Třetí pokles důvěry v českou ekonomiku není tragédií

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně snížila. Indikátor ekonomického sentimentu v meziměsíčním srovnání mírně poklesl o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání s únorem také mírně snížil o 0,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu, ve stavebnictví se nezměnila, ve vybraných odvětvích služeb a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil. Ve srovnání s hodnotami v březnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Celková důvěra v tuzemskou ekonomiku klesala v březnu třetí měsíc v řadě, což je vývoj neviděný od poloviny roku 2012. Nyní se však její úroveň pohybuje na mnohem vyšší hodnotách. Proto je třeba zatím chápat aktuální vývoj stále jako určitou korekci. To se týká zejména spotřebitelské složky celkové důvěry. Spotřebitelská důvěra dosáhla v lednu své nejvyšší hodnoty od prvního čtvrtletí roku 2007 a i její březnový stav, nezměněný oproti únoru, lze označit za dlouhodobě zřetelně nadprůměrný.

Meziročně je důvěra vyšší ve všech klíčových segmentech s výjimkou odvětví služeb, což lze hodnotit jako příznivý stav, stejně jako růst důvěry v odvětví průmyslu, které v únoru zaznamenalo meziroční pokles. Růst důvěry v průmyslu přichází ruku v ruce s očekáváním zlepšení ekonomické situace v nejbližších měsících, které je výsledkem příznivého vývoje na vývozních trzích v oživující eurozóně. Důvěra v průmyslu tak dosahuje své nejlepší úrovně od loňského května.

Celkově tedy hodnotíme aktuální vývoj důvěry v českou ekonomiku střízlivě. Nevnímáme jej zatím tak, že by měl signalizovat zásadnější změnu trendu v nahlížení tuzemského hospodářství a jeho vyhlídek, a to ani ze strany spotřebitelů, ani podnikatelů.

Newsletter