Tomáš Budník: Miliardy pro PPF nesou O2 budoucnost

Žádost PPF o půjčku bezmála 25 miliard korun, spekulace kolem rozdělení čí přímo roztříštění společnosti, nejasno kolem dividendy a setrvání akcií na pražské burze. Hlavní důvody napětí kolem akcií a samotné společnosti O2. Miliardy pro PPF nejsou rizikem, ale otevřením spousty výhod a nových šancí pro O2. Umožní rozvoj i akvizice. Padnou okovy, spojené s převzetím. O2 nepovedou Číňané, dodavatelem LTE je Nokia. Snaha firmu drobit je nesmysl. Věřím, že závěr roku přinese posun a obrat OIBDA může přijít do dvou let, říká v exkluzívním rozhovoru pro Roklen24 generální ředitel O2 Tomáš Budník.

R24: Kolem O2 plynou zejména tři, pro trh a drobné akcionáře třaskavá témata: dividenda a setrvání akcií na burze, žádost PPF o téměř 25 miliard korun financování a vyčlenění části aktivit firmy včetně spekulací o jejím rozdělení či dokonce roztříštění do vícero společností. Bude O2 dál vyplácet dividendu?

Nemáme korporátně napsanou dividendovou politiku, zatím se vždy řídila rozhodnutím valné hromady v rámci rozdělování zisku. Nemáme teď žádnou lepší odpověď, než tu, že budeme standardně pracovat s maximalizací hospodářského výsledku.

R24: O2 je významný titul pražské burzy. Jednoznačně dividendový titul. Rozhodující o úrovni celého českého akciového trhu. Je zájmem managementu O2 dále vyplácet dividendu? Ponechat akcie na pražské burze?

Máme před sebou rozhodnutí o finanční asistenci PPF. Mým primárním cílem je maximalizovat zisk pro společnost a chovat se s péčí řádného hospodáře a to také dělám. Úvahy o budoucnosti na burze, jak bude společnost vyplácet dividendu, to jsou otázky, které je nutno adresovat našemu majoritnímu akcionáři. Já se musím dívat na maximalizaci pro všechny akcionáře.

R24: Podle čerstvé pozvánky bude valná hromada 17. prosince rozhodovat, zda si O2 vezme úvěr až 31,8 miliardy korun a půjčí PPF 24,8 miliardy korun. Je to prospěšné největšímu akcionáři, PPF. Čím je to prospěšné O2, její budoucnosti, rizikovému profilu a všem jejím akcionářům?

My to vnímáme jako velkou výhodu pro O2. Jde o finanční asistenci dle zákona o korporacích, velmi přísně regulovaný proces. Rozhodne valná hromada, my jsme připravili zprávu s podmínkami, za nichž lze asistenci poskytnout. Vidíme řadu příležitostí.

O2 se stane ještě víc součástí finanční skupiny PPF a máme k dispozici trh s financováním s potenciálně lepšími podmínkami, než si v dnešní době umíme zajistit sami. S úvěrem až 32 miliard se dostaneme na výrazně nižší náklady.

PPF po nás chtěla nějaký mechanismus úroků, ale my jsme odpovídali, že úrokové podmínky chceme nastavit tak, že pro O2 vygenerujeme čistý výnos včetně průběžného splácení úroků.

Integrace O2 do skupiny PPF není jen finanční, je to o řadě know-how. Například už dnes financování hardwaru realizujeme ve spolupráci s Homecredit ze skupiny PPF. Jinou rozvojovou aktivitou je zlepšení prodeje hardwaru v prodejních sítích, využití synergií s projektem Eldorado, druhým největším řetězcem s elektronikou v Rusku ze skupiny PPF. Prodáváme téměř 400 tisíc telefonů, ale jen zhruba čtvrtina zákazníků si u nás tato zařízení kupuje, ostatní si je pořizují na volném trhu, aniž vědí, že je u nás často mohou získat výhodněji. Dobrá a viditelná spolupráce je O2 Arena, kterou využíváme jako „chrám technologie“.

