Euro umazává proti dolaru část včerejších ztrát a posouvá se nad 1,1640 EURUSD: Měny regionu mírně sílí. Koruna se po včerejším oslabení obchoduje nad 25,60 za euro, je tedy nejslabší od července.

Tohle blondýna nikdy nespočítá. Jenže co když má za sebou Czechitas?

Jsme komunita, která inspiruje, vzdělává a uplatňuje nové talenty v IT k posílení diverzity a konkurenceschopnosti. Naše příběhy nekončí absolvováním kurzu, ale konkrétním uplatněním znalostí v praxi. Ženy v sobě totiž nemají „zakódován“ nízký zájem o IT již od narození. Má své důvody. My chceme ženy a dívky inspirovat a dodat jim sebevědomí, že i ony mohou působit na poli IT a technologií. V rozhovoru to pro server Roklen24 řekla Dita Přikrylová, CEO & Founder Czechitas.

Jaké měla organizace Czechitas cíle v době, kdy jste ji zakládala?

Czechitas jsme založili v roce 2014 s cílem dát více IT do žen. Dlouhodobě se snažíme o zvýšení podílu žen v IT pozicích, ale opačným způsobem. Chtěli jsme jen ženám ukázat, že IT může být i pro ně a nemusí se ho bát. Dodat jim sebevědomí, aby mohly změnit svoji kariéru. Původní záměr byl připravit ženy na juniorské pozice v IT a propojit je s jejich potenciálními zaměstnavateli.

Jaké cíle máte dnes?

Dnes už jsme dál. Jsme komunita, která inspiruje, vzdělává a uplatňuje nové talenty v IT k posílení diverzity a konkurenceschopnosti. Naše příběhy nekončí absolvováním kurzu, ale konkrétním uplatněním znalostí v praxi: přihláškou na vysokou školu se zaměřením na technologie, získáním nové práce v IT, dovedností pro výkon stávající, ale měnící se profese, nebo spuštěním nového projektu. Naší ambicí je stát se během tří let v Česku největší komunitou a relevantní institucí neformálního vzdělávání v IT a jeho uplatnitelnosti v profesích budoucnosti. Chceme dosáhnout na sto tisíc studentů a vytvořit jak online, tak fyzická místa komunitního vzdělávání.

Původně byli Czechitas zaměřeni na ženy, krátce po založení se jejich cílová skupina rozšířila i na děti. Statistiky ukazují, že zájem žen o studium v oborech IT je nízký. Jak tento trend pozorujete ve vašich kurzech? Je tento poměr daný už v dětství nebo mají dívky tendenci odklonit se od IT oborů spíš až v určitém věku?

Určitě to není v dívkách „zakódováno“ už při narození. Postupně přejímají určité stereotypy společnosti, ale to není pro jejich vývoj rozhodující. Podle velkého průzkumu společnosti Microsoft ztrácejí české dívky nejvíce zájem o STEM obory ve věku 13–15 let. Důvodů je mnoho, ale mezi ty nejdůležitější můžeme jmenovat nedostatek ženských vzorů, nízkou provázanost výuky s praxí a nedostatečnou podporu rodiny. Proto se věnujeme těmto dívkám a snažíme se, aby je matematické a vědní obory bavily i po absolvování základní školy.

Máte nějaké tipy, co udělat, aby dívky o obor IT a technické obory obecně neztrácely zájem? Máte obecný návod, jak inspirovat školy a vzdělávací instituce, aby uměly dívky správně podpořit?

Vždy je to o konkrétní výuce i nadšení učitele. V Česku znám tolik skvělých učitelů, kteří každoročně přispívají zajímavými hodinami výuky nejen IT, ale i ostatních u žen méně oblíbených oborů. Příkladem může být například počítání slev v obchodech místo zlomků a koláčových grafů, vytváření vlastních blogů v informatice nebo v chemii zkoumání složení make-upu či laku na vlasy namísto lepidla. Podle mě je ale nejdůležitější dívky inspirovat a dodat jim sebevědomí v pubertě, kdy jsou na jakoukoliv kritiku nejvíce citlivé. Například věta: „Holky na matiku nejsou,“ nebo: „Tohle blondýna nikdy nespočítá,“ jsou typickými ukázkami uzavření dívek před světem, který by jim možná mohl ukázat úplně jiné životní cesty. Vždycky bude platit, že kluků bude na informatice více. Ten poměr by se ale měl blížit spíše 2 ku 1, jako je tomu v Bulharsku, a ne 9 ku 1 jako u nás. Taky bychom se měli všichni snažit zatraktivnit obor technologií. Aby bylo dostatečně “cool” pro holky si na instagram feed přidat v sobotu fotku z workshopu programování, namísto tisíceré fotky dnešního outfitu.

Czechitas se během doby změnili z nadace založené na dobrovolnících ve firmu, která úspěšně získává granty (např. od společnosti Google). Sledujete nějaké změny, které se s touto transformací pojí a Czechitas zásadně ovlivnily?

Czechitas se mění a dnes jsme samozřejmě jiná organizace, než jsme byli loni, před třemi nebo dokonce pěti lety. Jedno ale zůstává stejné. Pořád jsme organizace tažená především srdcem a vůlí celého týmu a za to jsem neskutečně ráda. Jsme sice daleko větší, ale ducha jsme neztratili, i když na různé výše úvazku zaměstnáváme už více než 50 lidí. V loňském roce jsme růstu a našemu fungování v sedmi regionech přizpůsobili organizační strukturu a procesy. Plánujeme nejen finančně ale i strategicky. Zároveň musíme sledovat moderní trendy ve světě, abychom nikdy neztratili krok a stále šli s dobou. Vzdělání v IT je neuvěřitelně dynamická disciplína, která vyžaduje neustálé inovace.

Czechitas se v současné době zaměřují na obecné získávání povědomí o IT oborech, ale zároveň i rekvalifikují. Která oblast převažuje?

Pokud se zaměříme na počty workshopů, tak převažují ty krátkodobé „popularizační“, kde se snažíme ukazovat základy jednotlivých oborů a nadchnout ženy pro celoživotní vzdělávání v IT. Na jednodenní workshopy navazují dlouhodobé intenzivní kurzy. Před čtyřmi roky jsme pak zařadili semestrální kurzy Digitální akademie, které mají opravdu vysokou úspěšnost ve změně pracovního směru absolventek. Zhruba 50 % z nich se po úspěšném absolvování tříměsíčního intenzivního kurzu prosadí na juniorských pozicích v IT, zcela změní svou kariéru. Tyto kurzy aktuálně běží v Praze, Brně a Ostravě se zaměřením na vývoj webu, datovou analytiku a programování. V roce 2020 je chceme rozjet také v menších krajských městech, například v Českých Budějovicích a nové téma Testování.

Pomáháte vašim absolventům uplatnit se na trhu práce? Sledujete jejich další rozvoj a kariéru? Jaké máte zkušenosti se získáváním firem, které by mohly vaše absolventy zaměstnat? Jak komunikace s nimi probíhá?

Práce s našimi absolventkami je trvalá. Sledujeme další vývoj a snažíme se je motivovat do dalšího sebevzdělávání. Pořádáme pro ně kariérové a pracovní veletrhy, workshopy rozvoje osobnosti, snažíme se je naučit své nápady prezentovat a prodávat, oceňujeme nejlepší bakalářské práce. Dokonce se snažíme pracovat i s těmi, které už pracují, aby se zpětně účastnily našich workshopů jako lektorky. Protože právě ony nejvíce rozumí účastnicím kurzu.

Vašimi absolventy jsou ženy, které často nabízejí zaměstnavateli částečný úvazek. Jaké zkušenosti máte s otevřeností těchto firem vyjít novým zaměstnancům v oboru vstříc?

V tomto ohledu máme dobré zkušenosti. IT je obor, který je možná nejflexibilnější stran možností práce. Firmám většinou nedělají problémy částečné úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba. Prakticky všechny tyto výhody jsou pro ženy, obzvláště když mají děti, skvělé. Mohou si dobře sladit svůj rodinný a pracovní život, a přitom se podílet na zajímavých projektech v motivujících týmech a dál na sobě pracovat. Model, který znali naši rodiče, že se 20 let vzděláváte a následně 40 let se svými vědomostmi pracujete, už není úplně aktuální. Doba hodně zrychlila a vzdělávat se bude potřeba po celý život, jinak vám ujede vlak. Z tohoto pohledu jsou vůbec nejohroženější ženy mezi 30 a 45 lety věku. Ty ještě musí na změny pracovního trhu a automatizaci reagovat. Je zajímavé, že na našich kurzech už potkáváme i doktorky nebo vědkyně, protože IT dnes proniká do všech oborů.

V současné době muže na kurzech neodmítáte, nicméně ženy mají přednost. Plánujete se více otevřít i mužům? Myslíte si, že s příchodem většího počtu mužů bude třeba koncept kurzů upravit?

Dlouhodobě vidíme na trhu potenciál především v ženách. Zapomenutých mužských talentů je v IT méně. Ženy patří dlouhodobě mezi skupiny nejvíce ohrožené digitalizací a automatizací v příštích deseti letech, a to potvrzují i studie (například podle studie McKinsey).. Do budoucna ale chceme reagovat na výzvy společnosti a mužskou skupinu určitě nezatracujeme. Zvlášť v online výuce, kterou zkoušíme teď v době koronavirové. Jedno je dnes jasné: digitální gramotnost je bezpohlavní a budou ji potřebovat úplně všichni!

Kdybych se rozhodla změnit svoji kariéru a začít pracovat v oboru IT, co byste mi doporučila? Máte nějaký ověřený seznam kroků, které se dlouhodobě ukazují jako nejlepší, aby změna v kariérním směřování o 180 stupňů proběhla úspěšně? A jak dlouho to trvá?

Poradila bych Vám: „Přihlas se k nám na kurz a objev svůj talent.“ Asi neexistuje univerzální cesta. Některé ženy si vyzkouší několik kurzů a teprve potom zjistí, co je nejvíce baví, jiné to vědí od počátku a jdou si za svým cílem napřímo. Nejkratší doba je asi 3 měsíce, právě na to je cílena již zmíněná Digitální akademie. Pokud ji absolvujete, máte velkou šanci, že se Váš život obrátí o 180 stupňů, tak jako tomu loni bylo u skoro 200 absolventek.

Momentální doba je na změnu kariéry možná vůbec nejlepší. Mnoho z nás je doma a přemýšlí večer nad tím, jestli se podívat na film, seriál, přečíst knížku anebo se něco nového naučit. Existuje mnoho dostupných materiálů zdarma, kde může každý začít a objevit svůj talent. Všechny je máme sepsány na našich stránkách. Držím všem palce, ať dělají práci, která je bude bavit.

Dita Přikrylová je datová analytička a ředitelka organizace Czechitas, kterou v roce 2014 založila. Absolvovala Gymnázium Jakuba Škody v Přerově. Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v roce 2011 obhájila bakalářskou práci na téma „Optimalizace podnikových procesů zavedením čárových kódů“, v roce 2013 pak diplomovou práci s tématem „Řízení projektů nasazením podnikových portálů“ a získala titul inženýra.
Ve studiu pokračovala na Fakultě informatiky, na jejíž katedře počítačových systémů a komunikací v rce 2016 obhájila závěrečnou práci v angličtině na téma „Business intelligence models for capturing and analysis of enterprise marketing data. Na ekonomicko-správní fakultě se přihlásila na doktorské studium s cílem dostat do ekonomie více informatiky.
Pracovala jako risk konzultant a datová analytička, ale po úspěchu kurzu programování webových aplikací se s kamarádkou rozhodla založit neziskovou organizaci Czechitas a v pořádání workshopů především pro ženy pokračovat. V rozhovorech přednáškách uvádí, že malý počet žen pracujících v oboru IT je zakořeněn především ve stereotypech a představuje na trhu práce velký nevyužitý potenciál.

Newsletter