Třetí největší akciová bublina v historii USA nabývá…

Položme si úvod jednu rychlou otázku. Co mají společného následující data: 1853, 1906, 1929, 1969 a 1999?

Že nevíte?… ale určitě ano a hádáte správně. Jedná se o roky největších burzovních bublin v historii Spojených států. Investoři do akcií utrpěli kolem těchto roků bolestivé ztráty. Z krátkodobé spekulace se pak pro ty šťastnější rázem stala dlouhodobá investice a to na několik následujících let resp. desetiletí.

Nyní máme rok 2014 a dle nové analytické zprávy jsme účastníky další takové bubliny.

Americké akcie jsou dle dlouhodobých ukazatelů zhruba o 80 % nadhodnoceny. Toto tvrzení přinesl nedávný průzkum vedený finančním konsultantem a předsedou představenstva Smithers & Co., Adrewem Smithersem. Smithers si získal respekt investorského publika poté, co na konci devadesátých let varoval před bublinou vytvářející se v sektoru dot-com společností.

K datům zmíněným na začátku tohoto článku Smithers uvádí, že se jednalo o roky, kdy byly akcie dle daných ukazatelů o více jak 50 % nadhodnoceny. Hůře než je tomu dnes na tom trh byl pouze v letech 1929 a 1999, kdy následně došlo ke katastrofálnímu pádu.

Dle Smitherse jsme aktuálně svědky třetí největší burzovní bubliny v dějinách Spojených států. Ve své analýze využívá „Tobinova q,“ což je koeficient, který představuje poměr mezi tržní hodnotou společnosti na akciovém trhu a hodnotou jejích nákladů na reprodukci aktiv. Díky tomuto poměru tak lze poznat, zda-li je daná společnost trhem nadhodnocena, podhodnocena nebo se nachází v ideálním poměru. Náklady na reprodukci aktiv představují částku, kterou by bylo nutné vynaložit na znovu-vybudování dané firmy od nuly až do současné podoby.

Smithers varuje přes již tak vysokými valuacemi, ale současně tvrdí, že akcie mohou jít ještě výše a to ze dvou důvodů. Jednak díky stále uvolněné měnové politice v podobě programu kvantitativního uvolňování ze strany Fedu. Ale také díky vlastním nákupům akcií ze strany jednotlivých společností, které využívají aktuálně levných peněz a odkupují své vlastní akcie, čímž šroubují ceny ještě výše.

Zmíněná analýza zřejmě nepřinese odpověď na otázku, co se stane v nejbližším horizontu, ale měla by investory pouze upozornit na aktuální rekordní překoupenost trhu.

Z jednotlivých katalyzátorů, které by mohly odstartovat výraznější propad na akciovém trhu, bychom mohli vybrat následující. Prvním může být probíhající postupné omezování kvantitativního uvolňování ze strany Fedu, tedy snižování přítoku nových peněz do ekonomiky až do jeho úplného zastavení. Rovněž zmíněné odkupy akcií ze strany jednotlivých společností nemohou trvat věčně.

Smithers se rovněž staví na opačnou stranu od současných býků a příliš nevěří křehkému ekonomickému růstu. Navíc pokud dojde k jeho zpomalení a růstu inflace spojené s růstem úrokových sazeb, je otázkou, jak dlouho ještě se indexům podaří udržet na aktuálních rekordních úrovních.

Newsletter