Významná je možnost odstranění omezujících podmínek, takzvaných kovenantů, které měla PPF v rámci akvizičního financování. To by O2 mělo umožnit flexibilnější využívání všech vygenerovaných finančních prostředků. Jsou to podmínky, jak nakládat se ziskem, větší volnost v oblasti akvizic, získávání externích financování. Transakce také optimalizuje kapitálovou strukturu O2.

R24: Vy tedy nevnímáte rizika tohoto kroku?

Rizikem je případná neschopnost O2 úvěr splácet, čehož se neobáváme. Zadlužení O2 je nízké, stále máme další úvěrovou kapacitu, Standard & Poor’s potvrdila O2 dlouhodobý úvěrový rating s plným vědomím žádosti o poskytnutí finanční asistence. Pokud jde o hlavní podmínky úvěru, je splatný nevýše za 7 let a účelový, na splácení akvizičního dluhu nebo nákup dalších akcií O2, na nic jiného toto financování nelze použít. Úroková míra se odvíjí od šestiměsíčního PRIBORu plus úroková marže a přirážka. Výši dělali nezávislí poradci a věříme, že podmínky jsou nastaveny správně. PPF může úvěr splatit předčasně, s podmínkou úhrady všech souvisejících nákladů. Úvěr musí být zajištěn ručitelským prohlášením z úrovně celé skupiny PPF.

My sami chceme získat úvěr 31,8 miliardy korun se splatností do 6 let a mít tak možnost zbývajících 7 miliard použít pro O2. Vedle části pro finanční asistenci PPF chceme konsolidovat stávající zadlužení O2 a financovat rozvojové projekty společnosti. I my budeme po bankách požadovat právo předčasně splatit celý úvěr či část bez povinnosti platit poplatky či penále za předčasné splacení.

R24: Dá se očekávat ze strany PPF plné čerpání asistence?

Předpokládáme, že PPF bude čerpat celou finanční asistenci.

R24: Otázka růstu, dnes velmi nízkého, zadlužení O2 je na stole řadu čtvrtletí. Kolik si můžete dovolit půjčit, abyste se dostali na průměrné dnešní zadlužení sektoru?

Polské telekomunikace se zadlužením pohybují kolem 2,5násobku EBITDA, Deutsche Telekom či španělská Telefónica jsou pod trojnásobkem. Bavili bychom se o kapacitě kolem 45 miliard korun.

R24: Zmínil jste rating Standard & Poor‘s. Pokrývání jste se ale rozhodli ukončit a na trhu toto rozhodnutí docela rezonovalo…

V rámci úspor nákladů, poplatků za ratingovou agenturu. Rozcházíme se v dobrém, S&P po našem oznámení udělala závěrečný rating, ve kterém nám známku potvrdila. My v tuto chvíli neočekáváme vydávání například dluhopisů, kde bychom ratingovou agenturu potřebovali. Pokud to v budoucnu bude třeba, můžeme takový krok zpátky udělat. V oblasti nákladů jsme učinili i další nepopulární opatření, včetně platů ve středním i nejvyšším managementu. Vítaná rozhodně také nebyla…

R24: Jak daleko jsou úvahy v O2 o vyčlenění části aktivit?

To budu komentovat velmi rád. Určité médium vydalo zprávu, že připravujeme firmu na rozdělení do několika společností, že ji chystáme do rukou čínských investorů…Je to nesmysl!

Nikde v našich úvahách nepadlo rozdělit firmu do více kusů. My jsme v polovině srpna oznámili záměr analyzovat možnost oddělit infrastrukturu od operátora samotného. Je to něco, co evropští regulátoři doporučují. Jedním z příkladů je Velká Británie a vyčlenění infrastruktury British Telecomem. My děláme analýzu, zda má smysl to udělat dobrovolně.

V médiích padly i úvahy, zda „znovu uděláme Český Telecom a Eurotel“. Ne. Zvažujeme vyčlenění kompletní infrastruktury. To jsou kabely v zemi, nemovitosti, telekomunikační věže. To je jedna část. Druhou by byl mobilní operátor O2, který by vlastnil licence, kórové systémy, billing, vztahy k zákazníkovi. Vidíme v tom několik příležitostí, ale není to jednoduchá věc a stále ji analyzujeme.  

R24: Co spekulace o čínském investorovi?

K diskusi o čínských investorech, o tom, že zde čínské firmy masívně dodávají technologie. My jsme čerstvě vybrali dodavatele na LTE sítě. Je to finská společnost Nokia. Vybíráme nejlepší technologii za nejlepší cenu, soustředíme se na poměr cena výkon a nesouvisí to s tím, kdo je Číňan, Němec nebo Fin. Rozhodně se ohrazujeme proti informacím, že bychom reportovali v čínštině, nevedeme žádná jednání s potenciálními zájemci. Je to lež!

R24:  Co je hlavní motiv k vyčlenění infrastruktury?

Zaměření se na ty dva byznysy pořádně. Pokud bychom to udělali, vznikly by dva managementy a dvě firmy, které by si řídily svůj byznys. Operátor bude mít brand O2. Typický vztah se zákazníkem je v řádech jednotek let, tím se řídí investiční horizont. Je krátkodobý, je to o efektivitě prodeje, zkušenosti s brandem O2.

V infrastruktuře je to ale něco úplně jiného. Diskutujete a přemýšlíte v horizontu desítek let, typicky investujete na 10 až 15 let, snažíte se o minimální provozní náklady. Taková firma se řídí jinak. Jiný způsob práce, řízení firem, investování do těch firem. To je hlavní benefit.

R24: Co na to český regulátor?

V rámci těchto úvah jsme byli v kontaktu s českým regulátorem a jsem přesvědčen, že on by v rámci transparence trhu takovouto změnu vítal.

R24: Berete si půjčku 4 miliardy korun na vyrovnání závazků s bývalým většinovým akcionářem, skupinou Telefónica. Jsou to platby za další užívání značky O2, nebo něco dalšího?

Jde o krátkodobý úvěr na tři plus tři měsíce s možností jej prodloužit. Chceme zaplatit závazky, které se týkají značky, ale i roamingových a dalších partnerských služeb v rámci sjednané čtyřleté smlouvy, ve které budeme pokračovat. Právě i tento úvěr budeme refinancovat novým, výhodnějším syndikovaným úvěrem.

R24: Kdy dojde na platby za značku O2? Za období do roku 2018 či až 2022? V průběhu posledního čtvrtletí letošního roku?

V průběhu letošního 4Q máme v úmyslu uhradit platby do roku 2018. Využitím tohoto našeho práva dojde k prodloužení doby užívat značku O2 o jeden rok, tedy do 2019. Následně máme k dispozici opci na značku O2 až do roku 2022.

R24: Platba předem dle Vašeho prohlášení znamená zlevnění dalšího užívání značky O2. Můžete říci úsporu?

Bohužel ne, to je součástí obchodního tajemství. Související náklady budou součástí účetní závěrky a ověřeny auditorem.

R24: Opakovaně v našem rozhovoru padlo slovo akvizice. Nečekám, že mi teď řeknete jméno akvizičního cíle, ale oblast, směr, rámcová velikost?

My se díváme oportunisticky na příležitosti na trhu a zvažujeme je. Jsou v oblasti telekomunikačních služeb a ICT. V telekomunikacích jsou to diskuse s malými hráči, virtuálními operátory a podobně. U ICT jsou to věci, které by se nám hodiny do portfolia, například u cloudových služeb.

R24: Prosincová valná hromada bude projednávat změnu kompetencí dozorčí rady. Co je cílem?

Je tam spousta bodů, které se týkají zvýšení pravomocí představenstva. My po asi třičtvrtě roce běžných provozních činností přicházíme na věci, které jsou brzdou. Já stále opakuji, že chci prosazovat a prosazuji osobní zodpovědnost manažerů, efektivitu, rychlejší rozhodování, selský rozum. Chceme odstranit některé administrativní zdržení a bariéry ve fungování představenstva vůči dozorčí radě. Jsou to věci, týkající se provozního fungování, drobných akvizic, výše kontraktů se schválením dozorčí rady, změn vedení v jakékoli dceřiné společnosti ke schválení dozorčí radě… Jsou to věci, které možná měly v minulosti určité odůvodnění, nyní to ale tak nevidíme. My se snažíme proces rozhodování očistit a zrychlit. Představenstvo má řídit společnost, dozorčí rada dohlížet.

R24: O2 prezentovala první kvartální výsledky pod Vaším vedením. Jste s nimi spokojen?

Já jsem s výsledky třetího kvartálu spokojen byl. Byli jsme zhruba na konsensu očekávání, trh očekával o něco nižší tržby a o něco vyšší úspory v nákladech. Hlavní roli hraje mix výnosů a mix nákladů. Výnosy mají různou maržovost a je jednoduché zvyšovat výnos například v mezinárodním tranzitu, což ale je byznys, který má relativně nízkou marži a zvyšuje i provozní náklady. My se víc a víc díváme na to, jak řídit marži, primárně OIBDA, a jak řídit cash, všechny transakce, které ovlivňují aktivity pod čarou.

Myslím si, že máme pořád příležitost, jak pracovat s výnosovou i nákladovou částí. Ve čtvrtém kvartále budeme pokračovat v aktivitách, které znamenají jak snižování nákladů a úsporná opatření, také v oblasti rozvoje a prodeje služeb. Odkryji to, že reportujeme čísla ještě podle metodiky španělské Telefóniky. Zvažujeme radikální změnu v reportingu tak, aby ta čísla byla čitelnější.

R24: Kdy změna ve vykazování přijde a co přinese?

Změnu můžeme udělat jednou za rok. Pokud tedy něco uděláme, tak v reportingu za první kvartál příštího roku. Změny zřejmě uděláme, protože reporting tak, jak jde dnes na burzu, je podle metodiky španělské Telefóniky, a byl uzpůsoben struktuře tak, jak ona reportuje své výsledky všude po světě. To znamená trochu jiné nákladové i výnosové kategorie.

R24: Jsme za polovinou posledního čtvrtletí roku. Co od něj očekáváte na úrovni výsledků a směrem k celoročnímu cíli zpomalení poklesu tržeb, který jste potvrdili?

Věříme, že ukážeme další zlepšení trendu jak v oblasti nákladů, tak výnosů. Konkrétní kroky souvisejí s tím, že pokud chceme dodržet guidance a otočit do budoucna trend v poklesu zisku, musíme dělat věci, které nás na to vybaví. Rozvoj LTE sítě souvisí s úsporou nákladů i s novými výnosy. Do konce roku chceme pokrytí 93 % populace rychlým mobilním internetem LTE nebo 3G. To souvisí se společným pokrýváním s konkurentem T-Mobile, efektivnějším a kvalitnějším, než kdybychom to dělali sami.

Celá podzimní a vánoční kampaň stojí na hardwaru, který podporuje LTE, nabízíme bonusy při aktivaci datových balíčků. Dnes máme v síti kolem 40 % smartphonů a těchto Vánoc chceme využít k prodejům LTE hardwaru, posílit využití těchto zařízení i dat. Spadá do toho i nasazení kampaně na O2TV Go, tedy možnost sledování televize na těchto zařízeních.

R24: Co jsou stavební kameny, které by měly otočit a popohnat vývoj tržeb?

Je to o mobilních datech. O penetraci smartphonů v síti, o zařízeních, podporujících možnost kupovat si mobilní data. Řada zákazníků dnes nemá aktivní data, u nižších tarifů nebo předplacených služeb jsou to miliony zákazníků. Máme motivaci z předplacených udělat tarifní zákazníky a nabídnout jim data. Máme motivaci zákazníkům z nižších tarifů FREE bez dat nabídnout tarify s datovými službami.

