o něco odlišnou od klasických ETF. Jedná se totiž o Exchange Traded Note (ETN), což je obdoba burzovně obchodovaného fondu, která má ovšem omezenou dobu trvání a vykazuje znaky dluhopisu.

Dalším poněkud nečekaným investičním nápadem může být burzovně obchodovaný fond Workplace Equality Portfolio ETF (EQLT), který pečlivě vybírá do svého portfolia firmy, které jsou vstřícné k zaměstnávání gayů, lesbiček a obecně LGBT osob. V dnešní době se šíří názor, že diverzita na pracovišti přispívá k větší kreativitě a otevřenosti novým myšlenkám. Lepší fungování týmů, které jsou rozmanité, podporuje na vědecké úrovni také výzkum z MIT. Souhrn poznatků z různých výzkumů objevíte v galerii obrázků. Tento trend by tedy v dlouhodobém horizontu mohl hrát do karet vlastníkům tohoto ETF. Kdo ví, jestli se samotná myšlenka fondu nezrodila v investiční firmě s nadprůměrnou rozmanitostí zaměstnanců.

Nedávno se objevil také nový fond od Barclays, který se zaměřuje na firmy, které svou činností usnadňují život postiženým lidem. Fond má poněkud dvojznačný název Return on Disability ETNs (RODI) a mnoho informací o něm bohužel není dostupných.

Nevýhodou výše zmíněných ETF zaměřených na zodpovědné investice může v této době být silné zaměření na americké trhy. Některé mají dokonce portfolio složené čistě z amerických firem. Pro investování do společensky odpovědných firem ale existuje celá řada dobrých důvodů, které jsme si v článku krátce představili.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter