Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

TOP 10 nejlepších zaměstnání v USA

Každý rok čelí americká společnost U.S. News nelehkému úkolu v podobě sestavení žebříčku všech zaměstnání a následně zhodnocení těch nejlepších z nich.

Ať už vás přitahuje práce ve zdravotnictví, IT oboru, kreativní činnost nebo obchod, nejjlepší práci je možné definovat tak, že „udržuje váš zájem a dokáže zaplatit váš životní styl“.

U vybraných zaměstnání americký úřad práce a statistický úřad předpovídají v období 2012 až 2022 nejvýraznější růst. Nejlepších sto zaměstnání z odvětví obchodu, stavebnictví, zdravotnictví, sociálních služeb a technologií se následně seřadí na základě plánovaných volných míst, tempa růstu, pracovních vyhlídek, míry nezaměstnanosti, mzdy a spokojenosti s prací. Podle tohoto receptu stoupá na vrchol především zdravotní péče a technická zaměstnání. Až sedm z deseti nejlepších profesí jsou z oblasti zdravotní péče.

Do popředí se dostávají zaměstnání především z oblasti zdravotnictví a díky zdravotnické reformě se do budoucna očekává právě u těchto zaměstnání nárůst volných míst. Další oblast dominující top 10 žebříčku je oblast IT. V dnešní době sice každý používá technologie, počítače, tablety, ale málo kdo jim rozumí tak, jako třeba vývojáři systému nebo analytici. Do budoucna se u těchto oblastí očekává kontinuální růst. Porovnání s Českou republikou je především u zdravotní péče velmi zajímavé. Je ovšem nutné mít na paměti, že v Americe má zdravotní péče vysokou odbornou úroveň a současně patří ve světovém srovnání k nejdražším.

Zubař

V roce 2014 mělo toto povolání přestávku a umístilo se na třetí pozici. Letos je ovšem zpět na vrcholu a důvody jsou jasné. Nízká míra nezaměstnanosti (0,9 procenta), rovnováha mezi soukromým a pracovním životem a to zejména ve srovnání s jinými pozicemi ve zdravotnictví, a čistá mzda je jednoduše fenomenální. V roce 2013 si zubaři v průměru vydělávali 3.220.000 korun a střední plat byl 2.870.000 korun. Přední příčku si lékaři vysloužili i díky předpovědi, že se mezi roky 2012 a 2022 objeví 23.200 nových pracovních míst, což tvoří téměř 16 procent.

Ošetřovatel

Ošetřovatel eviduje anamnézy, stanovuje diagnózu a předepisuje léky. Jejich pracovní vyhlídky jsou vynikající, vzhledem k tomu, jak reforma zdravotnictví pomohla zvýšit poptávku po nové síle. Růst zaměstnanosti se tak podle U.S. News bude zvyšovat rychlostí blesku. V daném období mezi 2012 a 2022 by se mělo objevit až 37.000 nových pracovních příležitostí, tedy nárůst o 33,7 procenta.

Vývojáři softwaru

Dvě pozice z oblasti zdravotní péče předběhli loňské číslo jedna – vývojáře softwaru. Povolání, které se zabývá především dohledem nad návrhy a realizací počítačových operačních systémů a aplikací, je v oblasti informačních technologií stále vyhledávanější. Míra zaměstnanosti je dobrá, stejně jako plat – průměrný roční výdělek pro rok 2013 byl 1.900.000 korun. Do roku 2022 by se pro vývojáře mělo uvolnit až 139.000 nových pracovních míst.

Lékař

Pro toto povolání jsou vyhlídky na práci vynikající a to zejména pro lidi ochotné pracovat v oblasti venkova, kde průměrný příjem bývá velmi malý. Další plus je předpověď, že nově otevřené pozice v období 2012 až 2022 by měly narůst až o 18 procent. Pro letošní rok se toto zaměstnání umístilo na 4. místě především ze dvou důvodů. Díky jeho velmi nízké nezaměstnanosti (0,7 procenta) a velmi atraktivní výplatní pásce. Internisté nebo lékaři, kteří diagnostikují a léčí nemoci, si v průměru v roce 2013 přišli na 3.700.000 korun.

Dentální hygiena

Americký úřad pro statistiky pracovního trhu odhaduje, že nová místa na pozice dentálních hygieniků se budou navyšovat o 33,3 procenta. Představitelé éry baby boomu, jejich děti a vnoučata se celkově starají o své zuby mnohem lépe než předchozí generace.

Fyzioterapeut

To je celkem univerzální povolání. Fyzioterapeuti mohou vykonávat svoji práci na soukromých klinikách nebo v nemocnicích. Jejich pacienti mohou být od sportovců, přes lidi v rekonvalescenci po mozkové mrtvici až po pacienty s rakovinou. Podle předpovědi úřadu nabídka práce poroste až o 36 procent v letech 2012 a 2022 vzhledem k stále rostoucí potřebě kvalifikovaných fyzioterapeutů pro práci se stárnoucí baby boom populací.

Analytik počítačového systému

Laicky řečeno, jsou analytici počítačového systému projektoví manažeři IT. Musí mít odborné znalosti k analýze nákladů a přínosů nejlepších softwarů a hardwaru k použití pro konkrétní organizaci nebo projekt. Musí být v úzkém kontaktu s programátory, inženýry a hlavními zúčastněnými stranami podniků. Je to tedy bezesporu velmi intenzivní práce, požadující určité dovednosti a schopnosti, které jsou přímo v poptávce na tuto pozici uvedeny. Předpokládá se nárůst 24,5 procenta zaměstnanosti.

Analytik informační bezpečnosti

Jakožto společnost závislá na technice, velmi často zadáváme naše osobní údaje kdekoliv na internetu a s tím samozřejmě vznikají i bezpečnostní otázky. Je tedy potřeba odborníků, kteří budou naše osobní data ochraňovat. Podle úřadu právě tento obor poroste ohromující rychlostí 36,5 procenta mezi roky 2012 a 2022.

Registrovaná zdravotní sestra

Registrované sestry mají z veškerého personálu nemocnice, nejintenzivnější kontakt s pacienty a mohou tak ovlivnit kvalitu zdravotní péče díky jejich dovednostem a lidskému přístupu. Ale to není důvod, proč se toto zaměstnání umístilo na 9. místě. Důvodem je velmi nízká míra nezaměstnanosti (2%) a předpověď úřadu o vytvoření více než 525.000 nových volných pozic mezi 2012 a 2022.

Asistent lékaře

Asistenti lékaře nejsou zastupujícím lékaře pro případ nutnosti ošetření. Je to dobře vyškolený personál, který analyzuje výsledky testů, sleduje pokrok pacientů, předepisuje léky a doporučuje léčbu. Jejich dovednosti a vzdělání jsou nezbytně nutné pro splnění rostoucí poptávky po léčbě vzhledem k důsledku stárnutí populace a nestabilní zdravotní reformy. Úřad pro statistiky trhu práce předpovídá růst 38,4 procenta mezi roky 2012 a 2022.

Newsletter