Druhý driver je celá oblast xDSL a pro mě je to návrat ke kořenům. Máme obrovskou infrastrukturu, ale reporting se donedávna odehrával na tom, jestli máme méně nebo více SIM karet než konkurenti a kolik jsme jich aktivovali. Nás tohle číslo vůbec nezajímá. Často to byly SIM karty, které neměly vůbec žádný pozitivní přínos do našeho byznysu. V rámci naší strategie jsme se zaměřili zpět na fixní infrastrukturu a představujeme zákazníkům, na co vše jde xDSL použít. Po více než roce počet zákazníků na ADSL roste, včetně růstu poměru VDSL, kde budeme hodně investovat. VDSL proti 8 megabitům nabízí až 40 megabit, my ale budeme zkoušet vectoring, tedy možnost na takového metalické infrastruktuře zrychlit až na 70 až 80 megabitů za sekundu. Do toho dáváme investiční peníze na příští rok, upíráme obchod i marketing. Na takovéto infrastruktuře pak můžeme dobře prodávat a provozovat IP televizi jako driver, který dnes roste nejrychleji. Statistiky trhu placené televize v ČR potvrzují, že rosteme velmi rychle. Možnost připojit si naši IP televizi mají zhruba 2,3 milionu zákazníků, dnes máme necelých 200 tisíc zákazníků a je tady obrovský potenciál. Od našich zákazníků víme, že se jim líbí unikátní obsah, například Premiere League, a služby, které jiné televize nemají, jako je time shift. Vidíme, že kdo vyzkouší naši O2TV, už se ke klasické lineární televizi nechce vrátit.

R24: Co nové služby, nové oblasti?

Příležitosti vidíme u ICT služeb, typicky cloudu. Připravujeme služby do úrovně aplikací, které si můžete představit třeba jako Office365, je to ale jen přirovnání. Hodně jsme se účastnili také diskusí kolem zákona o kybernetické bezpečnosti na úrovni velkých dat, firewalů i antivirů na domácí úrovni.

Další příležitosti vidíme v oblasti takzvaných big dat a informací, které máme k dispozici. Jsme schopni využívat informace o pohybu našich zákazníků a jejich chování třetími stranami. Když například plánujete billboardovou kampaň, chcete vědět, jak ji umístit, abyste zasáhli co nejvíce vašich zákazníků. Nebo chcete naopak lokality, kde zákazníky nemáte a chcete je přilákat. Díky našim informacím můžeme pomoci kampaň zacílit. Máme něco jako rodný list každé lokality, ze kterého vidíme, jak se v ní pohybují lidé a zda jsou nebo nejsou současní zákazníci našeho klienta.

U televize máme skoro 200 tisíc peoplemetrů v síti. Vidíme, co diváky zajímá, sledovanost kanálů, pořadů či reklam.

Poslední věc v hledáčku je „internet věcí“, M2M řešení, například pro řízení aut a vozových parků. Přijde legislativně povinnost vybavit auta černou skříňkou pro případ havárie, včetně vyhodnocení parametrů, přivolání pomoci a například propojení s pojišťovnou.

R24: Podívejme se prosím blíže na úspory. Ve třetím čtvrtletí dynamika zaostala za odhady. Co očekáváte pro poslední kvartál a co připravujete. Kde vidíte příležitosti šetřit?

Mezi prvním až třetím čtvrtletím jsme dosáhli úspor nákladů necelých 6 procent, u provozních výnosů pokles 7 procent. Cílem je zavřít tyto nůžky a pokles výnosů rovnoměrně kompenzovat poklesem nákladů.

Většina lidí si ale přeloží úspory „jen“ snižováním počtu zaměstnanců. Máme komerční náklady, kam patří provize prodejní síti, callcentra, prodejny. Pak nekomerční náklady, typicky na infrastrukturu, na IT. Letos děláme celou řadu změn u komerčních nákladů: lepší práce s prodejní sítí, přesun věcí, které jsme řešili na callcentrech, do režimu online. Všechny tarify FREE mají elektronické vyúčtování, samoobslužný webový portál a podobně. Tímto směrem budeme pokračovat.

V nekomerční oblasti s některými náklady efektivně pracovat nelze, například cena elektřiny, podobně nájmy. Kde vidíme úspory, je sdílení sítí. Například náklady na LTE jsou rovnou snížené, protože v partnerství s T-Mobile rovnou stavíme každý „na své půlce“.

U IT hlavní úspory nastanou v příštích dvou letech. Vyměníme dnes existujících sedm billingových systémů za jeden, měníme CRM systém. První vlaštovka bude sjednocený billing pro předplacené služby během první poloviny roku 2015, u tarifních a všeho ostatního v prvním čtvrtletí roku 2016.

R24: Máte nějaký celkový cíl pro rozsah úspor?

Já a celá firma se nejvíc zaměřujeme na výši provozního zisku. Vedle úspor na příležitosti pro nové výnosy a to ne na ty s marží nějaká tři procenta, ale s vysokou marží. Naším cílem pro příští období je, aby nám OIBDA přestala klesat, abychom otočili trend a dokázali ji zase zvedat.

R24: Kdy ve Vašem očekávání ten obrat může nastat?

Zatím předpokládáme, že se tento trend dá změnit během dvou let. Souvisí to s kontrakty, které se podepisují obvykle na dva roky, všechny ty změny mají vždy nějakou setrvačnost.

R24: Do čela O2 jste se postavil v polovině roku. Posunulo těch několik měsíců váš názor na to, co je třeba dělat, vaše cíle a vizi?

Když jsem nastoupil, řekl jsem hodnoty, které budu prosazovat ve společnosti. Zdravý selský rozum, můžeme tomu říkat ekonomické myšlení, osobní přístup a osobní zodpovědnost, férovost a transparence. Tyto čtyři věci jako hodnoty se víc a víc dostávají do DNA společnosti, méně a méně musím každodenně kontrolovat a řídit jednotlivosti.

Vize souvisí s tím, že se snažíme z dobré firmy udělat skvělou firmu, přinášet hodnotu zákazníkům, aby za naše služby chtěli platit. Viz kampaně na LTE, na ADSL. Souvisí to s tím mít motivovaný tým, který je připraven ke změně a na trhu se porvat, hodnotu vytvářet. Na redukci a zjednodušení firmy má řada lidí jiný názor, po kterém následuje diskuse, ale i obměna manažerského týmu, který je menší, s vyšší zodpovědností, větší a větší pravomocí. Proces se mi povedlo nastartovat, v tomto směru jsem spokojen.

Dobrá zpráva je, že každý den na mně vypadne kostlivec ze skříně, na kterém zjistíme, že něco děláme nesmyslně, draze, složitě. Pořád nacházíme další a další možnosti, co dělat jednodušeji a lépe. To je asi hlavní změna, kterou lidé vevnitř a doufám i na trhu zaznamenali. Jedinou jistotu, kterou dávám, je, že všechno se změní. Na to musíme být připraveni, chtít v takovém prostředí pracovat.

R24: Dosud jste vedl dravce, kteří se snaží na trhu nově prosadit. Co pro Vás v tomto znamená posun do O2?

Rozdíl obrovský a žádný. Potřebuji kolem sebe lidi, kteří tomu rozumí, mají stejné myšlení, tahají za stejný kus provazu a firmu sunou vpřed. To je stejné. Úplně jiná je komplexita procesů tady, jejich nánosy, které vznikaly v 50. nebo i 30 letech, kdy zákazníci žádali o přípojku telefonu. Pak, když tady, v tomto prostředí s těmito procesy, zadám úkol, za dva měsíce se můžu ptát, jestli máme jeho analýzu a víme, co s tím. V malé firmě za dva měsíce čekám výsledek.

 

Tomáš Budník

Vystudoval strojní fakultu VŠB TU v Ostravě. V oboru telekomunikací se pohybuje více než dvacet let – pracoval ve společnostech INEC, Český Telecom a GTS, kde působil na různých manažerských pozicích v oblasti prodeje, marketingu, péče o zákazníky a regulace. Ve své poslední roli v rámci GTS byl odpovědný za plánování, výstavbu, rozvoj a provoz telekomunikační sítě a poskytování služeb zákazníkům. Následně se v pozici generálního ředitele podílel na restrukturalizaci společnosti MobilKom, která provozovala síť U:fon. V roce 2011 přišel do skupiny PPF, kde nejprve zastával pozici ředitele IT ve společnosti Eldorado, a v roce 2013 vedl projekt čtvrtého mobilního operátora. Od dubna 2014 působí v O2 jako ředitel divize IT & Demand Management, od 1. července 2014 je generálním ředitelem a místopředsedou představenstva O2.

Newsletter